Help:Images/ca

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
PD Nota: Si editeu aquesta pàgina, esteu acceptant que la vostra actualització contribueixi en el marc de les CC0. Mireu Pàgines d'Ajuda de Domini Públic per a més informació.
PD

Aquesta pàgina explica la sintaxi de la imatge a editar en el wiki. Vostè o un altre usuari generalment carregaran una imatge abans de poder usar-la en una pàgina.

Les imatges que s'emmagatzemen al servidor de MediaWiki solen ser prestades utilitzant el prefix de noms d'espai File: (però el llegat del prefix de noms d'espai Image: encara s'admet com a sinònim) com a objectiu d'un enllaç de MediaWiki. El prefix de noms d'espai suplent Media: també es pot utilitzar per fer referència a un fitxer de mitjans contingut original (per representació o descàrrega per separat, fora de qualsevol pàgina de MediaWiki).

Tipus d'imatges suportats[edit | edit source]

Els següents formats d'arxius són suportats per defecte :

 • .jpg o peg : imatge bitmap comprimida en el format estàndard JPEG (aquest format amb pèrdua és el més adequat per a fotografies).
 • .png : imatge bitmap en format Portable Network Graphics (especificat pel W3 Consortium).
 • .gif : imatge bitmap en el legacy Graphics Interchange Format.

Altres formats usats en Wikimedia, i comunament habilitats en altres llocs (poden requerir configuracions extres):

 • .svg : imatge escalable en format Scalable Vector Graphics (especificat pel consorci W3). Veure Manual:Image_Administration#SVG.
 • .tiff : Imatge en format Tagged. Sovint s'utilitza per a fotografies d'arxiu d'alta resolució. Sovint s'utilitza amb Extension:PagedTiffHandler.
 • .ogg , .oga, .ogv : Ogg multimèdia (àudio o vídeo) No és un format d'imatge, però és similar. Sovint s'utilitza amb Extension:OggHandler
 • .pdf : documents de múltiples pàgines en un format de document portable (inicialment especificat per Adobe'). En general és usat en conjunt amb Extension:PdfHandler
 • .djvu : documents bitmap multipàgina en format DejaVu (en general, escaneig de llibres). Veure Manual:How to use DjVu with MediaWiki
  Només és mostrat alhora una pàgina simple d'un arxiu .pdf o .djvu.

Altres tipus de mitjans poden ser suportats, però potser no siguin mostrats en línia.

Representació d'una sola imatge[edit | edit source]

Sintaxi[edit | edit source]

La sintaxi completa per a la visualització d'una imatge és: [[File:filename.extension|options|caption]]

on les opcions poden deixar-se en blanc o ser algunes de les següents, separades per la barra vertical(|):

