User:Jeblad/Qualified access/QualifiedAccess.i18n.php

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
<?php
$wgQualifiedAccessMessages = array();

$wgQualifiedAccessMessages['en'] = array(
	'qualifiedaccess' => 'Qualified access',
	'qaccess-description' => "Based upon your credentials from this site you may do qualified requests to some other web services. Given the type of service they may want more or less detailed information about you as user. If you do not access the other site, then no information will be transfered.\n\nIn addition to information about the user the name of the site, a timestamp and your ip-address are transfered.",
	'qaccess-gpg-error' => "'''''$1''' failed in the call to'' <code>$2</code> ''with the message:''<pre>$3</pre>",
	'qaccess-format-error' => "'''''$1''' failed to get format.''",
	'qaccess-action-error' => "'''''$1''' failed to get action.''",
	'qaccess-notavailable-rights' => "'''''$1''' is not available due to lack of user rights.''",
	'qaccess-notavailable-groups' => "'''''$1''' is not available due to lack of group membership.''",
	'qaccess-notavailable-blocked' => "'''''$1''' is not available because the user is blocked.''",
	'qaccess-notavailable-editlimit' => "'''''$1''' is not available because the user has to few edits.''",
	'qaccess-notfound-resourceorservice' => "'''''$1''' is not a specified service, or do not supply given resource.''",
	'qaccess-overruled' => 'Replaced with internal value',
	'qaccess-resource' => 'Resource',
	'qaccess-service' => 'Service',
	'qaccess-editlimit' => 'Edit limit',
	'qaccess-key-id' => 'Key id',
	'qaccess-key-server' => 'Key server',
	'qaccess-ipaddress' => 'IP-address',
	'qaccess-timestamp' => 'Timestamp',
	'qaccess-rights' => 'Rights',
	'qaccess-groups' => 'Groups',
	'qaccess-features' => 'Features',
	'qaccess-blocked' => 'Blocked',
	'qaccess-sitename' => 'Sitename',
	'qaccess-username' => 'Username',
	'qaccess-realname' => 'Realname',
	'qaccess-registration' => 'Registration',
	'qaccess-registration-weeks' => '$1 ($3 weeks)',
	'qaccess-registration-months' => '$1 ($2 months)',
	'qaccess-registration-years' => '$1',
	'qaccess-editcount' => 'Editcount',
	'qaccess-autoconfirmed' => 'Autoconfirmed',
	'qaccess-user' => 'User',
	'qaccess-sysop' => 'Administrator',
	'qaccess-bureaucrat' => 'Bureaucrat',
	'qaccess-submit' => 'Go to $1',
	'qaccess-submit-warning' => 'You give away the specified information!',
	'qaccess-no' => 'no',
	'qaccess-yes' => 'yes',
	'qaccess-edit' => 'Edit',
	'qaccess-read' => 'Read',
	'qaccess-userrights' => 'Userrights',
	'qaccess-renameuser' => 'Rename user',
	'qaccess-protectsection' => 'Protect section',
	'qaccess-block' => 'Block',
	'qaccess-createaccount' => 'Create account',
	'qaccess-delete' => 'Delete',
	'qaccess-deletedhistory' => 'Deleted history',
	'qaccess-editinterface' => 'Edit interface',
	'qaccess-import' => 'Import',
	'qaccess-importupload' => 'Import upload',
	'qaccess-move' => 'Move',
	'qaccess-patrol' => 'Patrol',
	'qaccess-autopatrol' => 'Autopatrol',
	'qaccess-protect' => 'Protect',
	'qaccess-proxyunbannable' => 'Proxyunbannable',
	'qaccess-rollback' => 'Rollback',
	'qaccess-trackback' => 'Trackback',
	'qaccess-upload' => 'Upload',
	'qaccess-reupload' => 'Reupload',
	'qaccess-reupload-shared' => 'Reupload shared',
	'qaccess-unwatchedpages' => 'Unwatchedpages',
	'qaccess-autoconfirmed' => 'Autoconfirmed',
	'qaccess-upload_by_url' => 'Upload by URL',
	'qaccess-ipblock-exempt' => 'Ipblock exempt',
	'qaccess-blockemail' => 'Blockemail',
	'qaccess-skipcaptcha' => 'Skipcaptcha',
	'qaccess-createpage' => 'Createpage',
	'qaccess-createtalk' => 'Createtalk',
	'qaccess-minoredit' => 'Minoredit',
	'qaccess-purge' => 'Purge',
);

$wgQualifiedAccessMessages['no'] = array(
	'qualifiedaccess' => 'Kvalifisert tilgang',
	'qaccess-description' => "Basert på dine akkreditiver på dette nettstedet kan du gjøre kvalifiserte forespørsler til enkelte andre nett-tjenester. Avhengig av tjenestenes art kan det kreves varierende grad av detaljert informasjon om deg som bruker. Hvis du ikke går videre til nettstedet så vil det ikke overføres noe informasjon.\n\nI tillegg til brukerspesifikk informasjon så overføres navnet på nettstedet, et tidsstempel og din ip-adresse.",
	'qaccess-gpg-error' => "'''''$1''' feilet i kallet'' <code>$2</code> ''med feilmeldingen:''<pre>$3</pre>",
	'qaccess-notavailable-rights' => "'''''$1''' er ikke tilgjengelig på grunn av manglende brukerrettigheter.''",
	'qaccess-notavailable-groups' => "'''''$1''' er ikke tilgjengelig på grunn av manglende gruppetilhørighet.''",
	'qaccess-notavailable-blocked' => "'''''$1''' er ikke tilgjengelig på grunn av at brukeren er blokkert.''",
	'qaccess-notfound-resourceorservice' => "'''''$1''' er ikke en angitt tjeneste, eller tilbyr ikke angitt ressurs.''",
	'qaccess-overruled' => 'Erstattet med intern verdi',
	'qaccess-resource' => 'Ressurs',
	'qaccess-ipaddress' => 'IP-adresse',
	'qaccess-timestamp' => 'Tidsstempel',
	'qaccess-rights' => 'Rettigheter',
	'qaccess-groups' => 'Grupper',
	'qaccess-features' => 'Egenskaper',
	'qaccess-blocked' => 'Blokkert',
	'qaccess-sitename' => 'Nettsted',
	'qaccess-username' => 'Brukernavn',
	'qaccess-realname' => 'Virkelig navn',
	'qaccess-registration' => 'Registrert',
	'qaccess-editcount' => 'Redigeringer',
	'qaccess-autoconfirmed' => 'Autobekreftet',
	'qaccess-user' => 'Bruker',
	'qaccess-sysop' => 'Administrator',
	'qaccess-bureaucrat' => 'Byråkrat',
	'qaccess-edit' => 'Rediger',
	'qaccess-read' => 'Les',
	'qaccess-submit' => 'Gå til $1',
	'qaccess-submit-warning' => 'Du gir fra deg de angitte opplysningene!',
	'qaccess-no' => 'nei',
	'qaccess-yes' => 'ja',
);