VisualEditor/Portal/Tangentbordsgenvägar

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 100% complete.

Denna sida behandlar the olika mus- och tangentbordskommandon som VisualEditor stödjer. Om du har förslag på nya och användbara kommandon, eller har upptäckt problem med de befintliga, hör av dig på återkopplingssidan.

För en fullständig lista över kortkommandon på Wikipedia: se w:sv:Wikipedia:Snabbkommandon.

Vanliga kortkommandon

Kortkommandon för PC Åtgärd Ikon Kortkommandon för MAC

Ctrl+B Fet ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kursiv ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Infoga länk ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K Infoga referens Ange källa ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X Klipp ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiera ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Klistra in ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Klistra in som ren text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z Ångra ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Gör om ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Indragslista Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Utdragslista ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ eller Ctrl+M Rensa formatering ⌘ Cmd+\ eller ⌘ Cmd+M

Alt+s Spara Publicera ändringar… Ctrl+⌥ Option+s

Dialoggenvägar och tangentbordsgenvägar i mallredigeraren

Följande genvägar gäller bara när man redigerar ett mallstycke i en popup-dialog. De som markerats med en * gäller endast när man redigerar mallinnehåll som består av flera delar. Genvägarna kan användas för att göra en enkel mall till mallar som innehåller flera delar genom att lägga till en till mall eller en bit wikitext.

Kortkommandon för PC Åtgärd Ikon Kortkommandon för MAC

Spacebar Bocka i/ur en ruta, lägga till eller ta bort en parameter Spacebar

↵ Enter Lägga till en parameter och omedelbart byta fokus från inmatningen för att starta lägga till ett värde ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Lägga till en odokumenterad parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Lägga till en mall* (länkad, inte inkapslad) ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Lägga till en bit wikitext* ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Radera en bit (mall eller wikitext) när den valts i sidospalten* ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Flytta upp en bit när det valts i sidospalten* ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Flytta ner en bit när det valts i sidospalten* ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Fullständig lista över mus- och tangentbordsåtgärder

Funktion  Åtgärd
Flytta markör med mus Klicka
Flytta markör med tangentbord Riktningstangenter[1]
Markera med mus Drag
Markera med mus Dubbel- och trippelklickning
Markera med tangentbord Shift + (Riktningstangent)[1]
Markera ord med mus Dubbelklicka ord
Markera block med mus Trippelklicka block
Justera markering med mus Shift + Klick
Läs infogningsformatering från innehåll Flytta markör
Infoga text med tangentbord Tecken- och nummertangenter
Infoga specialtecken med tangentbord Flera tecken- eller nummertangenter med en inmatningsmetodsredigerare
Radera med tangentbord ← Backspace och Delete
Radera ord med tangentbord Alt+← Backspace och Alt+Delete ⌥ Option+← Backspace och ⌥ Option+Delete
Radera rad med tangentbord Ctrl+← Backspace och Ctrl+Delete ⌘ Command+← Backspace och ⌘ Command+Delete
Gör ogjord med tangentbord Ctrl+Z ⌘ Command+Z
Gör om med tangentbord Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
Kopiera markering med tangentbord Ctrl+C ⌘ Command+C
Klipp markering med tangentbord Ctrl+X ⌘ Command+X
Klistra markering med tangentbord Ctrl+V ⌘ Command+V
Kopiera markering från meny "Kopiera" i sammanhangs- eller webbläsarmeny
Klippa markering från meny "Klippa" i sammanhangs- eller webbläsarmeny
Klistra markering från meny "Klistra" i sammanhangs- eller webbläsarmeny
Markera objekt med mus Klicka
Växla fetstil på markerat innehåll och i infogningsformatering med mus Klicka fetstilsverktyget i verktygsfältet
Växla kursivering på markerat innehåll och i infogningsformatering med mus Klicka kursiveringsverktyget i verktygsfältet
Växla fetstil på markerat innehåll och i infogningsformatering med tangentbord Ctrl+B ⌘ Command+B
Växla kursivering på markerat innehåll och i infogningsformatering med tangentbord Ctrl+I ⌘ Command+I
Dela block med tangentbord ↵ Enter
Slå samman block med tangentbord Backsteg i början eller radera i slutet av blockgräns
Byt skrivriktning mellan höger-till-vänster och vänster-till-höger Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

Anteckningar

  1. 1.0 1.1 Riktningstangenter: Upp, ner, vänster, höger, home, end, page-up och page-down