User:Psychoslave/babylscript/error messages

From mediawiki.org
# Notu : bonvolu helpi pri kungrue verki kun la traduko de mem
# https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZdKCDKyz_6B9Aqbkd3ebCfcVOeX-ojN6li0yUbKpUkg/edit#gid=0
#
# Dum tradukado, bonvolu
# * aldoni la tradukon antaŭ la komentita fontfrazo
# * duobli la diessignon antaŭ la jam komentitaj fontfrazoj
# * uzi "#!" antaŭ komentoj pri la tradukado mem

#! Tiu dokumento celas provizi kongruan vortreto.
#! Tiu do malcelas nek paŭsi la anglajn termojn nek la "tradiciajn" termojn, 
#! kvankam tiu lasta estas ege inkluza en la pripensado.

#! Ofte la programado temas pri referenco, deklari referencon, difini referencon, uzi la referecon
#! aŭ la referecaton, ktp. 
#! Do sube estas la listo de kontekstoj kie la nocio de referenco etas uzita
#! kaj kiel tio dokumento tradukas ilin

#! Laŭ konteksto pri aliriloj de reĝistro, traduku per -lok- vortoj
#!  load   store
#!  elloki   enloki
#!
#! Laŭ konteksto pri aliriloj de ĉefmemoro, traduku per -ej- vortoj
#!
#! Laŭ dosier-mastrum-konteksto, traduku per -ir-
#!  read  write  open    close
#!   eliri  eniri  ekirebligi  irebleksigi (ek-ir-ebl-igi, ir-ebl-eks-igi).
#!
#! Laŭ konteksto pri reto, traduku per -ŝut-
#!  download  upload  
#!   elŝuti    alŝuti
#!
#! Laŭ konteksto pri aliriloj, difinoj, deklaradoj de variablo ktp, traduku per -sign- vortoj
#!    let            set
#! declare   allocate  define    initialization   assign     denoting  delete
#!*deklari  asigni    difini     iniciato    atribui    denotacio  
#!                    indiko
#! signigi  alsigni    limsigni  eksigni    ensigni    elsigni    forsigni 
#!
#! Notu ke eks-signi povus esti pli preciza ol forsigni, sed "ekssigni" tro proksimas "eksigni"
#! *tio estas aliaj validaj termoj ke ni ne uzos tie ĉi.
#!
#! Kelkaj detaloj : 
#! (vidu ankaŭ http://stackoverflow.com/questions/23345554/the-differences-between-initialize-define-declare-a-variable )
#! "x estas variablo" kaj "x estas entjero" estas deklaradoj
#! "0<x<42" kaj "x ∋ {y+1}" aŭ "function increment(x){return x+1;}" estas difinado
#! "x = 3" estas asigno, aŭ signado
#!
#! Laŭ konteksto pri aliriloj de montrilo/referenco (pointers/references)
#! Notu ke oni povas paroli pri 
#! signsigno, kiuj povas egale referi al signsigno, ktp (montrilo, pointers)
#! valorsigno, kiuj povas nur referi al valoro (referenco, reference)
#!
#! some_type foo = 5;    umtipa aĵo iĝu 5    aĵo signas 5
#! some_type bar = 6;    umtipa ajno iĝu 6    ajno signas 6
#! some_type *baz;      umtipa pera zozo    zozo signigu signsigne
#! some_type &qux = foo;    umtipa eja umo iĝu aĵo  umo signas valorsigne aĵon
#! baz = &foo;      zozo iĝu aĵejo      zozo signas aĵejon
#! baz = &bar;      zozo iĝu ajnejo    zozo signas ajnejon
#! *baz = 10;      zozenhavo iĝu 10    alzozo signas 10
#! foo = *baz      aĵo iĝu zozenhavo    aĵo signas elzozon
#!
#!
#! Laŭ konteksto pri trafo ("scope") de signo, traduku per "-vokebl-"
#!  public      private      protected  friend
#!  eksterklasalirebla  memklasalirea    idklasalirebla  elektklasalirebla
#!
#!  extern       static  
#!  eksterblokalirebla  ĉiingalirebla
#!        klaskomuna
#!        transvoka
#!        nurtujvokebla
#!
#! Laŭ konteksto pri elemento de tabelo, traduku per "-er-"
#!  table[3][5]
#!  5a3a-tabelero
#!
#! Laŭ konteksto pri objekto , traduku per -ul-
#!  class  instance  extend  new  delete    interface    abstract
#!  klaso  ano    klasidi  anigi  eksanigi   interfaco
#!
#! Laŭ konteksto pri aliriloj de eco (property), traduku per -ec-
#!   get  set
#!   eleci  aleci
#! Laŭ konteksto pri ŝaltfrazoj (jump declarations), traduku per -ŝalt-
#!  jump    goto    switch*  break    continue  return
#!  (pri)ŝalti  (pri)alŝalti  (pri)enŝalti  eksterŝalti  (cikl)sekvŝalti   (pri)reŝalti**
#!                                         ĉeŝalti
#!
#!  try     catch     throw    finally    case  default  
#!  flankŝaltebli  elflankŝalti  flankŝalti  finflankŝalti  ŝaltejo  ĉefŝaltejo  
#!  prov(ŝalt)i
#!
#!  except
#!   kromŝaltu
#!
#! *Notu ke pri "switch", KompLeks parolas pri "ŝalt·algebr·o"
#! http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/SX.html#SxALTALGEBRO
#!
#! * *Uzu "reŝalt/i" pri la reŝaltaj frazoj (angle "return statement"), sed uzu "liver/o" por tiu ke la 
#! funkcio produktas. Funkcioj jam aliflanke uzas liveraj frazoj (angle "yield statement") kiel
#! elŝaltilo.
#!
#! Laŭ konteksto de krampo, konteksto, kaj simile :
#!   open  close
#!   aperti  malaperti

#! generator -> gener-il/o

#!!!!!!!!!!!!!!!! Nomoj por elementoj de diskursoj
#! statement -> frazo
#! statement (énoncé) -> vortigo
#! statement -> eldiro
#! instruction -> instrukcio
#! clause -> frazparto, (kunordigita) propozicio, 
#! declaration -> deklaro, deklaracio
#! definition -> difino
#! body -> -uj/o
#! block -> -ing/o
#! stream -> fluo
#! content -> enhavo, -tuto


#!!!!!!!!!!!!!!!! Ecoj por elementoj de diskursoj
#! requirement -> postulo
#! assertion -> aserto
#! claim -> pretendo
#! disclaimer -> malpretendo
#! -> ordono
#! instance-> ano, tipano, klasano
#! qualify -> ecigi, kvalifiki, kvalitigi,

#! statement -> eldiro
#! prescription -> preskribo
#! formula -> formulo
#! formulation -> fomulado
#! caption (légende) ->
#! label (libellé) ->
#! category -> categorio
#! mention -> mencio
#! deklaration -> deklaro
#! -> elparoli
#! -> aliĝilo
#! -> mendo
#! -> mendilo
#!