 • Opció format: una de border i/o frameless, frame, thumb (o thumbnail);
  Controla com es formata la imatge renderitzada i s'incrusta en la resta de la pàgina
 • Opció mida: una de
  • {amplada}px — Canvia la mida de la imatge perquè càpiga dins de l'amplada màxima donada en píxels, sense restringir l'altura;
  • x{altura}px — Canvia la mida de la imatge perquè càpiga dins de l'alçada màxima indicada en píxels, sense restringir l'amplada;
  • {amplada}x{altura}px — Canvia la mida de la imatge perquè càpiga en l'amplada i alçada determinades i en píxels;
  • upright — Canvia la mida de la imatge perquè càpiga dins d'unes dimensions raonables, d'acord amb les preferències de l'usuari (adequat per a les imatges en les quals l'altura és més gran que l'amplada).
  Tingueu en compte que la imatge mantingui sempre la seva relació d'aspecte, i en tot cas només s'hauria de reduir (però mai augmentar) de mida si no és en un tipus d'imatge escalable (els mapes de bits no en són).
  La mida màxima predeterminada depèn del format i les dimensions d'imatge interna (en funció del seu tipus de fitxer multimèdia).
 • Opció alineació horitzontal: una de left, right, center, none;
  Controla l'alineació horitzontal (i en línia/bloc o estils flotants) de la imatge dins d'un text (sense valor per defecte).
 • Opció alineació vertical: una de baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom;
  Controla l'alineació vertical d'una imatge en línia no flotant amb el text abans o després de la imatge, i en el mateix bloc (l'alineació vertical per defecte és middle).
 • Opció enllaç: una de
  • link={destí} — Permet canviar el destí de l'enllaç (generat automàticament) a un títol d'una pàgina, o a una URL, que vulgueu; visible en passar per la superfície de la imatge que es mostra; per exemple [[File:Example.jpg|20px|link=http://www.wikipedia.org]] es mostra com Example.jpg (amb un enllaç extern), o [[File:Example.jpg|20px|link=MediaWiki]] es mostra com Example.jpg (amb un enllaç intern).
  • link= (sense contenir cap valor) — (MediaWiki 1.14+) Mostra una imatge sense cap enllaç activable; per exemple [[File:Example.jpg|20px|link=]] es mostra com Example.jpg.
   • ! Si heu assignat |link=| (buit), llavors el title no es mostrarà. (Mireu bugzilla:21454.)
 • Altres opcions específiques:
  • alt={text alternatiu} — (MediaWiki 1.14+) Defineix el text alternatiu (mapes per al codi HTML atribut alt="..." de l'element <img /> generat d'una imatge que es brindarà si la imatge de referència no es pot descarregar i mostrar, o si els mitjans de suport han d'utilitzar la descripció de text alternatiu (per exemple, quan s'utilitza un lector Braille, o amb opcions d'accessibilitat establertes per l'usuari en el vostre navegador).
  • page={número} — Mostra la pàgina de número especificat (en l'actualitat només s'aplica quan es mostra un fitxer .djvu o .pdf).
  • class={classe html} — (MediaWiki 1.20+) Defineix les classes (que mapeja per l'atribut HTML class="..." de l'element <img /> generat).
  • lang={codi d'idioma} — (MediaWiki 1.22+) Per als fitxers SVG que contenen declaracions <switch> que varien funció de l'atribut systemLanguage, selecciona amb quin idioma es mostrarà el fitxer. Per omissió és sempre l'anglès, fins i tot en els wikis no anglesos.

Si un paràmetre no coincideix amb cap de les altres possibilitats, se suposa que és el text de la llegenda. El text de títol es mostra sota de la imatge en els formats thumb i frame, o com a text tooltip en qualsevol altre format. La llegenda de text que es mostra en els formats thumb i frame pot contenir enllaços wiki i altres formats. Les extensions de MediaWiki poden afegir opcions addicionals.

Si no s'especifica 'alt' i es proporciona un títol, el text alternatiu es crearà automàticament des del títol, sense cap format.

Format[edit | edit source]

The following table shows the effect of all available formats.

When the height of an image in thumbnail is bigger than its width (i.e. in portrait orientation rather than landscape) and you find it too large, you may try the option upright=N, where N is the image's aspect ratio (its width divided by its height, defaulting to 0.75). The alternative is to specify the desired maximum height (in pixels) explicitly.

Note that by writing thumb={filename}, you can use a different image for the thumbnail.

Mida i marc[edit | edit source]

Among different formats, the effect of the size parameter may be different, as shown below.

 • For how it appears when its size is not specified, see Format section above.
 • When the format is not specified, or only bordered, the size can be both reduced and enlarged to any specified size.
 • In the examples below, the original size of the image is 400 × 267 pixels.
 • An image with frame always ignores the size specification, the original image will be reduced if it exceeds the maximum size defined in user preferences.
 • The size of an image with thumb can be reduced, but can not be enlarged beyond the original size of the image.
Format Reduced Enlarged
(not specified)
[[File:Example.jpg|50px]]

Example.jpg

[[File:Example.jpg|200px]]

Example.jpg


border
[[File:Example.jpg|border|50px]]

Example.jpg

[[File:Example.jpg|border|200px]]

Example.jpg


frame
[[File:Example.jpg|frame|50px]]
Example.jpg
[[File:Example.jpg|frame|200px]]
Example.jpg


thumb
[[File:Example.jpg|thumb|50px]]
Example.jpg
[[File:Example.jpg|thumb|200px]]
Example.jpg


frameless
[[File:Example.jpg|frameless|50px]]

Example.jpg

[[File:Example.jpg|frameless|200px]]

Example.jpg

Alineació horitzontal[edit | edit source]

Note that when using the frame or thumb[nail] formats, the default horizontal alignment will be right.

