Talk:Forum

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

hỏi làm trang chính mediawiki[edit]

làm sao để có một trang chính mediawiki như thienho,com hay thuvien.tusachkhoahoc.com wikipedia tức là làm edit lại trang chính ,tạo category liên kết đến topic như 3 trang ấy