Template:New opportunities/Content/vi

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

Nơi lấy nội dung[edit]

Cơ hội hiện nay[edit]

Template:Event/vi

Template:Event/viCơ hội trước đây[edit]

Mục tiêu hoàn thành: Wikimania 2012
1-3 tháng 6, 2012 - Berlin, Đức
8 tháng 5, 2012 @ 19:00 UTC - Trực tuyến (SIP và VNC)
25-27 tháng 4, 2012 - Carlsbad, California
17 tháng 3, 2012 - Chennai, Ấn Độ
Kế hoạch phát triển "Toàn bộ Wikipedia": Vòng 1
28 tháng 2, 2012 - 21:00 UTC - Google Hangout
27 tháng 2, 2012 - 22:00 UTC - Google Hangout
23 tháng 2, 2012 - 21:00 UTC - IRC (#wikimedia-dev)
Kế hoạch phát triển: 16 tháng 2
10-12 tháng 2, 2012 - Pune, Ấn Độ
10-12 tháng 2, 2012 - Washington, DC
Template documentation