Description You type You get
no horizontal alignment specified, or default alignment
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: yes
... text text text
[[File:example.jpg|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

specify horizontal alignment as: none
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|none|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: center
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|center|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: left
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|left|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: right
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|right|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

Alineació vertical[edit | edit source]

The vertical alignment options take effect only if the image is rendered as an inline element and is not floating. They alter the way the inlined image will be vertically aligned with the text present in the same block before and/or after this image on the same rendered row.

Note that the rendered line of text where inline images are inserted (and the lines of text rendered after the current one) may be moved down (this will increase the line-height conditionally by additional line spacing, just as it may occur with spans of text with variable font sizes, or with superscripts and subscripts) to allow the image height to be fully displayed with this alignment constraint.

Toggle source code view
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''top:''' [[File:Example.jpg|20px|top]] [[File:Example.jpg|40px|top]] [[File:Example.jpg|100px|top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-top:''' [[File:Example.jpg|20px|text-top]] [[File:Example.jpg|40px|text-top]] [[File:Example.jpg|100px|text-top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sup>super:</sup> [[File:Example.jpg|20px|super]] [[File:Example.jpg|40px|super]] [[File:Example.jpg|100px|super]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''baseline:''' [[File:Example.jpg|20px|baseline]] [[File:Example.jpg|40px|baseline]] [[File:Example.jpg|100px|baseline]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sub>'''sub:'''</sub> [[File:Example.jpg|20px|sub]] [[File:Example.jpg|40px|sub]] [[File:Example.jpg|100px|sub]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''default:''' [[File:Example.jpg|20px]][[File:Example.jpg|40px]] [[File:Example.jpg|100px]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''middle:''' [[File:Example.jpg|20px|middle]] [[File:Example.jpg|40px|middle]] [[File:Example.jpg|100px|middle]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-bottom:''' [[File:Example.jpg|20px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|40px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|100px|text-bottom]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''bottom:'' [[File:Example.jpg|20px|bottom]] [[File:Example.jpg|40px|bottom]] [[File:Example.jpg|100px|bottom]]
<del>text</del></u></span></p>

To show the alignment result more clearly, the text spans are overlined and underlined, the font-size is increased to 200%, and the paragraph block is outlined with a thin border; additionally images of different sizes are aligned:

text top: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text text-top: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text super: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text baseline: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text sub: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text default: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text middle: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text text-bottom: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text bottom: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

Notes:

 1. The "middle" vertical alignment position of the image (which is also the default) usually refers to the middle between the x-height and the baseline of the text (on which the vertical middle of the image will be aligned, and on which usually the text may be overstroke), but not to the middle of the line-height of the font-height that refers to the space between the "text-top" and "text-bottom" positions ; the font-height excludes:
  • the additional line separation spacing normally divided equally into two line-margins (here 0.5em, according to line-height set to 200%) above and below the font-height).
  • the additional line spacing which may be added by superscripts and subscripts.
 2. However, if the image height causes its top or bottom position to go above or below the normal full line-height of text, the middle position will be adjusted after the increasing the top and/or bottom line-margins so that the image can fit and align properly, and all images (including those with smaller heights) will be vertically centered on the adjusted middle position (for computing the effective line-height, the text of each rendered row with the larger font-height will be considered).
 3. The "text-top" and "text-bottom" alignment positions also excludes the extra line spacing added by superscripts and subscripts, but not the additional line-spacing defined by the line-height.
 4. The "top" and "bottom" alignment positions take into account all these extra line spacings (including superscripts and subscripts, if they are present in a rendered line span). When the image alignment constrains the image to grow above or below the normal line-spacing, and the image is not absolutely positioned, the image will cause the "top" and "bottom" positions to be adjusted (just like superscripts and subscripts), so the effective line-height between rendered lines of text will be higher.
 5. The "underline", "overline" and "overstrike" text-decoration positions should be somewhere within these two limits and may depend on the type and height of fonts used (the superscript and subscript styles may be taken into account in some browsers, but usually these styles are ignored and the position of these decorations may not be adjusted); so these decorations normally don't affect the vertical position of images, relatively to the text.

