Topic on Extension talk:LinkedWiki

Jump to navigation Jump to search

Notice: Undefined index: Beschrijving in /var/www/wikifarm-mw1.19/extensions/LinkedWiki/LinkedWiki.php on line 283

3
Tschijv (talkcontribs)

When I do a query as follows

{{#sparql:
PREFIX rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX gemma:<http://model.i-catalogus.nl/gemma/>
PREFIX foaf:<http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX purl:<http://purl.org/dc/terms/>
SELECT ?Softwareproduct ?Naam ?Homepage ?WordtGeleverdDoor ?HomePageLeverancier ?Beschrijving
WHERE { ?Softwareproduct rdf:type gemma:SoftwareProduct .
    ?Softwareproduct rdfs:label ?Naam .
    ?Softwareproduct foaf:homepage ?Homepage .
    ?Softwareproduct gemma:wordtGeleverdDoor ?Leverancier .
    ?Leverancier rdfs:label ?WordtGeleverdDoor .
    ?Leverancier foaf:homepage ?HomePageLeverancier .
    ?Softwareproduct purl:description ?Beschrijving }
|endpoint=http://sparql.i-catalogus.nl/|headers=Softwareproduct, Geleverd door, Beschrijving|templates=ToonSoftwareproduct, ToonGeleverdDoor,ToonSoftwareproductBeschrijving}}

I get a notice like:

Notice: Undefined index: Beschrijving in /var/www/wikifarm-mw1.19/extensions/LinkedWiki/LinkedWiki.php on line 283

This has probably something to do with empty values. If more cells are empty then the notice is repeated.

Karima Rafes (talkcontribs)

Hi, I look it today.

Karima Rafes (talkcontribs)

The parser PHP (xml_parse function) said : Invalid character.

In the sparql result, there are strange characters in XML (start with e-) :

 <result>
  <binding name="Softwareproduct"><uri>http://model.i-catalogus.nl/gemma/SoftwareProduct/Liaan_e-Dienstverlening</uri></binding>
  <binding name="Naam"><literal>Liaan e-Dienstverlening</literal></binding>
  <binding name="Homepage"><literal>http://www.liaan.nl/produkten/produkt_info.php?id=22</literal></binding>
  <binding name="WordtGeleverdDoor"><literal>Liaan</literal></binding>
  <binding name="HomePageLeverancier"><literal>http://www.liaan.nl</literal></binding>
  <binding name="Beschrijving"><literal>Het product Liaan e-Dienstverlening is ontwikkeld om uw organisatie uitgebreid te ondersteunen bij het implementeren van digitale dienstverlening / e-Formulieren.

Met een abonnement op Liaan e-Dienstverlening beschikt u over alle benodigde middelen om e-Formulieren te ontwikkelen en te integreren in uw website en dus beschikbaar te stellen aan de inwoners van uw gemeente. 
Ook kunt u e-Producten beschikbaar stellen aan uw frontoffice (Servicecenter) of backoffice.

Het product beschikt over de noodzakelijke voorzieningen zoals DigiD ondersteuning (voorzien van de benodigde PKIOverheidscertificaten, voorinvulling (zoals GBAV, DKD) en (StuF)berichtenverkeer. 

Technische kennis is niet vereist, installatie niet nodig:
Liaan e-Dienstverlening wordt volledig gehost in onze e-loket.nl infrastructuur. Binnen deze infrastructuur beheert u al uw e-Formulieren met behulp van de zeer gebruiksvriendelijke webapplicatie e-Beheer.</literal></binding>
 </result>

You have to fix the format in your triplestore.

Bye.