#! value-> valoro  sed : intervalo
#! pole  -> poluso  sed : interpoli, ekesterpoli 
# Defaŭltaj mesaĝoj dosiero de Ĝavoskripto.
## Default JavaScript messages file.

#! Tradukdecido :
#! "property" -> "eco"
#! "assembly" -> bind-ilo, bindil-igo, ktp laŭ konteksto
#!
#! Notoj, kaj referencoj
#! ĵar mallongigas "Java ARchive", tio estas "Java-arkivo", aŭ "Java-dosier-formo"
#! http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/AP.html#ASEMBLA-LINGVO
#! http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/B.html#BINDILO

# Jeno estas anstataŭigita dum la Javarkiv-bindiligado el ecĉeno kaj netradukendu
## This is replaced during jar assembly from property string
## and should not be translated
implementation.version = @IMPLEMENTATION.VERSION@

#! "should be accessible" -> al-ir-ebl-end-us

# Por aldoni eraromesaĝojn de JavaScript en aparta lokaĵo,
# kreu novan dosieron “Messages_[lokaĵo].properties“, kie [lokaĵo] estas la
# la Java mallonge ĉeno por tiu lokaĵo. (ISO 639?
# Vidu https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)
# Ekzemple mesaĝoj je Javascripto por pola lokaĵo lokus en Messages_pl.properties, kaj
# mesaĝoj por svis-itala lokaĵo lokus en Messages_it_CH.properties.
# Mesaĝecdosieroj alireblendus tra la klasirejo (classpath) sub
# org.mozilla.Javascript.resources
#
## To add JavaScript error messages for a particular locale, create a
## new Messages_[locale].properties file, where [locale] is the Java
## string abbreviation for that locale. For example, JavaScript
## messages for the Polish locale should be located in
## Messages_pl.properties, and messages for the Italian Swiss locale
## should be located in Messages_it_CH.properties. Message properties
## files should be accessible through the classpath under
## org.mozilla.Javascript.resources
#
# Java.util.ResourceBundle
# Java.text.MessageFormat
#


# iuajnjavklasuziĝinta
## SomeJavaClassWhereUsed

# Kodgeneru
## Codegen
msg.dup.parms =\
  duobligu parametronomo "{0}".
  # Duplicate parameter name "{0}".

#! offset estas "deŝovo" laŭ komputada leksikono
msg.too.big.jump =\
  Programo tro kompleksa: tro granda saltdeŝovo.
  #Program too complex: too big jump offset.

msg.too.big.index =\
  Programo tro kompleksa: interna indekso superas la 64Kan limiton
# Program too complex: internal index exceeds 64K limit.

msg.while.compiling.fn =\
  Trafis kodgeneraderaro dum funkctradukado "{0}": {1}
  #Encountered code generation error while compiling function "{0}": {1}

msg.while.compiling.script =\
  Trafis kodgeneraderaro dum skripttradukado: {0}
  #Encountered code generation error while compiling script: {0}

# Konteksto
## Context
msg.ctor.not.found =\
  Konstruilo por "{0}" maltrovita.
  #Constructor for "{0}" not found.

msg.not.ctor =\
  "{0}" ne estas konstruilo.
  #"{0}" is not a constructor.

# Funkcobjekto
## FunctionObject

msg.varargs.ctor =\
  Metodo konstruilo "{0}" endas statikan kun signaturo
  (Konteksta kono, Objekttipaj[] argumentoj, Funkcitpa objektkonstruilo, duvalenta ennovesprimo)\
  por difini konstruilo de variablajn argumentojn.
  #Method or constructor "{0}" must be static with the signature \
  #"(Context cx, Object[] args, Function ctorObj, boolean inNewExpr)" \
  #to define a variable arguments constructor.

msg.varargs.fun =\
  Metodo "{0}" statika signendas kun\
  (Konteksttipa kono, Skriptebla ĉiaĵo, Objekttipaj[] argumentoj, Funkcitpa funkcaĵo)\
  por difini funkctio de variablajn argumentojn.
  #Method "{0}" must be static with the signature \
  #"(Context cx, Scriptable thisObj, Object[] args, Function funObj)" \
  #to define a variable arguments function.

msg.incompat.call =\
  Metodo "{0}" vokita pro malkongrua objekto\
  #Method "{0}" called on incompatible object.

msg.bad.parms =\
  Nekongrutipa pramatero "{0}" en metodo "{1}".
  #Unsupported parameter type "{0}" in method "{1}".

msg.bad.method.return =\
  Nekongrua reŝalttipa pramatero "{0}" en metodo "{1}".
  #Unsupported return type "{0}" in method "{1}".

msg.bad.ctor.return =\
  Konstruado de objekto per tipo "{0}" estas malkongrua.
  #Construction of objects of type "{0}" is not supported.

msg.no.overload =\
  Metodo "{0}" okazas plurfoje en la klaso "{1}"
  #Method "{0}" occurs multiple times in class "{1}".

msg.method.not.found =\
  Metodo "{0}" maltrovita en "{1}"
  #Method "{0}" not found in "{1}".
#! Kio estas IR???. "factory" tradukas uzino
#! Vidu http://www.docjar.com/html/api/org/mozilla/Javascript/IRFactory.Java.html
## IRFactory#! Noto pri "left" kaj "right" en sintakspriskribo : tio ne prave signas la fenomenan strukturon, sed unu de ĝiaj apareblaj formoj. Do bone traduki/esprimi tion, necesas kontekste prav-elektatajn termojn. Sed oni povas remaki ke ĝenerale
#! - “left" (liva) esprimas pasivformo relate al plenumiĝo, t.e. termo kiu finas kun -it-, -at-, -ot-
#! - “right" (dekstra) esprimas aktivformo t.e. termo kiu finas kun "-ant-”
#
#! Tiukaze, la termo parolas pri tiu "statement" (tradukebla kiel frazo, ordono, instrukcio; propozicio laŭ la komputada leksikno) :
#! for (LeftHandSideExpression in objectExpression) {statement}
#! porĉiu([elektit]ero en [iteraciebl]aro) { frazo }
#! ĉiuade(…){…}
#
#! Do "LeftHandSideExpression" estas iteracia frazero, kiu traktas aktualajn erojn de 
#! iteraciebla esprimo.
#! Kaj la sube "left-hand side of" estas "tipo de elektita ero " aŭ mallongige "elektertipo"
msg.bad.for.in.lhs =\
  Malvalida elektertipo en porĉiua frazo.
  #Invalid left-hand side of for..in loop.

msg.mult.index =\
  Sole unu variablon eblas porĉiua frazo.
  #Only one variable allowed in for..in loop.

