Help:Công cụ Thảo luận/Hạn chế của công cụ trả lời ở chế độ trực quan

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:DiscussionTools/Reply tool visual mode limitations and the translation is 100% complete.

Do những hạn chế kỹ thuật, có một vài tình huống mà bạn không thể chuyển từ chế độ mã nguồn sang chế độ trực quan. Đây là những tình huống mà cú pháp cho một phần tử cụ thể (được liệt kê dưới đây) có thể kéo dài nhiều hơn một dòng. Cú pháp này không được hỗ trợ vì việc thêm thụt lề tự động (sử dụng :) trên nhiều dòng sẽ không hoạt động. Chúng là:

  1. bình luận có chứa cú pháp bảng
  2. bình luận có chứa cú pháp bản mẫu
  3. bình luận có chứa cú pháp tiện ích mở rộng (bao gồm tham khảo)

Bạn vẫn có thể soạn các bình luận này ở chế độ mã nguồn, mặc dù bạn nên kiểm tra bản xem trước trực tiếp để xem việc thụt lề tự động có gây ra bất kỳ vấn đề nào không.

Chúng tôi hy vọng sẽ cho phép cú pháp này trong tương lai nhưng làm như vậy sẽ yêu cầu thay đổi thành wikitext, việc này đang được thảo luận trong T230683.