Topic on User talk:Wargo

Jump to navigation Jump to search
Kapsyd (talkcontribs)

Dzień dobry, po co jest MediaWiki?

Wargo (talkcontribs)

To oprogramowanie do tworzenia serwisów typu wiki.

Reply to "Do czego?"