#! la klasika traduko de "key" estas "ŝlosilo". Sed uzi "vok-" kiel ĉefvorto anstataŭ 
#! semantike plikongrue priskribas. Kaj oni jam parolas pri memvoka funkcio kaj pri voki funkcio.
#! Do sube, ni parolas de "paro de ilo por voki kaj ĝia asociata valoro", aŭ mallongige
#! "vok-il-par-o"
#! key     value    key-value
#! vokantero  vokatero  vokparero
msg.bad.for.in.destruct =\
  Elektero de porĉiufrazo tipendas dueran vicon por vokerpare kongrui.
  #Left hand side of for..in loop must be an array of length 2 to accept \
  #key/value pair.
  
#! ne-trans-tipo-povi
msg.cant.convert =\
  Netranstippovas "{0}".
  #Can''t convert to type "{0}".

msg.bad.assign.left =\
  Malvalida asignato en asignfrazo.
  #Invalid assignment left-hand side.


#! result/factor/operand/operator/operation estas tradukebla kiel:
#! ┌ rezulto/faktoro/operando/operatoro/operacio
#! │ rezulto/faktoro/operaciendo/operatoro/operacio
#! │ rezulto/faktoro/operaciodateno/operatoro/operacio
#! │ rezulto/faktoro/operaciiganto/operatoro/operacio
#! │ rezulto/operacieco/operaciato/operacisimbolo/operacio
#! │ rezulto/operacieco/operaciato/operacileksemo/operacio
#! │ operaciigo/operacieco/operaciato/operaciilo/operacio
#! └ operaciaĵo/operacieco/operaciato/operaciilo/operacio
#! - liveraĵo/parametro/argumento/funkcinomo/funkcio
#! ┌ bildcelero/bildigeco/bildfontero/bildigilo/bildigo
#! └ bildo/bildeco/bildito/bildilo/bildigo
#
#! "decrement" tradukeblas je "dekrement-",
#! sed "increment" tradukas jene : (al)krementi, plusigi, adicii, aldoni, sinsekvigi
#! do oni povus prefiksi tiujn kun [mal|kontraŭ]
#! ekzemple, radikigi je sekv-, "[antău|post]sinkontraŭsekvilo" povas nomi la "--x" kaj "x--" bildiloj.
#! http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/KR.html#KREMENTI
#! 
#! Kun "sekv-" oni povas konstrui :
#! increment   alkrementi  iteracii    alsekvi
#! decrement   dekrementi  kontrauiteracii  elsekvi   
#! interation   laŭkremento  iteracio    sekvadilo   vicado
#! iterator  laŭkrementilo  iteraciilo   sekveblaĵo   vico
#! iterator  laŭciklilo  ciklilo     sekvciklaĵo   vico
#!
#!     termo mem  
#! while ->  dum
#! for ->   por
#! do ->  
#! 
#! 
msg.bad.decr =\
  Malvalida dekrementa bildanto.
  #Invalid decrement operand.

msg.bad.incr =\
  Malvalida dekrementa bildanto
  #Invalid increment operand.

msg.bad.yield =\
  liverado enfunkciendas.
  #yield must be in a function.

msg.yield.parenthesized =\
  liveresprimo interkrampendas.
  #yield expression must be parenthesized.

#! "Native" estas ofte tradukita kiel "indiĝena"
#! sed depende de konteksto bazo, fondo, fundo, kerno, soklo kaj simile povas esti pli kongrua
#! Ofte tiu temas pri "laŭ-baz-sistem-aĵo", aŭ mallongige "laŭbazâjo".
#! Native (thing) -> laŭbaz(um)o

#! Laŭ konteksto
#! Global -> malloka
#! Global -> gênerala

# laŭbazmallokaĵo
## NativeGlobal
msg.cant.call.indirect =\
  Funkcio "{0}" direktvokendas, tio malpermesas alinomitan funkcvokadon.
  #Function "{0}" must be called directly, and not by way of a \
  #function of another name.

#! primitive tradukas kiel malderivaĵo aŭ primitiva laŭ "Lexique des Termes Scientifique - Français - Espéranto" (LTS)
#! oni povus paroli pri "sen-pra-tipa", ĉar tiu estas pri objekto kies tipo ne havas praaron.
#! "primitive" -> senpratipa
#! intend -> celi
msg.eval.nonstring =\
  Vokado de taksu() kun io ajn alia ke iu senpratipa ĉenvaloro nur liveros la valoron. \
Ĉu ĝi estas tio, kion vi celis?
  #Calling eval() with anything other than a primitive string value will \
  #simply return the value. Is this what you intended?

msg.eval.nonstring.strict =\
  Vokado de taksu() kun io ajn alia ke senpratipa ĉenvaloro malpermitiĝas striktmodon.
  #Calling eval() with anything other than a primitive string value is not \
  #allowed in strict mode.

msg.bad.destruct.op =\
  Malvalida disstruktura asignato bildanto
  #Invalid destructuring assignment operator

# laŭbazvoko
## NativeCall
msg.only.from.new =\
  "{0}" vokendas de novesprimo.
  #"{0}" may only be invoked from a "new" expression.

msg.deprec.ctor =\
  La "{0}" konstruilo estas neplutaŭgonta.
  #The "{0}" constructor is deprecated.

# laŭbazfunkcio
## NativeFunction
msg.no.function.ref.found =\
  Neniu fonto trovita por trakduki fontsigno {0}
  #no source found to decompile function reference {0}

msg.arg.isnt.array =\
  Dua argumento de Funkctipo.prototipo.apliku tipendas aran
  #second argument to Function.prototype.apply must be an array

# laŭbazmallokaĵo
## NativeGlobal
msg.bad.esc.mask =\
  Malvalida eskaposignomasko
  #invalid string escape mask

# laŭbazjavklaso
## NativeJavaClass

#! instance -> klasano/tipano
#! interface estas tradukebla kiel interfaco aŭ konektoloko
msg.cant.instantiate =\
  aĵigeraro ({0}): klaso {1} estas konektoloka abstrakta
  #error instantiating ({0}): class {1} is interface or abstract

msg.bad.ctor.sig =\
  Trovis konstruilon kun malkongrua signaturo: {0} vokanta {1} kun signaturo {2}
  #Found constructor with wrong signature: \
  #{0} calling {1} with signature {2}

msg.not.Java.obj =\
  klaselsignu() kongruendas Javaobjektan.
  #Expected argument to getClass() to be a Java object.

msg.no.Java.ctor =\
  Javakonstruilo de "{0}" kun argumentoj "{1}" maltrovita.
  #Java constructor for "{0}" with arguments "{1}" not found.

