Nápověda:Rozšíření:Translate/Process flow in MediaWiki jobs

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Process flow in MediaWiki jobs and the translation is 100% complete.

Tato stránka popisuje:

 1. Různé úlohy přítomné v rozšíření Translate
 2. Co se stane, když je stránka označena k překladu
 3. Co se stane při překladu překladové jednotky

Všimněte si, že diagramy na stránce lze stáhnout a otevřít pomocí DrawIO/diagrams.net k úpravě.

Slovník pojmů

Podívejte se na stránku Nápověda:Rozšíření:Translate/Glossary .

Ujistěte se prosím, že jste obeznámeni s následující terminologií:

 1. message collection - sběr zpráv
 2. message group - skupina zpráv
 3. message handle - popisovač zprávy
 4. message index - index zprávy
 5. source page - zdrojová stránka
 6. state - stav
 7. translatable page - přeložitelná stránka
 8. translatable page source - obsah přeložitelné stránky
 9. translatable page - přeložitelná stránka
 10. translation unit - překladatelská jednotka
 11. identifikátor překládané textové jednotky
 12. translation unit marker - značka překladové jednotky
 13. translation unit page - stránka překladové jednotky
 14. translation unit source - zdroj překladové jednotky

Co se stane, když

Stránka je označena pro překlad

Označení stránky pro překlad – Průběh procesu

Překladová jednotka je přeložena

Sekce je přeložena - Procesní tok

MediaWiki Jobs v Translate

Tato část popisuje příslušné úlohy související s označením stránky pro překlad nebo překladem překladové jednotky.

TranslationsUpdateJob

 1. Vytvoří a spustí MessageUpdateJob (jeden na jednotku překladu) pro aktualizaci stránek překladové jednotky ve zdrojovém jazyce a volitelně pro nejasnosti jejích překladů.
 2. Obnoví statistiky skupiny pro stránku.
 3. Vytvoří TranslateRenderJob pro všechny stránky překladu a přidá je do fronty úloh.
 4. Přidá MessageIndexRebuildJob do fronty úloh.

Tato úloha je přidána do fronty úloh, pokud je stránka označena k překladu.

MessageUpdateJob

Aktualizuje stránky překladové jednotky novým textem překladu.

Tato úloha je přidána do fronty úloh TranslationsUpdateJob, když je stránka označena k překladu.

TranslateRenderJob

Když je stránka označena k překladu, za každou stránku překladu se vytvoří TranslateRenderJob. Aktualizují se stránky překladu nejnovějším obsahem stránky, která byla označena k překladu.

Při překladu jednotky překladu se vytvoří TranslateRenderJob, aby se aktualizovala stránka překladu pro jazyk, do kterého byla jednotka překladu přeložena.

 • Tato úloha je přidána do fronty úloh při změně stránky překladové jednotky.
 • Tato úloha je přidána do fronty úloh, když je stránka označena k překladu.

MessageIndexRebuildJob

Používá se k přestavbě MessageIndex s informacemi o poslední stránce označené k překladu. Pro tuto úlohu je zavedena deduplikace, aby bylo zajištěno, že v daném okamžiku bude ve frontě úloh přítomna pouze jedna instance této úlohy.

Tato úloha je přidána do fronty úloh TranslationsUpdateJob, když je stránka označena k překladu.

MessageGroupStatesUpdaterJob

Zvládá automatické změny stavu pro skupiny zpráv pro konkrétní jazyk.

Tato úloha je přidána do fronty úloh při změně stránky překladové jednotky.