Topic on Talk:Beta Features

Redirects in new wikitext editor

2
Summary by Whatamidoing (WMF)
Monniasza (talkcontribs)

New wikitext editor lacks visual edition of redirects.

Matma Rex (talkcontribs)

Can you clarify? Do you mean that the "Options → Page settings" dialog is unavailable? This is reported as T165162.

(Jeśli wolisz, możemy rozmawiać po polsku – czy chodzi Ci o to, że dialog „Opcje → Ustawienia strony” jest niedostępny? Ten problem mamy zgłoszony jako T165162.)

Reply to "Redirects in new wikitext editor"