User:Jeblad/maintenance messages

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

En interessant utgave av vedlikeholdsmeldinger er en liste av tasks hvor hver task kan ha en gitt state og priority. Fordi dette inviterer til oppgaver som kan løses er det mer inviterende enn dagens feilmeldinger. Endring av state og priority vil generere varsel til de som har siden på overvåking, dermed blir det fler som får eierskap til oppgaven.

State, priority og content for hver task lagres som en tabell i pp_value, dermed blir formen kompakt. Dette er en blob.

Bør også ha dtg for å kunne gi forsinkede varsel. Denne verdien kan ikke relatere til sidens datostempling, da denne vil endres. Det er antakelig to typer varsel, en for absolutt tid og for relativ tid som er relatert til siste oppdatering. Forsinket varsling er litt komplisert, men kan lages ved å lese oppføringer fra loggen.

<tasks>
<task name="spellcheck" state="open">Trenger stavesjekk</task>
<task pri="1" state="open">Mangler kilder</task>
<task name="format" pri="2"/>
<task>Trenger flere mellomoverskrifter</task>
</tasks>
  • name – nøkkel for oppslag i forberedte strenger, typisk slikt som kategorinavn og standardbeskrivelser
  • pri – priorietering av oppgaven, brukes for sortering i den lokale oversikten, og for sortering på en egen spesialside (funker ikke med blob?)
  • state – nåværende tilstand, brukes for fremvisning i den lokale oversikten, og for sortering på en egen spesialside (funker ikke med blob?)
  • desc (content) – beskrivelse av oppgaven, brukes kun for fremvisning i den lokale oversikten og i beskjedsenteret

Ved endring av tasks går det et varsel til alle som har siden på overvåking, slik at den fremvises i meldingssenteret. Den aktuelle beskjeden bruker informasjonen fra den endrede task'en. Fordi beskjeden ikke er adressert til den enkelte brukeren plasseres den i notiser.

Hvis name er brukt, og det kan lages en message key for kategorisering, så vil siden legges til kategorien. Hvis message key ikke eksisterer så vil siden ikke kategoriseres. Det bør vurderes om sporingskategorier bør brukes på grunn av lastproblemer. Tasks uten name kan ikke kategoriseres.

Bruk av pri og state vil kun føres i pageprops etter lagring av siden, så lasten med disse bør være moderat. Attributtet pri kan angis via name. Endring av state logges.