User:Jeblad/Langtools

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

Biblioteket Langtools.org kan brukes for å finne en del problemer i løpende tekst. Det har regler for dansk og svensk, men ingen for norsk. Det finnes regler fra helt enkle ting slik som mellomrom foran tegn for punktering, gjentatte ord, forbokstavfeil, osv. og mer avanserte ting som feil preposisjon og feil samsvarsbøyning.

Bruk av dette biblioteket er kun et forslag. Det finnes flere slike, men dette er spesielt interessant fordi det er basert på åpen kildekode. Tilpassing til Mediawiki er gjort i et GSoC-prosjekt, så mye er allerede på plass.

Et slikt bibliotek kan legges inn via ekstra spesialsider, men det er kanskje mer naturlig å få denne typen hjelp integrert i VisualEditor/WikitextEditor. Feil kan da merkes med blå eller grønn bølgelinje til forskjell fra den røde som er skrivefeil.

Det er rundt 300 typos på Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos, antakelig kan mange av dem skrives på en mer effektiv form. De er imidlertid oppgitt som regulæruttrykk og kan kreve nokså mye omskriving. De omskrevne formene blir svært mye mer omfattende, men de gir også mer i interaksjon med brukeren.

Eksempler[edit]

Abonnement[edit]

AWB[edit]

<Typo word="abbonnement" find="\b(A|a)bbonnement(s|et|ets|ene|enes|er|ers)?\b" replace="$1bonnement$2" />

Langtools[edit]

<!-- Bokmål rule, 2017-05-11 -->
<rule id="ABONNEMENT" name="Mulig skrivefeil 'abonnement'">
 <pattern>
 <marker>
  <token inflected="yes">abbonnement</token>
 </marker>
 </pattern>
 <short>abonnement</short>
 <message>Mente du <suggestion>abonnement</suggestion>?</message>
 <url>http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+abonnement&bokmaal=+</url>
 <example type="correct">Jeg har nytt <marker>abonnement</marker> på avisa.</example>
 <example correction="abonnement" type="incorrect">Jeg har nytt <marker>abbonnement</marker> på avisa.</example>
</rule>

Abkhasia[edit]

Merk at egennavnet skal skrives med stor forbokstav.

AWB[edit]

<Typo word="Abkhasia/abkhasisk" find="\b(A|a)bkas(ia|ias|er|ere|eren|eres|isk|iske)?\b" replace="$1bkhas$2" />

Langtools[edit]

<!-- Bokmål rule, 2017-05-11 -->
<rule id="ABKHASIA" name="Mulig skrivefeil 'Abkhasia'">
 <pattern>
 <marker>
  <or>
  <token case_sensitive="yes">Abkasia</token>
  <token inflected="yes">abkasia</token>
  </or>
 </marker>
 </pattern>
 <short>Abkhasia</short>
 <message>Mente du <suggestion>Abkhasia</suggestion>?</message>
 <url>http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/navn-pa-steder-og-personer/Geografiske_namn/Utanlandske_namn__A_F/</url>
 <example type="correct">Han kom fra <marker>Abkhasia</marker>.</example>
 <example correction="Abkasia" type="incorrect">Han kom fra <marker>Abkasia</marker>.</example>
</rule>

Abu Dhabi[edit]

Merk at egennavnet skal skrives med stor forbokstav.

AWB[edit]

<Typo word="Abu Dhabi" find="\b[Aa]bu( )?(-)?[Dd](h?)ab[iy]\b" replace="Abu Dhabi" />

Langtools[edit]

<!-- Bokmål rule, 2017-05-11 -->
<rule id="ABU_DHABI" name="Mulig skrivefeil 'Abu Dhabi'">
 <pattern>
 <marker>
  <or>
  <token case_sensitive="yes">Abu</token>
  <or>
   <token case_sensitive="yes">Dabi</token>
   <token case_sensitive="yes">Daby</token>
  </or>
  </or>
  <or>
  <token>abu</token>
  <or>
   <token inflected="yes">dabi</token>
   <token inflected="yes">daby</token>
  </or>
  </or>
 </marker>
 </pattern>
 <short>Abu Dhabi</short>
 <message>Mente du <suggestion>Abu Dhabi</suggestion>?</message>
 <url>http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/navn-pa-steder-og-personer/Geografiske_namn/Utanlandske_namn__A_F/</url>
 <example type="correct">Han kom fra <marker>Abu Dhabi</marker>.</example>
 <example correction="Abu Dabi" type="incorrect">Han kom fra <marker>Abu Dabi</marker>.</example>
 <example correction="Abu Daby" type="incorrect">Han kom fra <marker>Abu Daby</marker>.</example>
</rule>

Annet[edit]

En notis om dette var postet på