Growth/Analytické informace/Předběžná zpráva o výsledcích projektu Porozumění prvnímu dni

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Growth/Analytics updates/EditorJourney initial report and the translation is 100% complete.

Jako součást projektu týmu Growth "Porozumění prvnímu dni" jsme nasadili schéma logování EditorJourney na českou a korejskou Wikipedii, a to dne 15. listopadu 2018, okolo osmé večerní. Toto logovací schéma zaznamenává všechny navštívené stránky během prvních 24 hodin od registrace, abychom se o tom, co nováčci dělají, mohli více dozvědět (s patřičnou pozorností věnovanou soukromí týkající se čtených článků). Před nasazením jsme publikovali specifikaci výzkumu.

Do této práce jsme se pustili proto, že většina nováčků nikdy neuloží jedinou editaci. Z tohoto důvodu se musíme ptát, "co vlastně po vytvoření účtu skutečně dělají"? A jak jim můžeme pomoci nalézt jejich cestu k editování? Konkrétněji bychom rádi nalezli odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou nejčastější kroky českých a korejských nováčků během jejich prvních 24 hodin?
 • Kolik procent nováčků provede jakýkoliv z těchto kroků?
 • Jaké kroky vedou nebo nevedou k tomu, že nováček u Wikipedie zůstane?

Zejména bychom rádi věděli, jak moc uživatelé zkouší editovat, ale poté těchto pokusů zanechají, hledají informace, zjišťují informace o pravidlech Wikipedie nebo navštěvují stránky, na kterých mohou s komunitou komunikovat. Tato stránka obsahuje prvotní zprávu s výsledky tohoto projektu. Brzy publikujeme více detailní analýzu výsledků, která bude zodpovídat otázky ze specifikace výzkumu. Následují tři otázky zodpovídané touto zprávou:

 1. Při jaké činnosti nováčci vytvářejí své účty? Při čtení článku? Editování článku? Nebo při dělání něčeho jiného? Toto je lokace, ze které zahájí své první přihlášení.
 2. Co nováček dělá jako první a kolik procent nováčků tyto první kroky provádí? Jinými slovy, jak nováček svou cestu na Wikipedii zahájí?
 3. Kolik procent nováčků dělá jakoukoliv z následujících činností během prvních 24 hodin od registrace.
  • Navštíví hlavní stránku
  • Navštíví článek
  • Otevře editor
  • Pokusí se uložit editaci
  • Úspěšně uloží editaci
  • Navštíví stránku s nápovědou případně s pravidly
  • Navštíví diskusi článku
  • Navštíví vlastní uživatelskou stránku nebo vlastní diskusi
  • Navštíví cizí uživatelskou stránku nebo diskusi někoho jiného

Data v této zprávě jsou založená na uživatelích, kteří se registrovali na české nebo korejské Wikipedii mezi 19. listopadem a koncem dne 17. prosince 2018, s výjimkou uživatelů, kteří již měli účet na jiném projektu (automaticky vytvořené účty). Některé události či pohledy jsou přímou součástí registračního procesu, jako je uvítací dotazník týmu Growth. Ty byly odebrány. V této zprávě vám poskytneme přehled činností, které uživatele provádějí. Tuto zprávu není možné chápat jako potvrzení statistické významnosti dat nebo rozdíly mezi uživatelskými skupiny nebo Wikipediemi. Namísto toho prezentujeme tato data jako předběžná a můžeme nad nimi diskutovat další kroky. V příštím čtvrtletí publikujeme podrobnější analýzu.

Nejdůležitější poznatky

Tato data výrazně vyjasňují naše chápání nováčků: Mnoho z nich si čte nápovědu a většina z nich otevře editor. Dobrou zprávou je, že mnoho z nich je do Wikipedie zabraných a snaží se uspět. Usnadňuje nám to nalézt příležitosti, při kterých se s nováčky můžeme setkat tam, kde zrovna jsou, a aby když hledají něco užitečného, aby to i našli.