# laŭbazjavmetodo
## NativeJavaMethod
msg.method.ambiguous =\
  Elektado de Java metodo {0}.{1}, kiu kongruas kun Javasckriptaj argumenttipoj ({2}) \
estas malpreciza; la elekteblaj metodoj estas: {3}
  #The choice of Java method {0}.{1} matching JavaScript argument types ({2}) is ambiguous; \
  #candidate methods are: {3}

msg.constructor.ambiguous =\
  Elektado de Java konstruilo {0}, kiu kongruas kun Javasckriptaj argumenttipoj ({1}) \
estas malpreciza; la elekteblaj konstruilo estas: {2}
  #The choice of Java constructor {0} matching JavaScript argument types ({1}) is ambiguous; \
  #candidate constructors are: {2}

# laŭbazjavobjekto
## NativeJavaObject
msg.conversion.not.allowed =\
  Transtipado de {0} al {1} ne eblas.
  #Cannot convert {0} to {1}

msg.no.empty.interface.conversion =\
  Transtipado de {0} al konektloka {1} ne eblas sen metodoj.
  #Cannot convert {0} to interface {1} with no methods

#! "signature" ->distingsigno
msg.no.function.interface.conversion =\
  Transtipado de funkcio {0} al konektloko ne eblas ĉar ĝi enhvas \
malsamdistingsignajn metodojn
  #Cannot convert function {0} to interface since it contains methods with \
  #different signatures

# laŭbazjavpako
## NativeJavaPackage
msg.not.classloader =\
  Konstruilo de "pakaĵoj" atendas argumentojn, kiu tipo estas Java.lang.Classloader
  #Constructor for "Packages" expects argument of type Java.lang.Classloader

# laŭbazregulesprimo
## NativeRegExp
msg.bad.quant =\
  Mavalida kvantilo {0}
  #Invalid quantifier {0}

# large: granda
# back reference: retrofontsigno
msg.overlarge.backref =\
  Eksterlimita granda retrofontsigno {0}
  #Overly large back reference {0}

msg.overlarge.min =\
  Eksterlimita minumumo {0}
  #Overly large minimum {0}

msg.overlarge.max =\
  Eksterlimita maksimumo {0}
  #Overly large maximum {0}

msg.zero.quant =\
  Nula kvantilo {0}
  #Zero quantifier {0}

# ĉu "subi" estas la bona termo? aŭ ĉu tio pli kutime alie esprimiĝas?
msg.max.lt.min =\
  Maksimumo {0} subminimumas
  #Maximum {0} less than minimum

msg.unterm.quant =\
  Malfinita kvantilo {0}
  #Unterminated quantifier {0}

# enkrampfrazo
## parenthetical 
msg.unterm.paren =\
  Malfinita krampfrazo {0}
  #Unterminated parenthetical {0}

msg.unterm.class =\
  Malfinita signa klaso {0}
  #Unterminated character class {0}

# "range"-> intervalo
msg.bad.range =\
  Malvalida intervalo en signklaso.
  #Invalid range in character class.

# Laŭ konteksto : 
# Trailing -> fina
# Trailing ->ekstremaĵa
# Trailing ->postsekvanta
msg.trail.backslash =\
  Fina \\ en regula esprimo.
  #Trailing \\ in regular expression.

msg.re.unmatched.right.paren =\
  Malkonguata ) en regula esprimo.
  #unmatched ) in regular expression.

msg.no.regexp =\
  Raciesprimo estas maldisponebla.
  #Regular expressions are not available.

msg.bad.backref =\
  retrofontsigno superas nombron de kaptita kromo.
  #back-reference exceeds number of capturing parentheses.

msg.bad.regexp.compile =\
  Nur unu argumento estas specifiebla kiam la unua argumento de \
  regulesprimo.pratipo.traduku estas regulesprimobjekto.
  #Only one argument may be specified if the first argument to \
  #RegExp.prototype.compile is a RegExp object.

# Parser
# sintaks-analizilo
msg.got.syntax.errors = \
  Tradukado produktis {0} sintakseraroj.
  #Compilation produced {0} syntax errors.

msg.var.redecl =\
  tiperaro: redeklaro de variablo {0}.
  #TypeError: redeclaration of var {0}.

msg.const.redecl =\
  tiperaro: redeklaro de konstato {0}.
  #TypeError: redeclaration of const {0}.
  
msg.let.redecl =\
  tiperaro: redeklaro de variablo {0}.
  #TypeError: redeclaration of variable {0}.

msg.parm.redecl =\
  tiperaro: redeklaro de formala parametro {0}.
  #TypeError: redeclaration of formal parameter {0}.

msg.fn.redecl =\
  tiperaro: redeklaro de funkcio {0}.
  #TypeError: redeclaration of function {0}.

# "let" -> signu
msg.let.decl.not.in.block =\
  sintakseraro: nerektinga "signu"-deklarado
  SyntaxError: let declaration not directly within block

# nodotransformilo
## NodeTransformer

msg.dup.label =\
  duobligita marko
  #duplicated label

msg.undef.label =\
  nedifinita marko
  #undefined label

# break?
msg.bad.break =\
  nemarkita elirejo devas esti en interacio enŝalto
  #unlabelled break must be inside loop or switch

msg.continue.outside =\
  sekvitiracu devas esti en iteracio
  #continue must be inside loop

msg.continue.nonloop =\
  sekvitiracu nur povas uzi markojn de iteracideklaroj
  continue can only use labeles of iteration statements

#! "keyword" estas tradicie tradukita "ŝlosilvorto", sed tie "ŝloso" ne signas iun ajn
#! konkretan aĵon tie ĉi.
#! Pli kontekste senca traduko parolus pri "vorta elemento kiu aperas en la la gramatika difino de #! la programlingvo".
#! La ĉefaj vortoj de tiu ĉi difino estas certe "gramatika" kaj "elemento". Do "gramatikero" 
#! certe pli bone indikas la priparolantan aĵon ol "ŝlosilvorto".
#! Alia eblo estas paroli pri "ĉefaj/bazaj simbolaj elementoj de la programlingvo", bazlingveroj,
#! bazeroj, bazsimboloj, aŭ bazsigno. Notu ke kutime oni parolas pri "simboltabelo".
#! keyword -> bazsigno

#! Line terminator/end of line marker/EOL etc. -> linifinigilo 
#! File terminator/end of filemarker/EOF etc. -> dosierfinigilo 

msg.bad.throw.eol =\
  linifinigilo estas malpermisita inter "ĵetu" bazsimbolo kaj ĵetesprimo.
  #Line terminator is not allowed between the throw keyword and throw \
  #expression.

msg.no.paren.parms =\
  Mankanta apertanta krampo "(" antaŭ funkciparametroj.
  #missing ( before function parameters.

