VisualEditor/Portal/Kortkommandon

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 58% complete.

Denna sida behandlar the olika mus- och tangentbordskommandon som VisualEditor stödjer. Om du har förslag på nya och användbara kommandon, eller har upptäckt problem med de befintliga, hör av dig på återkopplingssidan.

For the full list of Wikipedia shortcuts, see: w:WP:Keyboard shortcuts.

Vanligt använda kortkommandon

Kortkommandon för PC Åtgärd Icon Kortkommandon för MAC

Ctrl+B Fet OOjs UI icon bold-b.svg ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kursiv OOjs UI icon italic-i.svg ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Infoga länk OOjs UI icon link-ltr.svg ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K Insert citation OOjs UI icon quotes-ltr.svg Ange källa ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X Klipp ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiera ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Klistra in ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Paste as plain text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z Ångra OOjs UI icon arched-arrow-rtl.svg ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Gör om OOjs UI icon arched-arrow-ltr.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Indragslista OOjs UI icon indent-ltr.svg Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Utdragslista OOjs UI icon outdent-ltr.svg ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ or Ctrl+M Rensa formatering OOjs UI icon cancel.svg ⌘ Cmd+\ or ⌘ Cmd+M

Alt+s Save Publicera ändringar… Ctrl+⌥ Option+s

Template editor dialog shortcuts and keyboard interactions

These shortcuts only apply when editing a template instance in the pop-up dialog. Those marked with a * only apply in the cases of multi-part template content. The shortcuts can be used to turn a single template into multi-part template content by adding another template or a wikitext part.

PC shortcut Action Icon Mac shortcut

Spacebar Toggle a checkbox, adding or removing a parameter Spacebar

↵ Enter Add a parameter and immediately switch the focus to the input to start adding a value ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Add an undocumented parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Add a template* (linked, not nested) OOjs UI icon puzzle-ltr.svg ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Add a wikitext part* OOjs UI icon wikiText.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Delete a part (template or wikitext) when selected in the sidebar* OOjs UI icon trash.svg ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part up when selected in the sidebar* OOjs UI icon upTriangle.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part down when selected in the sidebar* OOjs UI icon downTriangle.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Full lista på mus- och tangentbordsaktiviteter

Funktion Åtgärd Action
Flytta markör med mus Klicka
Flytta markör med tangentbord Riktningstangenter[1]
Markera med mus Drag
Markera med mus Dubbel- och trippelklickning
Markera med tangentbord Shift + (Riktningstangent[1])
Markera ord med mus Dubbelklicka ord
Markera block med mus Trippelklicka block
Justera markering med mus Shift + Klick
Läs infogningsformatering från innehåll Flytta markör
Infoga text med tangentbord Tecken- och nummertangenter
Infoga specialtecken med tangentbord Flera tecken- eller nummertangenter med en inmatningsmetodsredigerare
Radera med tangentbord ← Backspace och Delete
Radera ord med tangentbord Alt+← Backspace och Alt+Delete ⌥ Option+← Backspace och ⌥ Option+Delete
Radera rad med tangentbord Ctrl+← Backspace och Ctrl+Delete ⌘ Command+← Backspace och ⌘ Command+Delete
Gör ogjord med tangentbord Ctrl+Z ⌘ Command+Z
Gör om med tangentbord Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
Kopiera markering med tangentbord Ctrl+C ⌘ Command+C
Klipp markering med tangentbord Ctrl+X ⌘ Command+X
Klistra markering med tangentbord Ctrl+V ⌘ Command+V
Kopiera markering från meny "Kopiera" i sammanhangs- eller webbläsarmeny
Klippa markering från meny "Klippa" i sammanhangs- eller webbläsarmeny
Klistra markering från meny "Klistra" i sammanhangs- eller webbläsarmeny
Markera objekt med mus Klicka
Växla fetstil på markerat innehåll och i infogningsformatering med mus Klicka fetstilsverktyget i verktygsfältet
Växla kursivering på markerat innehåll och i infogningsformatering med mus Klicka kursiveringsverktyget i verktygsfältet
Växla fetstil på markerat innehåll och i infogningsformatering med tangentbord Ctrl+B ⌘ Command+B
Växla kursivering på markerat innehåll och i infogningsformatering med tangentbord Ctrl+I ⌘ Command+I
Dela block med tangentbord ↵ Enter
Slå samman block med tangentbord Backsteg i början eller radera i slutet av blockgräns
Switch the direction you write in between right-to-left and left-to-right Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

Anteckningar

  1. 1.0 1.1 Riktningstangenter: Upp, ner, vänster, höger, home, end, page-up och page-down