 • Mobil vs. desktop: všeobecně řečeno, většina uživatelů si vytváří účet z rozhraní pro čtení a jen 17 % uživatelů z editačního rozhraní. To je rozdílné na mobilu, kde je z editačního rozhraní vytvořeno celých 36,5 % účtů. To je nejspíš způsobeno upozorněním přes celou stránku, které žádá nováčky o registraci při editaci odhlášení.
 • Uvítací zprávy: 17,9 % korejských uživatelů navštíví svou uživatelskou diskusní stránku okamžitě po vytvoření účtu. Korejská Wikipedie automaticky vkládá uvítací zprávu na všechny diskusní stránky, což napovídá, že tyto zprávy jsou přečteny prakticky okamžitě. Na české Wikipedii taková zpráva neexistuje - a odpovídající číslo na české Wikipedii je 1,0 %. To ukazuje, že korejská uvítací zpráva láká velkou část nováčků. V budoucnu budeme schopni zjistit, zda nováčci následují odkazy vložené do uvítací zprávy.
 • Nápověda:
  • Velká část nováčků během svého prvního dne navštíví nějaké pravidlo nebo nápovědu: 41,5 % českých a 27,8 % korejských nováčků. To znamená, že mnoho nováčků se snaží nalézt nějakou pomoc. V budoucnu budeme moci říci, které stránky jsou nejpopulárnější, a poté můžeme právě tyto stránky vylepšit a zjistit, zda je to spojené s úspěchem při editování.
  • 8,3 % českých nováčků navštíví nápovědu okamžitě po vytvoření účtu.
 • Hledání místa pro start: Velké množství nováčků navštíví svou uživatelskou nebo diskusní stránku během svého prvního dne, 33,8 % českých a 39,3 % korejských nováčků. To je podstatně více než jsme čekali, zejména u české Wikipedie, kde není žádný mechanismus pro automatické uvítání. Předpokládáme, že uživatelé hledají nějakou nástěnku nebo domovskou či profilovou stránku, podle které se mohou orientovat. Tohle nám může pomoci lépe směřovat práci Growth týmu a přidat nějaké nové funkce k uživatelské stránce - pro nováčka přirozenému startovnímu bodu.
 • Editační výzvy: Většina nováčků otevře během svého prvního dne editor, ale asi čtvrtina z nich během této doby neuloží žádnou editaci. To značí důležitou skupinu, kterou bychom mohli prozkoumat projekty jako je panel Potřebuji pomoc, který uživatelům dává nápovědu přímo v otevřeném editoru.

Kontext vytvoření účtu

V okamžiku, kdy si uživatelé vytvářejí svůj účet, musí projít registračním procesem. Následně jsou navráceni na stránku, na které byli předtím. Pokud editovali stránku, vrátí se zpátky do editačního rozhraní. Toto je místo, kde začíná jejich cesta jako registrovaného uživatele.

Všeobecně řečeno, uživatelé vytvářejí svůj účet při čtení - ačkoliv začátek při editování je na mobilu výrazně častější. Tyto výsledky jsou zhruba obdobné těm, které jsme našli v rychlých analýzách vytvořených účtů z října 2018.

Tabulka 1: Čtení nebo editování
Česká Wikipedie Korejská Wikipedie
N Prop. N Prop.
Čtení 1034 82,5% 1226 81,5%
Editování 220 17,5% 278 18,5%
Celkem 1254 100,0% 1504 100,0%

Následující čísla jsou zjevně obdobná pro oba dva projekty. Pokud data rozdělíme podle účtů vytvořených na počítači nebo na mobilu, získáme velmi odlišná čísla.

Tabulka 2: Editování nebo čtení při vytváření účtu v závislosti na mobilním nebo klasickém zařízení
Česká Wikipedie Korejská Wikipedie
Počítač Mobil Počítač Mobil
N Prop. N Prop. N Prop. N Prop.
Čtení 839 90,1% 195 60,4% 998 90,6% 228 56,6%
Editování 92 9,9% 128 39,6% 103 9,4% 175 43,4%
Celkem 931 100,0% 323 100,0% 1101 100,0% 403 100,0%

Jak jsme zmínili výše: Výrazně větší část účtů vytvořených z mobilu se vytváří při editování, což odpovídá našim předchozím analýzám. Ačkoliv pro to může být mnoho důvodů, věříme, že je to způsobené tím, že mobilním uživatelům je při pokusu o uložení editace bez přihlášení zobrazeno upozornění přes celou obrazovku, které jim doporučuje vytvořit si účet. Obdobná varování existují i na počítači, ale jsou méně invazivní a je jednodušší je ignorovat.

