User:Rb9232

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search


Veershaiv Lingayat Samaj[edit]

वीरशैव लिंगायत समाज

प्राचीनता

प्राचीन धर्मग्रंथ

धर्माचे संस्थापक

पंचाचायांची अवतारस्थाने आणि धर्मपीठ

१) श्री जगद्गुरू रेवनाराध्य ( रंभापुरी पीठ )

२) श्री जगद्गुरू मरूळाराध्य ( उज्जयनी पीठ )

३) श्री जगद्गुरू एकोरामाराध्य ( केदारपीठ )

४) श्री जगद्गुरू पंडिताराध्य ( श्रीशैलपीठ )

५) श्री जगद्गुरू विश्वाराध्य ( काशीपीठ)

मा .बसवेश्वर महाराज आणि त्यांचे कार्य

शून्यसिंहासन

वीरशैव प्रभेद

१) सामान्य २) विशेष ३) निराभारी

वीरशैव दर्शन

वीरशैव धर्माचे चार आधारस्तंभ

वीरशैव कोणाला म्हणावे

धार्मिक विवरण

शक्ती विशिष्ट दैवत

षटस्थल

अष्टवरण विचार

१) गुरु २) लिंग ३) जंगम ४) विभूती ५ ) रुद्राक्ष ६) मंत्र ७) पादोदक ८) प्रसाद

पंचाचार

१) शिवाचार २) लिंगाचार ३) सदाचार ४) भृत्याचार ५) गणाचार

काही विशेष आचार

समन्वयवादी वीरशैव धर्म