Aturar el flux de text[edit | edit source]

On occasion it is desirable to stop text (or other inline non-floating images) from flowing around a floating image. Depending on the web browser's screen resolution and such, text flow on the right side of an image may cause a section header (for instance, == My Header ==) to appear to the right of the image, instead of below it, as a user may expect. The text flow can be stopped by placing <br clear=all> (or if you prefer, <div style="clear: both"></div>) before the text that should start below the floating image. (This may also be done without an empty line by wrapping the section with the floating images with <div style="overflow: hidden">…</div>, which clears all floats inside the div element.)

All images rendered as blocks (including non-floating centered images, left- or right-floating images, as well as framed or thumbnailed floating images) are implicitly breaking the surrounding lines of text (terminating the current block of text before the image, and creating a new paragraph for the text after them). They will then stack vertically along their left or right alignment margin (or along the center line between these margins for centered images).

Alterar la destinació de l'enllaç per defecte[edit | edit source]

The following table shows how to alter the link target (whose default is the image description page) or how to remove it. Changing the link does not alter the format described in the previous sections.

Warning:

The licencing requirements on your wiki may not allow you to remove all links to the description page that displays the required authors attributions, the copyrights statements, the applicable licencing terms, or a more complete description of the rendered image (including its history of modifications).
If you change or remove the target link of an image, you will then have to provide somewhere else on your page an explicit link to this description page, or to display the copyright and author statement and a link to the applicable licence, if they are different from the elements applicable to the embedding page itself.
Your wiki policy may restrict the use of the alternate link parameter, or may even enforce a prohibition of alternate link parameters for embedded media files (in which case, the link parameter will be ignored), or may only accept them after validation by authorized users or administrators.

Representació d'una galeria d'imatges[edit | edit source]

Sintaxi de la galeria[edit | edit source]

It's easy to make a gallery of thumbnails with the <gallery> tag. The syntax is:

<gallery>
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
{...}
</gallery>

Note that the image code is not enclosed in brackets when enclosed in gallery tags.

Captions are optional, and may contain wiki links or other formatting. Some of the parameters controlling thumb output can also be used here, specifically the ones that modify the file (as opposed to ones that control where in the page the image falls). For example, with multi-paged media like pdfs, you can use code like page=4.

The File: prefix can be omitted.

For example:

<gallery>
File:Example.jpg|Item 1
File:Example.jpg|a link to [[Help:Contents]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg|alt=An example image. It has flowers
File:Example.jpg| ''italic caption''
File:Example.jpg|on page "{{PAGENAME}}"
</gallery>

is formatted as:

El paràmetre mode[edit | edit source]

MediaWiki version: 1.22

Starting in 1.22 we have an experimental mode parameter, taking options as follows:

 • traditional is the original gallery type used by MediaWiki.
 • nolines is similar to traditional, but with no border lines.
 • packed causes images to have the same height but different widths, with little space between the images. The rows in this responsive mode organize themselves according to the width of the screen.
 • packed-overlay shows the caption overlaid on the image, in a semi-transparent white box.
 • packed-hover is similar to packed-overlay, but with the caption and box only showing up on hover.

