Wikibase/Şema/wb_items_per_site

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Wikibase/Schema/wb items per site and the translation is 100% complete.

Bu tablo, öğelerden İstemci maddelerine bağlantılar içerir.

Alanlar

ips_row_id

Benzersiz satır kimliği.

ips_item_id

Öğenin QId numarası. Bu page.page_title eksi Q'dur.

ips_site_id

Bağlantı verilen sitenin kimliği.

 • Örnek: enwiki, commonswiki, be_x_oldwiki

ips_site_page

Bağlantı verilen sayfanın adı. Bu normalleştirilmemiştir, bu nedenle alt çizgi yerine boşluk kullanır ve ad alanı adını içerebilir.

 • Örnek: "Weird Al" Yankovic: The Videos
 • Ad alanlı örnekler: Kategorie:Botaniker, Category:Botanists

Sürümler

Current as of Wikibase 0.4 (19 Feb 2013)

+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| ips_row_id  | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ips_item_id  | int(10) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| ips_site_id  | varbinary(32)  | NO  | MUL | NULL  |        |
| ips_site_page | varbinary(255)  | NO  | MUL | NULL  |        |
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

Ayrıca bakınız