Kategória:Nastavenie konfigurácie MediaWiki zavedená vo verzii 1.7.0