Topic on User talk:Jeblad

Summary by Jeblad

Testing from the Norwegian community.

Nsaa (talkcontribs)

Å teste noe nytt er morsomt, men det bør ikke ha alt for mange barnesykdommer og det bør kunne lett rulles tilbake der det settes opp. ~~~~

Jeblad (talkcontribs)

Ja det er lett å skifte frem og tilbake, eneste som skjer er at det opprettes arkiver med wikitekst.