Category:Ustawienia konfiguracji MediaWiki zostały usunięte w wersji 1.34.0