msg.no.parm =\
  Mankanta formala parametro
  #missing formal parameter

msg.no.paren.after.parms =\
  Mankanta malapertanta krampo ")" post formalaj parametroj.
  #missing ) after formal parameters

# difinujo
## body
msg.no.brace.body =\
  Mankanta apertanta kunigkrampo '{' antaŭ la funkcia difinujo
  #missing '{' before function body

msg.no.brace.after.body =\
  Mankanta kunigkromo "}" post la funkcia difinujo
  #missing } after function body

msg.no.paren.cond =\
  Mankanta apertanta krampo "(" antaŭ kondiĉo.
  #missing ( before condition

msg.no.paren.after.cond =\
  Mankanta malapertanta kromo ")" post
  #missing ) after condition

msg.no.semi.stmt =\
  Mankanta punktokomo ";" antaŭ frazo
  #missing ; before statement

# tiu operatoro permisas aliri elementojn de objekto, do tiu estas "ilo kiu permisas al-iri ero", aŭ "eralirilo"
msg.no.name.after.dot =\
  mankanta nomo post eralirila operatoro "."
  #missing name after . operator

msg.no.name.after.coloncolon =\
  mankanta nomo post eraligila operatoro "::"
  #missing name after :: operator

msg.no.name.after.dotdot =\
  Mankanta nomo post kunĉeniga operatoro ".."
  #missing name after .. operator

msg.no.name.after.xmlAttr =\
  mankanta nomo post .@
  #missing name after .@

# enŝalti
## switch
msg.no.bracket.index =\
  Mankanta malapertanta rektkrampo ] de indeksesprimo
  #missing ] in index expression

msg.no.paren.switch =\
  Mankanta ( antaŭ enŝaltesprimo
  #missing ( before switch expression

msg.no.paren.after.switch =\
  mankanta ) post enŝaltesprimo
  #missing ) after switch expression

msg.no.brace.switch =\
  mankanta '{' antaŭ enŝultujo
  #missing '{' before switch body

msg.bad.switch =\
  Malvalida enŝaltfrazo
  #invalid switch statement

msg.no.colon.case =\
  mankanta dupunkto ":" post kazesprimo
  #missing : after case expression

msg.double.switch.default =\
  duobla "defaŭlte" marko en la enŝaltfrazo
  #double default label in the switch statement

msg.no.while.do =\
  Mankanta "dum" post la interna parto de finkondiĉa iteraciujo
  #missing while after do-loop body

msg.no.paren.for =\
  Mankanta aperta kromo "(" post "por"
  missing ( after for

# initializer -> ek- -il- -o
msg.no.semi.for =\
  mankanta ";" post por-cickla ekilo
  #missing ; after for-loop initializer

msg.no.semi.for.cond =\
  mankanta ";" post kondiĉo de ĉiuera iteracio 
  #missing ; after for-loop condition
  
msg.in.after.for.name =\
  mankanta "en" post "por"
  #missing in after for
#! control -> stir-
msg.no.paren.for.ctrl =\
  mankanta ")" post stirilo de ĉiuera iteracio 
  #missing ) after for-loop control

msg.no.paren.with =\
  mankanta "(" antaŭ objekto de kun-frazo
  #missing ( before with-statement object

msg.no.paren.after.with =\
  mankanta ")" post objekto de kun-frazo 
  #missing ) after with-statement object

msg.no.paren.after.let =\
  mankanta "(" post "signu"
  #missing ( after let

msg.no.paren.let =\
  mankanta ")" post variablolisto
  #missing ) after variable list

msg.no.curly.let =\
  mankanta "}" post "signu"-frazo
  #missing } after let statement

# return -> (pri)reŝalt/i
msg.bad.return =\
  malvalida reŝalto
  #invalid return

msg.no.brace.block =\
  mankanta "}" en kunmetita frazo
  #missing } in compound statement

msg.bad.label =\
  malvalida marko
  #invalid label

msg.bad.var =\
  mankanta signo de variablo
  missing variable name

msg.bad.var.init =\
  malvalida variablo ekado
  #invalid variable initialization

msg.no.colon.cond =\
  mankanta ":" en kondiĉa esprimo
  #missing : in conditional expression

msg.no.paren.arg =\
  mankanta ")" post argumentlisto
  #missing ) after argument list

msg.no.bracket.arg =\
  mankanta "]" post erlisto
  #missing ] after element list

#! id(entifier) -> identifi -il- -o
#! sam- asocii -il- o : samasociilo
#! kunigi -> samkunigilo
## id
msg.bad.prop =\
  malvalida eca identifilo
  #invalid property id

msg.no.colon.prop =\
  mankanta la dupunkto ":" post eca identifilo
  #missing : after property id
#! Tradukdecido
#! Laŭ konteksto de krampo, kaj simile :
#! "open/close" -> "aperti/malaperti"
#! 
#! Vidu http://en.lernu.net/komunikado/forumo/temo.php?t=8452&p=4
#! Krome tiu faras plej laŭtempanaliza senco de unue fari kaj poste malfari ol la inversa.
msg.no.brace.prop =\
  Mankanta malapertanta kuniga krampo "}" post eca listo
  #missing } after property list
# enkrampfrazo
## parenthetical -
msg.no.paren =\
  mankanta ")" en kromeco
  #missing ) in parenthetical

msg.reserved.id =\
  identifilo estas rezervita vorto
  #identifier is a reserved word

msg.no.paren.catch =\
  mankanta "(" antaŭ elflankŝaltinga kondicio
  #missing ( before catch-block condition

msg.bad.catchcond =\
  malvalida elflankŝaltinga kondicio
  #invalid catch block condition

msg.catch.unreachable =\
  iu ajn elflankŝalta frazparto, kiu sekvantas maleciga elflankŝalto estas malatingebla
  #any catch clauses following an unqualified catch are unreachable

msg.no.brace.try =\
  mankanta '{' antaŭ flankŝalteblingo
  #missing '{' before try block

msg.no.brace.catchblock =\
  mankanta '{' antaŭ elflankŝaltingujo
  #missing '{' before catch-block body

msg.try.no.catchfinally =\
  flankŝalteblo sen elflankŝalto finflankŝalto
  #''try'' without ''catch'' or ''finally''

msg.no.return.value =\
  funkcio {0} ne ĉiam prireŝaltu valoron.
#function {0} does not always return a value


