Extension:Wikispeech/Pronunciation errors/sv

From mediawiki.org

För att lämna återkoppling för specifika ord eller uttryck, vänligen lägg till i tabellen nedan. Lämna annan återkoppling på Extension talk:Wikispeech.

Tabellen nedan innehåller ord och uttryck som uttalas fel. Det kan bero på att ordet inte finns i uttalslexikonet. Genom att lägga till fel här hjälper du till att utöka lexikonet, vilket inte bara rättar till just den instansen av uttalet, utan också andra platser där det uttalas fel. Observera att ord måste läggas till manuellt och att det kan ta ett tag innan lexikonet uppdateras.

För att lägga till ett nytt fel, läs instruktionerna för fälten i den nedersta raden och lägg sedan till en ny rad precis ovanför den.

Datum Ord eller uttryck Sida Kontext Övrig information Status
2021-08-12 S/S svwp:S/S Bohuslän S/S Bohuslän S/S i S/S Bohuslän låter märkligt
2021-08-12 91-528-0439-9 Larske/Testsida11 (svwp) ISBN-numret är 91-528-0439-9 den tredje delen av numret hoppas över
2021-06-05 de Larske/Testsida11 (svwp) Det vanliga ordet de borde ha ett annat uttal än dä.
2021-06-05 diverse enheter Larske/Testsida11 (svwp) Enheter som 123 mm och 123 m och 123 cm och 123 km och 123 ha och 123 W och 123 kW och 123 GW och 123 mW och 123 kg och 123 hg och 123 dg och 123 cg fungerar om de inte står i slutet av en mening.
2021-06-05 enheter i slutet av en mening Larske/Testsida11 (svwp) Längden är 123 mm. Massan är 123 kg. I slutet av en mening verkar det som fungerar mitt i en mening inte fungera.
2021-06-05 tal som kombineras med skiljetecken Larske/Testsida11 (svwp) Tal som kombineras med skiljetecken läses inte upp, 1 kolon 2 läses som 1:2 och 123 bindestreck 124 läses som 123-124 och 123 tankstreck 124 läses som 123–124 vilket är trist.
2021-07-21 du Larske/Testsida11 (svwp) Det vanliga ordet du borde ha ett annat uttal än dy.
2021-07-21 person Larske/Testsida11 (svwp) Det vanliga ordet person borde ha ett annat uttal än namnet Persson.
2021-07-21 än Larske/Testsida11 (svwp) Det vanliga ordet än uttalas märkligt.
2021-07-21 och Larske/Testsida11 (svwp) Ordet och hörs ofta med lägre volym. Kanske en oönskad sidoeffekt till följd av klickljudsreduceringen.
2021-07-21 ettusen som del av tal Larske/Testsida11 (svwp) Talet 1 234 läses som entusentvåhundratrettiofyra i stället för ettusentvåhundratrettiofyra.
2021-07-21 dvs Larske/Testsida11 (svwp) Förkortningen dvs borde läsas som det vill säga
2021-07-21 bl.a. Larske/Testsida11 (svwp) Förkortningen bl.a. borde läsas som bland annat. Kan vara svårt eftersom det ibland ska vara bland andra.
2021-07-21 m m Larske/Testsida11 (svwp) Förkortningen m m borde läsas som med mera.
2021-07-21 osv Larske/Testsida11 (svwp) Förkortningen osv borde läsas som och så vidare.
2021-07-21 epost-adresser Larske/Testsida11 (svwp) En epost-adress, till exempel någon.annan@regeringen.se borde läsas som någon punkt annan ätt regeringen punkt ess e.
2021-07-21 tjugonionde Larske/Testsida11 (svwp) Ordet tjugonionde uttalas lite märkligt.
2021-07-21 Transportstyrelsen Larske/Testsida11 (svwp) Ordet Transportstyrelsen uttalas som Transporttyrelsen.
2021-07-21 − (minustecken) Larske/Testsida11 (svwp) Minustecken hoppas över. 1234 bindestreck 1235 uttalas 1234-1235 men 1234 minustecken 1235 uttalas 1234−1235. Minustecknet borde kunna uttalas som minus.
När det upptäcktes. Använd formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Ordet eller uttrycket som uttalas fel. Permanent länk till sidan där felet upptäcktes. Den går att hitta i verktygsfältet till vänster. Oftast meningen som innehåller ordet eller uttrycket. Kan också vara rubrik el.dyl. Markera felet med fet stil och ta bort all annan formatering. Övrig information såsom varför uttalet är fel, om det inte är uppenbart, och hur det ska uttalas. Det här uppdateras eftersom arbetet med felet fortskrider. Lämna tomt när du lägger till en ny rad.