For example:

<gallery mode="packed-hover">
Image:Astronotus_ocellatus.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Astronotus ocellatus]]'' (Oscar)
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva)
Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper)
Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish)
Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish)
Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer)
Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard)
Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead)
Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon)
Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish)
Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]''
Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish)
File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot)
File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]''
</gallery>

Gives (mode: packed-hover):

Examples of the other modes:

mode="traditional"

mode="nolines"

mode="packed"

mode="packed-overlay"

Galeria d'atributs opcionals[edit | edit source]

The gallery tag itself takes several additional parameters, specified as attribute name-value pairs:

<gallery {parameters}>
{images}
</gallery>
 • caption="{caption}": (caption text between double quotes for more than a word) sets a caption centered atop the gallery.
 • widths={width}px: sets the widths of the images, default 120px. Note the plural, widths.
 • heights={heights}px: sets the (max) heights of the images.
 • perrow={integer}: sets the number of images per row. 0 means automatically adjust based on width of screen.
 • showfilename={anything}: Show the filenames of the images in the individual captions for each image (1.17+).
 • mode={traditional|nolines|packed|packed-hover|packed-overlay}: See section above (1.22+).
The widths and heights parameters are taken more as suggestions than strict values for packed (and related) modes. Packed modes will adjust the width of images in order to make each row the same length.

Exemple:

Coding:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="sunflowers are groovy">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Result:

Comportament de l'enllaç[edit | edit source]

By default an image links to its file description page. The "link=" option modifies this behavior to link to another page or website, or to turn off the image's linking behavior. Alternatively, you can create a text link to an image's description page or to the image itself.

Enllaç de text a la pàgina de descripció del fitxer de de la imatge[edit | edit source]

Use a colon (:) before File: to link to image's file description page:

File:Example.jpg

[[:File:Example.jpg]]

Sunflowers

[[:File:Example.jpg|Sunflowers]]

Enllaç de text a la imatge real[edit | edit source]

Use pseudo-namespace “Media” for a text link to the actual image:

Media:Example.jpg

[[Media:Example.jpg]]

Sunflowers

[[Media:Example.jpg|Sunflowers]]

(If above gets you instead a text link to the image's file description, not a link to the actual image, perhaps your wiki's namespaces are configured out of compliance with this feature?)


Mostrar una imatge, vinculant-la a una altra pàgina o lloc web[edit | edit source]

Use "link=" option to link image to another page or website:

Clicking on the below image will take you to MediaWiki:

[[File:Wiki.png|50px|link=MediaWiki]]

Wiki.png

Clicking on the below image will take you to example.com:

[[File:Wiki.png|50px|link=http://example.com]]

Wiki.png

Mostrar una imatge, sense enllaç[edit | edit source]

Use "link=" option with no value assigned to turn link off entirely; the below image is not a link:

[[File:Wiki.png|50px|link=]]

Wiki.png

Requisits[edit | edit source]

Before using images in your page, the system administrator of your wiki must have enabled file uploads and a user has to upload the file. System administrators may also set the wiki to accept files from foreign repositories, such as the Wikimedia Commons. For server side image resizing it is necessary to have a scaler configured (such as GD2, ImageMagick, etc.).

Fitxers en altres llocs web[edit | edit source]

You can link to an external file available online using the same syntax used for linking to an external web page. With these syntaxes, the image will not be rendered, but only the text of the link to this image will be displayed.

[http://url.for/some/image.png]

Or with a different displayed text:

[http://url.for/some/image.png link text here]

Additional MediaWiki markup or HTML/CSS formatting (for inline elements) is permitted in this displayed text (with the exception of embedded links that would break the surrounding link):

[http://www.example.com/some/image.png Example '''<del>rich</del>''' ''<ins>link text</ins>'' here.]

which renders as: Example rich link text here.

If it is enabled on your wiki (see Manual:$wgAllowExternalImages), you can also embed external images. To do that, simply insert the image's url:

http://url.for/some/image.png

Currently, embedded images cannot be resized, but they may be formatted by surrounding MediaWiki markup or HTML/CSS code.

If this wiki option is not enabled, the image will not be embedded but rendered as a textual link to the external site, just like above.

Llengua : English  • العربية • català • čeština • Deutsch • Zazaki • español • suomi • français • Bahasa Indonesia • italiano • 日本語 • 한국어 • português • português do Brasil • română • русский • slovenčina • Tiếng Việt • 中文