#! anonymous -> sennoma
msg.anon.no.return.value =\
 sennoma funkcio ne ĉiam prireŝaltu valoron
 #anonymous function does not always return a value

msg.return.inconsistent =\
 reŝalta frazo malkongruas kun antaŭ uzado
 #return statement is inconsistent with previous usage

msg.generator.returns =\
 tiperaro: generila funkcio {0} prireŝaltu valoron
 #TypeError: generator function {0} returns a value

msg.anon.generator.returns =\
 tiperaro: sennoma generila funkcio liveras valoron.
 #TypeError: anonymous generator function returns a value

msg.syntax =\
  sintakseraro
  #syntax error

msg.unexpected.eof =\
  Malantenta dosierfino
  #Unexpected end of file

#! legal" supozas tro leĝfaka vortprovizo. Lasu leĝojn por leĝaforj.
#! Plej ofe, frazoj temas pri kongrua aŭ malkongrua rilato inter arbitra arta regulo kaj okazaĵo
#! Do, temas pri "regulo" kaj "kongrui", kaj laŭ konteksto:
#! "legal" -> kongrua
#! "legal" -> regula
#! "legal" -> laŭ(um)a 
# ??? ĉu "regulo" tradukas "rule", kiel arbitra gramatika principo
msg.XML.bad.form =\
  malkongrua fomita XMLa sintakso
  #illegally formed XML syntax
#! Runtime :
#! interpretilo     procezilo   rulilo
#! interprettempa  proceztempa  rultempa
#! http://komputeko.net/index_en.php?vorto=runtime
#! http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/RI.html#RULTEMPA 
msg.XML.not.available =\
  XMLa rulilo nehavebla
  #XML runtime not available

#! La jam uzadaj ebloj estas rikuro, rekurso, rikursio, rikuro
#! Sed semantike, tio estas pri "meminga objekto", kaj pli precize ĉi-tie "memvoka funkcio"
#! recursion -> memvokado
#! Vidu ankaŭ https://eo.wikipedia.org/wiki/Rikuro 
msg.too.deep.parser.recursion =\
  Troprofunda memvokado dum sintaksanalizo
  #Too deep recursion while parsing

msg.no.side.effects =\
  Kodo ne havas kromefiko
  #Code has no side effects

msg.extra.trailing.comma =\
  Finkomo malkongruas je ECMA-262a ekilo de objekto. 
  #Trailing comma is not legal in an ECMA-262 object initializer

msg.equal.as.assign =\
  Ĉu okuris mistajpon de asignaĵo (=) anstataŭ testo (==)?
  #Test for equality (==) mistyped as assignment (=)?

msg.var.hides.arg =\
  Variablo {0} kaŝas argumenton
  #Variable {0} hides argument

msg.destruct.assign.no.init =\
  Mankanta egalsigno "=" en disstruckranta deklaro
  #Missing = in destructuring declaration

# skriptrulilo
## ScriptRuntime
msg.no.properties =\
  {0} ne havas ecojn.
  #{0} has no properties.

msg.invalid.iterator =\
  Nevalida ciklilo valoro
  #Invalid iterator value

msg.iterator.primitive =\
  __ciklilo__ liveris senpratipan voloron
  __iterator__ returned a primitive value

msg.assn.create.strict =\
  Asignaĵo al nedeklarita variablo {0}
  #Assignment to undeclared variable {0}

#! Tradukdecido
#! "Reference" tradukeblas per "referenco" kaj "fontindiko".
#! Kaj indiko estas sinonimo de "antaŭsigno".
#! Do ni povus uzi "fontantaŭsigno" se ni volus esti kaj plejpreciza, kaj plejradikekonomia.
#! Ja "signo" estas jam multe uzita en aliaj tradukproponoj por emfazi la rilatojn inter nocioj.
#! Sed ankaŭ la elektaj termoj mallongendu, do la elektita termo estas "fontsigno".
#! "Reference" -> fontsigno
#!
#! Notu ankaŭ ke "fontsigno" kaj "referenco" ambaŭ ennombras 9 literoj.
#! Inverse "difini" (6 literoj) estas mallonga ol "persignigi" (10 literoj) aŭ eĉ "persigni" (8 literoj). 
msg.ref.undefined.prop =\
  Fontsigno al maldifinita eco "{0}"
  #Reference to undefined property "{0}"

msg.prop.not.found =\
  Netrovita eco {0}.
  #Property {0} not found.

#! kiam temas pri ecoj (objektaj atribuoj):
#! "getter/setter" -> "ecelilo/ecalilo"
#! kiam temas pri simpla variablo:
#! "getter/setter" -> "elsignilo/alsignilo"
#! "get/set" -> "elsigno/alsigno", kiel la konteksto estas pri aliro de eco.
#! Kiam la konteksto estas asignfrazo (kiel "a=0"), uzendu je "asigni".
msg.set.prop.no.setter =\
  Nealsignebla eco {0} kiu nur enhavas ecelilon.
  #Cannot set property {0} that has only a getter.

msg.invalid.type =\
  Nevalida Javaskripta valoro por tipo {0}
  #Invalid JavaScript value of type {0}

#! primitive -> senpratipa
msg.primitive.expected =\
  Atendu senpratipan tipon (ricevis {0} anstataŭ)
  #Primitive type expected (had {0} instead)

msg.namespace.expected =\
  Atendu nomspacan objekton live de la regiona operatoro "::" (okazis {0} anstataŭ)
  #Namespace object expected to left of :: (found {0} instead)

#! convert/cast/transtyping -> transtip/i
msg.null.to.object =\
  Nepermisita transtipado de senvalora al objekta.
  #Cannot convert null to an object.

msg.undef.to.object =\
Nepermisita transtipado de nedifinita al objekta.
  #Cannot convert undefined to an object.

msg.cyclic.value =\
  Nepermisita cikla valoro je {0}.
  #Cyclic {0} value not allowed.

msg.is.not.defined =\
  "{0}" estas nedifinita. 
  #"{0}" is not defined.

#! Laŭ dosier-mastrum-konteksto, traduku "read/write/open/close"
#! kiel eliri/eniri/ekirebligi/irebleksig (ek-ir-ebl-igi, ir-ebl-eks-igi).
#! Laŭ konteksto pri aliriloj de eco , traduku "read/write/create/delete
#! kiel elsigni/alsigni/eksigni/forsigni (ek-signi, for-signi)
#! Notu ke eks-signi povus esti pli preciza sed "ekssigni" tro proksimas "eksigni"
msg.undef.prop.read =\
  Malelsignebla eco "{1}" el {0}
  #Cannot read property "{1}" from {0}

msg.undef.prop.write =\
  Malensignebla eco "{1}" el {0} al "{2}"
  #Cannot set property "{1}" of {0} to "{2}"

msg.undef.prop.delete =\
  Malforsignebla eco "{1}" el {0}
  #Cannot delete property "{1}" of {0}

