Podręcznik:$wgEnablePersistentLC

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:$wgEnablePersistentLC and the translation is 43% complete.
Persistent Link Cache: $wgEnablePersistentLC
Enable persistent link cache
Wprowadzono w wersji:1.1.0
Przestarzałe w wersji:1.4.0
Usunięto w wersji:1.5.0
Dozwolone wartości:(wartość logiczna)
Domyślna wartość:false (1.2-1.4)
true (1.1)

Szczegóły

Persistent link cache, needs the linkscc table.

Obsolete, do not use! This feature does not work with MySQL 3.x!