Help:Tillägg:Wikispeech

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Wikispeech and the translation is 100% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information. PD

Wikispeech är ett tillägg för MediaWiki som läser upp innehållet på en sida. Det är fortfarande under utveckling och funktionalitet kommer att ändras och läggas till.

Aktivering

Är Wikispeech påslaget på en wiki kan du ändå behöva aktivera det för att visa gränssnittet och börja lyssna. För att göra detta, klicka på fliken "Lyssna" (eller motsvarande för det aktuella språket). Du kan dölja gränssnittet igen genom att klicka på samma flik. Du kan också välja att visa gränssnittet automatiskt i dina inställningar.

Som finess eller användarskript

Är Wikispeech inte installerat på din wiki kan de fortfarande gå att köra det som en finess eller ett användarskript. Det här förutsätter att det finns en annan wiki som kör Wikispeech och som tillåter att andra wikier använder den på detta sätt. Finns det en sådan wiki tillgänglig kan en administratör lägga till en finnes som gör det möjligt att använda Wikispeech eller så kan du lägga till en kodsnutt i ditt användarskript. Det finns en mall för den koden i Wikispeechs kodbas.[1] För att sedan aktivera finessen:

  1. Go to your common.js, e.g for English Wikipedia go to en:Special:MyPage/common.js.
  2. Click "Edit source" or "Create source".
  3. Copy and paste the following text to the bottom of the page:
    importScript('m:User:Sebastian Berlin (WMSE)/js/wikispeech.js');
  4. Click "Publish changes".

Gränssnitt

Spelaren finns längst ner på sidan och ser ut som på bilden nedan. I spelaren kan du starta och stoppa uppläsning av texten. Du kan också navigera genom att hoppa framåt och bakåt i texten.

Här följer en beskrivning av vad varje knapp gör. Det här är standardinställningar för kortkommandon och kan skilja sig från din wiki.

Spela (Play) Alt+⇧ Shift+↵ Enter
Spelar från början av sidan. Byter till Stopp-knappen. Din webbläsare kanske inte tillåter att uppspelning börjar, eftersom detta räknas som automatisk uppspelning. För att starta uppspelningen, antingen tillåt automatisk uppspelning av ljud eller interagera med sidan, t.ex. genom att klicka någonstans.
Stoppa (Stop) Alt+⇧ Shift+↵ Enter
Stops playing. Changes the button to Play.
Hoppa bakåt en mening (Skip back one sentence) Alt+⇧ Shift+
Spelar föregående mening. Har den nuvarande mening spelats upp längre än tre sekunder (standardlängd, kan variera beroende på konfiguration), spolat tillbaka till början av meningen.
Hoppa framåt en mening (Skip forward one sentence) Alt+⇧ Shift+
Spelar nästa mening.
Hoppa bakåt ett ord (Skip back one word) Alt+⇧ Shift+
Spolar tillbaka till föregående ord.
Hoppa framåt ett ord (Skip forward one word) Alt+⇧ Shift+
Spolar framåt till nästa ord.

Följande knappar kanske inte syns, beroende på konfiguration.

Hjälp (Help)
Gå till hjälpsidan.
Återkoppling (Feedback)
Gå till sidan för att lämna återkoppling.

Markeringsspelaren

Ett exempel på hur markeringsspelaren ser ut.

När du markerar text på sidan visas en mindre markeringsspelare i slutet av markeringen. Den här spelaren innehåller bara spela/stoppa-knappen, vilken fungerar på samma sätt som i den vanliga spelaren. Du kan fortfarande använda den vanliga spelaren och kortkommandon för tangentbord för att styra uppspelningen. När du avmarkerar texten försvinner markeringsspelaren.

Textmarkering

Wikispeech markerar delar av texten när de läses upp. Både det ord och den mening som läses upp markeras med olika färger.

Du kan anpassa hur markeringen ser ut genom att redigera "common.css" och "global.css". Länkar till dessa finns under Inställningar -> Utseende. Nedan finns exempelkod för att ändra färgmarkeringen för mening (till grön) och för att ta bort färgmarkeringen för ord, och istället markera ord med understrykning. Obs! Det kan vara en dålig idé att lägga till regler som ändrar storleken på texten (såsom textstorlek och fetstil), då det kan leda till att texten flyttar på sig.

.ext-wikispeech-highlight-sentence {
	background-color: rgb( 150, 255, 100 );
}

.ext-wikispeech-highlight-word {
	all: unset;
	text-decoration: underline;
}

För mer hjälp med att redigera CSS, se hjälp för personliga stilmallar.

Kända begränsningar

Ibland kan det dröja innan en ny mening läses upp. Detta är delvis för att inte det ska laddas för mycket ljuddata innan man vet att den ska användas; det vore onödigt påfrestande både för servern och användarens nätverk. Det finns planer för att begränsa detta, t.ex. smartare buffring.

Vissa saker läses inte upp, såsom bilder och tabeller. Det beror på att det inte är självklart hur dessa ska läsas, t.ex. i vilken ordning ska cellerna i en tabell läsas?

Det går inte att pausa och återuppta lyssning. Det går heller inte att börja lyssna varsomhelst på sidan, bara från början. Det här är funktionalitet som vi inte har haft tid att implementera än, men är något som vi planerar att göra eftersom det skulle göra det mer användarvänligt att lyssna.

Wikispeech does not work in the standard mobile view. This is because it behaves differently than the desktop view. Until support is added for the mobile view, you can switch to the desktop view on your mobile to use Wikispeech. A link for this can be found at the bottom of every page.