Template:Languages/doc/cs

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

Template:Languages/doc

Šablona[edit]

Syntaxe[edit]

{{Languages|PageName}}
  • PageName (volitelný parametr) - je název stránky pro kterou se mají zobrazit příslušné jazykové verze. Není-li uveden, pak se použije automaticky název stránky výchozí jazykové verze. Za normálních okolností tedy není tento parametr nutné uvádět, pouze pokud chcete odkazovat na stránku jinou než ke které se šablona vztahuje, což je ovšem poměrně neobvyklé. Pokud je tento porametr použitý na podstránce, tak není nutné uvádět i jazykový kód výchozí stránky, ale stačí pouze uvést název stránky (např. u MediaWiki/fr stačí uvést pouze {{Languages|MediaWiki}} a nikoliv {{Languages|MediaWiki/fr}}).

Použití[edit]

Šablonu lze použít pouze na stránce, která existuje ve více než jednom jazyce a musí být umístěna vždy ve stejném místě, bez ohledu na jazykovou mutaci.

Anglická verze stránky je vždy jako hlavní verze, a ostatní jsou podstránkami, podle příslušného kódu jazyka.

Např. pokud na Hlavní stránku vložíte text {{Languages}}, Main Page itself, a každou z jejich jazykových subverzí. Šablona automaticky vytvoří linky na všechny existující podstránky, pokud existují, kupř. Main Page/ja, Main Page/fr. Podstránky, jejichž kód v šabloně neexistuje ignoruje.

Pro další detaily o překladech stránek viz Project:Language policy.

Podporované jazyky[edit]

Zobrazí se název podstránky každého jazyka (použijte Main Page jako příklad). Další jazyky lze v případě potřeby snadno přidávat. Pro přidání dalšího jazyka použijte příslušný kód, stejný jako používá Wikipedia. Nepřidávejte jazyky pro které neexistují žádné stránky, neboť to pak jenom zbytečně zdržuje generování stránky s šablonou (zobrazují se totiž jen jazyky pro které existují odpovídající stránky).

Odkazy u názvů jazyků vedou na odpovídající jazykové mutace Wikipedie. Pokud Wikipedie v příslušné jazykové mutaci neexistuje, nepřidávejte stránku v tomto jazyce na MediaWiki.org! Tato wiki není ten správný výchozí bod pro založení nové jazykové mutace - pročtěte si řádně dokumentaci a teprve až bude příslušná jazyková mutace Wikipedie existovat, bude možné stávající obsah této šablony rozšířit.

Název stránky Jazyk
Main Page Angličtina
Main Page/af Afrikánština
Main Page/ar Arabština
Main Page/az Azerbajdžánština
Main Page/bcc Southern Balochi
Main Page/bg Bulharština
Main Page/br Bretonština
Main Page/ca Catalánština
Main Page/cs Čeština
Main Page/da Dánština
Main Page/de Němčina
Main Page/el Řečtina
Main Page/es Španělština
Main Page/fa Perština
Main Page/fi Finština
Main Page/fr Francouzština
Main Page/gl Galština
Main Page/gu Gujarati
Main Page/he Hebrejština
Main Page/hr Chorvatština
Main Page/hu Maďarština
Main Page/id Indonesian
Main Page/it Italština
Main Page/ja Japonština
Main Page/ka Georgian
Main Page/ko Korejština
Main Page/ksh Kölsch
Main Page/mk Makedonština
Main Page/ml Malajština
Main Page/mr Marathi
Main Page/ms Malay
Main Page/nl Holandština
Main Page/no Norština
Main Page/oc Occitan
Main Page/pl Polština
Main Page/pt Portugalština
Main Page/pt-br Brazilská Portugalština
Main Page/ro Rumunština
Main Page/ru Ruština
Main Page/si Sinhalese
Main Page/sk Slovenština
Main Page/sq Albánština
Main Page/sr Srbština
Main Page/sv Švédština
Main Page/ta Tamilština
Main Page/th Thajština
Main Page/tr Turečtina
Main Page/uk Ukrajinština
Main Page/vi Vietnamština
Main Page/yue Kantonská čínština
Main Page/zh Čínština
Main Page/zh-hans Čínština (zjednodušená)
Main Page/zh-hant Čínština (tradiční)
Main Page/zh-tw Čínština (Tchajwanská)

Příklad[edit]

Zde je ukázka, jak proužek s volbou jazykové verze vypadá na stránce MediaWiki: