Template:Trans/vi

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

This page is in progress of translating to Vietnamese. You can help translating it or go to another language version that follows:

Trang này đang được dịch sang tiếng Việt. Bạn có thể góp tay dịch nó hoặc tìm đến một phiên bản ngôn ngữ khác dưới đây :


Dùng tiêu bản này để đánh dấu các trang đang được dịch sang tiếng Việt. Trang sẽ được tự động gộp vào thể loại đang dịch sang tiếng Việt ([[Category:Translating into Vietnamese]]). Sau khi dịch xong có thể gỡ bỏ tiêu bản.

Ngôn ngữ khác: English  • العربية • Deutsch • français • 日本語 • polski • русский • українська • Tiếng Việt • 粵語