#! Etimologie, "method" kunigas μετά (laŭ-, tra-, trans-) kaj ὁδός (vojo), kaj signifas "peli vojo". 
#! Tiu diris, ĉi-tie metodo nomas funkciajn enhavojn de objektoj, kiel "property" nomas atributajn enhavojn de objektoj. Kaj kiel por la tradukdecido de "property" per "eco", "metodo" estos tradukita, tie kontekste, per "ilo".
#! Tiu kongruas kun la antaŭdecido de traduki "get/set" per "elsignif-il-o/alsignif-il-o"
#! Kaj semantike, tiu kungruas ĉar metodo estas ilo per tiu, kiu oni interagas kun objekto
#! "method" -> ilo

msg.undef.method.call =\
  Malvokebla ilo je "{1}" de {0}
  #Cannot call method "{1}" of {0}

msg.undef.with =\
  Malpermisita uzado de "kun" por {0}
  #Cannot apply "with" to {0}

msg.isnt.function =\
  {0} maltiptaugas funkcion, tiu tipas je {1}
  #{0} is not a function, it is {1}.

msg.isnt.function.in =\
  Malvokebla eco {0} en objeko je {1}. Tiu maltiptaŭgas funkcion, tiu tipas je "{2}".
  #Cannot call property {0} in object {1}. It is not a function, it is "{2}".

msg.function.not.found =\
  Maltrovita funkcio je {0}.
  #Cannot find function {0}.

msg.function.not.found.in =\
  Maltrovebla funkcio {0} en objekto je {1}.
  #Cannot find function {0} in object {1}.

msg.isnt.xml.object =\
  {0} maltiptaŭgas XML-objekton.
  #{0} is not an xml object.

msg.no.ref.to.get =\
  {0} ne estas fontsigno por elsigni fontsignan valoron.
  #{0} is not a reference to read reference value.

msg.no.ref.to.set =\
{0} ne estas fontsigno por alsigni fontsignan valoron al {1}.
  #{0} is not a reference to set reference value to {1}.

msg.no.ref.from.function =\
  Funkcio {0} neuzeblas kiel asignata signo de asignado kiel operando de inkrementa \
   dekrementa operatoro. 
  #Function {0} can not be used as the left-hand side of assignment \
  #or as an operand of ++ or -- operator.

msg.bad.default.value =\
  defaŭltvalordonu() metodo de Objekto liveris objekton.
  #Object''s getDefaultValue() method returned an object.

#! instanceof -> klas-ul-taŭgu
msg.instanceof.not.object = \
  "klasultaŭgu" ne estas uzebla kun neobjektipo. 
  #Can''t use instanceof on a non-object.

msg.instanceof.bad.prototype = \
  "prototipo"-eco de {0} maltiptaŭgas objekton.
  #''prototype'' property of {0} is not an object.

msg.bad.radix = \
  Malkongrua nombra bazo {0}.
  #illegal radix {0}.

# Skripteblobjekto
## ScriptableObject
msg.default.value =\
  Netroveble defaŭlta valoro de objekto.
  #Cannot find default value for object.

msg.zero.arg.ctor =\
  klaso "{0}" ne estas ŝarĝebla, kiu ne havas senparametro kontruilo.
  #Cannot load class "{0}" which has no zero-parameter constructor.

duplicate.defineClass.name =\
  Nevalida metodo "{0}": nomo "{1}" jam estas uzita. 
  #Invalid method "{0}": name "{1}" is already in use.

msg.ctor.multiple.parms =\
  Ne povas difini konstruilo klaso {0} kiel plej ol unu konstruilo havas plurajn parametrojn.
  #Can''t define constructor or class {0} since more than one \
  #constructor has multiple parameters.

#! extend ->klasidi/tipidi

msg.extend.scriptable =\
  {0} tipidendas "skripteblobjekto" por difini econ je {1}.
  #{0} must extend ScriptableObject in order to define property {1}.

msg.bad.getter.parms =\
  Por difini econ, ecelilo je {0} enhavendas nul parametron nur unu skripteblobjektan \
parametron.
  #In order to define a property, getter {0} must have zero parameters \
  #or a single ScriptableObject parameter.

msg.obj.getter.parms =\
  Atendas klaskomuna delega eecilo {0} por preni scripteblobjektan parametron.
  #Expected static or delegated getter {0} to take a ScriptableObject parameter.

msg.getter.static =\
  ecelilo kaj ecalilo devi ambaŭ esti klaskomuna neklaskomuna.
  #Getter and setter must both be static or neither be static.

msg.setter.return =\
  ecalilo devas enhavi vakan livertipon: {0}
  #Setter must have void return type: {0}

msg.setter2.parms =\
  Duparametra ecalilo devas preni skripteblobjekto kiel unua parametro.
  #Two-parameter setter must take a ScriptableObject as its first parameter.

msg.setter1.parms =\
  Atendis unuopa parametro de ecalilo por {0}
  #Expected single parameter setter for {0}

msg.setter2.expected =\
  Atendis klaskomuna delega ecalilo {0}, kiu prenas du parametrojn.
  #Expected static or delegated setter {0} to take two parameters.

msg.setter.parms =\
  Atendis unu parametro du parametroj por ecalilo.
  #Expected either one or two parameters for setter.

msg.setter.bad.type =\
  Malĝusta parametrotipo "{0}" por ecalilo "{1}".
  #Unsupported parameter type "{0}" in setter "{1}".

#! "to seal" -> sigeli, definitivigi, finitigi nealiebligi [ne-ali-ebl-igi], neŝanĝebligi, neevoluebligi
#! Tradukdecido : finit(ig)-
msg.add.sealed =\
  Malpermisita aldono al finita objekto: {0}.
  #Cannot add a property to a sealed object: {0}.

msg.remove.sealed =\
  Malpermisita forigo de eco el finita objekto: {0}.
  #Cannot remove a property from a sealed object: {0}.

msg.modify.sealed =\
  Malpermisita modifo de eco el finita objekto: {0}.
  #Cannot modify a property of a sealed object: {0}.

msg.modify.readonly =\
  Malpermisita modifo de nurelsignebla eco: {0}
  #Cannot modify readonly property: {0}.

# erfluoj
## TokenStream
msg.missing.exponent =\
  Mankanta eksponento
  #missing exponent

msg.caught.nfe =\
  nombrforma eraro
  #number format error

msg.unterminated.string.lit =\
  nefinita ĉena laŭlitero
  #unterminated string literal

msg.unterminated.comment =\
  nefinita komento
  #unterminated comment

msg.unterminated.re.lit =\
  nefinita regulesprima litero laŭsigno
  #unterminated regular expression literal

msg.invalid.re.flag =\
  malvalida indikilo post regulesprimo
  #invalid flag after regular expression

# kiel traduki input/output ?
msg.no.re.input.for =\
  neniu enigaĵo por {0}
  #no input for {0}

msg.illegal.character =\
  malkongrua signo
  #illegal character

#! escape -> kodŝanĝa signo
msg.invalid.escape =\
  malvalida unikodo kodŝanĝsigna sinsekvo
  #invalid Unicode escape sequence