Aktuální analýzu může ovlivnit uvítací průzkum, který uživatelům umožňuje navigovat jinam na wiki, místo aby se vrátili do kontextu, ve kterém byli před vytvořením účtu. V tomto počátečním vyšetřování jsme se do hloubky nezabývali tím, jak často se toto děje.

Jmenný prostor při vytváření účtu

V předchozím odstavci jsme zkoumali, zda si uživatel vytváří svůj účet z čtecího nebo editačního rozhraní. Oba dva typy rozhraní existují v rozličných jmenných prostorech. Zkoumali jsme, ve kterých jmenných prostorech si uživatelé svůj účet vytváří a zda to závisí na tom, zda stránku čtou nebo editují?

Tabulka 3 a 4 ukazuje, že vytváření účtů obvykle nastává z článku nebo z hlavní stránky. Je zde také velký počet účtů vytvořených z jmenného prostoru Wikipedie (kde se nachází stránky s pravidly), stejně jako Speciálních (kde se nachází výsledky vyhledávání). Pokud je účet vytvořen z editování, nastává to s velkou pravděpodobností v hlavním jmenném prostoru.

Tabulka 3: Jmenný prostor při vytváření účtu, česká Wikipedie
Navštívení stránky Editování stránky
Jmenný prostor N Prop. N. Prop
0 (Článek) 407 39,4% 199 90,5%
0 (Hlavní strana) 309 29,9%
1 (Diskuse) 3 0,3% 5 2,3%
2 (Wikipedista) 32 3,1% 9 4,1%
3 (Diskuse s wikipedistou) 12 1,2% 1 0,5%
4 (Wikipedie) 83 8,0% 2 0,9%
5 (Diskuse k Wikipedii) 2 0,9%
8 (MediaWiki)
10 (Šablona) 1 0,5%
12 (Nápověda) 27 2,6%
14 (Kategorie) 2 0,2% 1 0,5%
100 (Portál)
-1 (Speciální) 159 15,4%
Tabulka 4: Jmenný prostor po vytvoření účtu, korejská Wikipedie
Navštívení stránky Editování stránky
Jmenný prostor N Prop. N Prop.
0 (Článek) 521 42,5% 258 92,8%
4 (Hlavní strana) 374 30,5% 1 0,4%
1 (Diskuse) 1 0,1%
2 (Wikipedista) 21 1,7% 11 4,0%
3 (Diskuse s wikipedistou) 38 3,1% 3 1,1%
4 (Wikipedie) 97 7,9% 2 0,7%
5 (Diskuse k Wikipedii)
8 (MediaWiki) 1 0,1%
10 (Šablona) 1 0,1% 2 0,7%
12 (Nápověda)
14 (Kategorie) 3 0,2%
100 (Portál) 7 0,6% 1 0,4%
-1 (Speciální) 162 13,2%
 • Ačkoliv hlavní strana není vlastním jmenným prostorem, vyskytuje se zde tolikrát, že jsme se ji rozhodli pro účely naší analýzy oddělit.
 • Editování hlavní stránky korejské Wikipedie při vytvoření účtu může vypadat zvláštně, protože tato stránka nemůže být bez účtu editována. I přesto URL odpovídá editování, kde rozhraní ukazuje kód hlavní strany bez možnosti ho změnit. Pokud si někdo vytvoří účet z tohoto kontextu, bude navrácen do editování, protože tento proces je založen na URL.

První akce po vytvoření účtu

Jakmile zjistíme, kde nováček svou cestu začíná, můžeme zjišťovat, co dělá dál: Jeho první krok. Protože tato rychlá analýza používá jen data z logovacího schématu EditorJourney, nemůžeme zatím rozpoznat akce jako "přečtení si notifikace" nebo "pokus o uložení editace", protože to vyžaduje data z dalších schémat. Pro účely této analýzy jsme se byli schopni podívat se na několik důležitých akcí, ze kterých můžeme zjistit, co nováčci dělají.

