Topic on User talk:Tar Lócesilion

Wargo (talkcontribs)

Jak powinniśmy tłumaczyć nową nazwę Flow? "Dyskusje strukturalne" czy "Dyskusje strukturyzowane"? Może inny pomysł?

Tar Lócesilion (talkcontribs)

Zastanawiałem się nad tym. Nie jestem pewien, chyba to drugie. Może ktoś zorientowany w informatyce czy informatologii miałby mniej problemu.

Reply to "Nazwa Flow"