Template talk:Extension/cs

Jump to navigation Jump to search

About this board

Překlad Template:Extension ukončen

5
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Stránka je velice špatně připravena pro překlad. Viz témata k diskusi

Dvorapa (talkcontribs)

To by chtělo nahlásit přímo u dané stránky.

@Shirayuki: BenyElbis reported Template:Extension is poorly designed for translation and needs translation tweaks. Could you look into it please? :)

Shirayuki (talkcontribs)

Which part of the template?

BenyElbis (talkcontribs)

Under Create a new extension article

and

from Translations: Template: Extension / 1 / en to Translations: Template: Extension / 50 / en I CANNOT find the translated text. Where am I making mistake?

Dvorapa (talkcontribs)

Under "Create a new extension article" can be translated here. From 1 to 50 the text can be seen in the box on the right.

Reply to "Překlad Template:Extension ukončen"

Vypadl celý odstavec pro překlad

1
BenyElbis (talkcontribs)

Pod odstavcem Create a new extension article

Reply to "Vypadl celý odstavec pro překlad"

Translations:Template:Extension/1/cs

1
BenyElbis (talkcontribs)

od Translations:Template:Extension/1/cs po Translations:Template:Extension/50/cs NEMŮŽU přeložený text najít. Kde dělám chybu?

Reply to "Translations:Template:Extension/1/cs"
There are no older topics