Help talk:Notifications/et

Jump to navigation Jump to search

About this board

Logide vaatamine peale kirjalikku teavitust?

1
Suwa (talkcontribs)

Millisest kohast ma saan vaadata, millistelt IPv4 ja IPv6 aadressidelt on sisselogitud, viisaka kasutajana on mul kahtlastest sisselogimistest teavitamine lubatud, kuid millise menüü alt/pealt näeb tegelikke toiminguid? Suwa (talk) 08:25, 2 July 2019 (UTC)

Reply to "Logide vaatamine peale kirjalikku teavitust?"
There are no older topics