 • V české Wikipedii 8,3 % nováčků navštíví stránku ve jmenném prostoru Nápověda jako svou první akci po vytvoření účtu. Toto číslo je vyšší v korejské Wikipedii, ale zatím nemůžeme určit jak moc vyšší, protože nápovědy jsou v korejské Wikipedii uvnitř jmenného prostoru Wikipedie.
 • V korejské Wikipedii 17,9 % nováčků navšítíví uživatelskou diskusi a ve většině případů jde o jejich vlastní diskusi. To je pravděpodobně způsobeno tím, že korejská Wikipedie vkládá automatickou uvítací zprávu na diskusní stránku. Česká Wikipedie obdobnou uvítací zprávu nemá, což odpovídá tomu, že stejný údaj je pro českou Wikipedii jen 1,0 %. To znamená, že banner upozorňující na novou zprávu na diskusi okamžitě upoutá pozornost velkého množství nováčků. V budoucnu budeme schopni rozpoznat, zda používají odkazy nacházející se v této uvítací zprávě.

Co nováčci dělají během svého prvního dne?

Data ze schématu EditorJourney nám umožňují zjistit, kolik nováčků provede určitou akci během svého prvního dne. Tato tabulka obsahuje přehled toho, kolik z nich provádí určitou akci během prvních 24 hodin existence účtu. Celkem jsme zkoumali 1 329 nových účtů na české a 1 663 nových účtů na korejské Wikipedii.

Tabulka 9: Kroky provedené během prvních 24 hodin
Česká Wikipedie Korejská Wikipedie
Action N Prop. N Prop.
Navštíví hlavní stránku 609 45,8% 746 44,9%
Navštíví článek 1 019 76,7% 1 267 76,2%
Otevře editor 853 64,2% 929 55,9%
Pokusí se uložit editaci 620 46,7% 666 40,0%
Úspěšně uloží editaci 599 45,1% 665 40,0%
Navštíví stránku s nápovědou/pravidly 552 41,5% 463 27,8%
Navštíví diskusi k článku 34 2,6% 75 4,5%
Navštíví vlastní uživatelskou stránku nebo vlastní diskusi 449 33,8% 654 39,3%
Navštíví cizí uživatelskou stránku nebo diskusi někoho jiného 110 8,3% 186 11,2%

Není velkým překvapením, že velké množství uživatelů navštíví hlavní stránku, stejně, jako že čtení článků je velmi důležité. Také nejsme překvapeni tím, že menší množství korejských nováčků oproti českým vůbec otevře editor. Což je nejspíše způsobené tím, a uvítací dotazník nám to ukázal, že větší množství českých nováčků si vytvořilo účet pro editování, zatímco korejští nováčci si vytváří účty pro čtení.

Pokud jde o editování, je nutné upozornit na to, že většina nováčků někdy ve svém prvním dni otevře editor, ale jen menšina z nich skutečně editaci uloží. To znamená, že procento uživatelů, kteří editor otevřou, je mnohem větší než procento uživatelů, kteří uloží editaci, což napovídá, že se tady může skrývat příležitost jak pomoci těmto nováčkům editaci uložit. Z českých a korejských nováčků, kteří otevřou editor, asi 27 % českých a 29 % korejských neuloží editaci. Toto se Growth tým pokusí vyřešit prostřednictvím panelu Potřebuji pomoc, který umožňuje uživatelům, kteří chtějí s něčím pomoci, získat radu prostřednictvím stránky Potřebuji pomoc. Výsledek by je poté měl motivovat k další snaze.

Zjistili jsme také, že velká část uživatelů si během prvního dne čte nápovědu a projektové stránky, což indikuje, že tyto informace, které poskytuje komunita, jsou důležité. Také budeme schopni identifikovat nejpopulárnější stránky a stránky, které jsou spojené s editorským úspěchem. To nám napomůže v povzbuzení komunit k vylepšení jejich nejdůležitějších stránek.

V poslední řadě jsme si všimli, že velká část nováčků navštíví svou uživatelskou nebo diskusní stránku i v české Wikipedii, kde není žádný uvítací robot, který vloží uvítací zprávu, aby přilákala pozornost nováčků. Předpokládáme, že nováčci klikají na své uživatelské jméno nahoře na obrazovce, protože čekají, že tam bude nějaký profil nebo jiné místo, podle kterého se mohou zorientovat a započít svou práci na wiki. To nám napovídá, kam bychom mohli takovou stránku vložit.