# frazo
## statement 
msg.bad.namespace =\
  malvalida deklaro de defaŭlta nomspaca frazo. \
  Sintakso estas: defaŭlta xmla nomspaco = ESPRIMO;
  #not a valid default namespace statement. \
  #Syntax is: default xml namespace = EXPRESSION;

#! Laŭ konteksto
#! token -> ero / parto [tokenizer : vorta dis(part)igilo]
#! token -> ĵetono [security token : sekuriga ĵetono] / stafeto [token ring : stafetringo]
#! token -> simbolo
#! http://komputeko.net/index_en.php?vorto=token
#! http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/SI.html#SIMBOLO
#! http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/JX.html#JxETONO

#! Stream -> fluo
#! Warning -> averto

# Avertoj pri erfluoj
## TokensStream warnings

msg.bad.octal.literal =\
  malkongrua okuma laŭlitera cifero {0}; interpretu ĝin kiel dekuma ĉifro
  #illegal octal literal digit {0}; interpreting it as a decimal digit

msg.reserved.keyword =\
  malregula uzado de estonteca rezervita bazsimbolo {0};
  #illegal usage of future reserved keyword {0}; interpreting it as ordinary identifier

#! LiveConnect temas pri pontoj inter Java kaj Javaskripto, tio estas "trans-ĵav-il-aro"
# transĵaveraroj 
## LiveConnect errors

msg.Java.internal.field.type =\
  Ena eraro: transtipado de {0} por asigni al {1} je {2} malfunkciis.
  #Internal error: type conversion of {0} to assign to {1} on {2} failed.

msg.Java.conversion.implicit_method =\
  Ne povas trovi transtipilan metodon "{0}" je klaso {1}.
  #Can''t find converter method "{0}" on class {1}.

msg.Java.method.assign =\
  Java metodo "{0}" malalsignebla.
  #Java method "{0}" cannot be assigned to.

# memalirebla/idalirebla kampo 
## access private/protected field
msg.Java.internal.private =\
  Ena eraro: provo aliri memalireblan/idalireblan kampon "{0}".
  #Internal error: attempt to access private/protected field "{0}".

msg.Java.no_such_method =\
  Ne povas trovi metodo {0}.
  #Can''t find method {0}.

msg.script.is.not.constructor =\
  Skriptobjektoj ne estas konstruiloj.
  #Script objects are not constructors.

msg.nonJava.method =\
  Java metodo "{0}" elvokita kun {1} kiel "tiu-ĉi" valoro, kiun ne povas esti konverti al Java tipo {2}.
  #Java method "{0}" was invoked with {1} as "this" value that can not be converted to Java type {2}.

#! instance -> klasano
#! instance -> tipano
#! field -> kampo

msg.Java.member.not.found =\
  Java klaso "{0}" ne havas publikan instancan kampon metodon nomitan "{1}".
  #Java class "{0}" has no public instance field or method named "{1}".

#! array -> vico kiam estas nur unu dimensio 
#! array -> tabelo ĝenerale
msg.Java.array.index.out.of.bounds =\
  Tabelindico {0} eksteriras la intervalo [0..{1}].
  #Array index {0} is out of bounds [0..{1}].

msg.Java.array.member.not.found =\
  Java tabeloj ne havas eksteralirajn klasulajn kampojn iloj nomitajn "{0}".
  #Java arrays have no public instance fields or methods named "{0}".

msg.pkg.int =\
  Java pakaĝnomoj ne povas esti numbroj.
  #Java package names may not be numbers.

msg.access.prohibited =\
  Aliro al Java klaso "{0}" malpermisita.
  #Access to Java class "{0}" is prohibited.

# importil-supr-nivelo
## ImporterTopLevel
msg.ambig.import =\
  Dubsignifa importo: "{0}" kaj "{1}".
  #Ambiguous import: "{0}" and and "{1}".

msg.not.pkg =\
  Funkcio "pakenportu" vokendas kun pakaĝo; donita "{0}" anstataŭ. 
  #Function importPackage must be called with a package; had "{0}" instead.

msg.not.class =\
  Funkctio "klasenportu" vokendas kun klaso; donita "{0}" anstataŭ. 
  #Function importClass must be called with a class; had "{0}" instead.

msg.not.class.not.pkg =\
  "{0}" estas nek klaso nek pagaĝo.
  #"{0}" is neither a class nor a package.

msg.prop.defined =\
  Ne povas importi "{0}" ĉar eco kun tiu nomo jam estas difinita.
  #Cannot import "{0}" since a property by that name is already defined.

#Javadaptilo
##JavaAdapter
msg.adapter.zero.args =\
  Javadaptilo necesas alemenaŭ unu argumento. 
  #JavaAdapter requires at least one argument.

msg.not.Java.class.arg = \
Argumento {0} ne estas Java klaso: {1}.
#Argument {0} is not Java class: {1}.

#Javadaptilo
##JavaAdapter
msg.only.one.super = \
Nur unu klaso povas esti klaidita per Javadaptilo. Ricevi {0} kaj {1}.
#Only one class may be extended by a JavaAdapter. Had {0} and {1}.

# Tabeloj
## Arrays
msg.arraylength.bad =\
  Malkongrua tabellongo.
  #Inappropriate array length.

# Tabeloj
## Arrays
#! exceed -> superi
#! support -> apog/i
#! unsupported (type, etc.)-> malkungrua (tipo, ktp.)
msg.arraylength.too.big =\
  tabellongo {0} superas limon de apogita kapacito
  #Array length {0} exceeds supported capacity limit.

# URI
## URI
msg.bad.uri =\
  Misformita URI sekvâjo.
  #Malformed URI sequence.

# Nombro
## Number

#! ekster- intervalo iri
msg.bad.precision =\
  Precizo {0} eksterintervaliras.
  #Precision {0} out of range.

#! generate -> generi 
#! send (to function) -> provizi (al funkcio)
#! send (through network) -> alŝuti

# laŭbazgenerilo
## NativeGenerator
msg.send.newborn =\
 Provu provizi valoron al novula generilo
 #Attempt to send value to newborn generator

msg.already.exec.gen =\
  Jam rulanta generilo
  #Already executing generator
  
#! Stop -> halt
#! iterate -> cikli (prefere al "iteracii" aŭ "ripetadi")
#! iteration -> ciklado (prefere al "iteracio", aŭ "ripetado")
#! iterator -> ciklilo (prefere al "iteraciilo")
msg.StopIteration.invalid =\
  haltciklo malŝanĝeblas al arbitra objekto.
  #StopIteration may not be changed to an arbitrary object.

# Interpretilo
## Interpreter
msg.yield.closing =\
 Liverado ekde malapertanta generilo
 #Yield from closing generator

# Nova babilscripta aĵo 
# New Babylscript Stuff
msg.unknown.language.mode =\
 Nelkonata lingva modo
 #Unknown language mode