Lots de programes

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Software bundles and the translation is 36% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎српски / srpski • ‎العربية • ‎中文 • ‎日本語 • ‎粵語 • ‎한국어

La instal·lació manual de MediaWiki pot ser feixuga i lenta, especialment per als usuaris que no tenen gaire habilitat tècnica. Alguns usuaris troben més fàcil iniciar-se en MediaWiki mitjançant un lot de programes. Aquests lots de programes inclouen una combinació de sistema operatiu, paquet AMP, programa MediaWiki, extensions i plantilles.

Atenció Atenció: Atenció: Els paquets de tercers sovint introdueixen canvis inesperats o potencialment perjudicials que imposen el Filesystem Hierarchy Standard (FHS) o altres requisits específics d'un proveïdor. Aquests pedaços no estan revisats pels desenvolupadors de MediaWiki i tendeixen a espatllar el wiki de diverses maneres molt subtils (o no tant). A més, com que els paquets poden contenir versions més antigues de MediaWiki, heu de llegir atentament la informació sobre la compatibilitat, sobretot la de les extensions. L'equip de desenvolupament de MediaWiki us recomana que us dirigiu al distribuïdor del vostre sistema operatiu i a les comunitats i empreses que mantenen aquests paquets si voleu assistència instal·lant, configurant o utilitzant aquests lots de programes.

These patches are not reviewed by core developers and tend to break the wiki in a number of subtle (or even not so subtle) ways. Also, packages may contain older versions of MediaWiki, so pay close attention to compatibility information for directions and extensions.

The MediaWiki development team refers you to your operational system distributor and the individual communities and companies who maintain these packages for assistance with installing, configuring or using these software bundles.

MediaWiki stacks (MediaWiki-bundled-with-AMP)

Use this solution if you want MediaWiki installed on your hard disk and executed in the conventional way (like most application software, more or less)...

A stack, short for "solution stack", is a set of software required to run together to be able to run at all. MediaWiki can't run on its own, and requires several other programs to be loaded before it can work. Fortunately, easy-to-install bundled stacks, that include MediaWiki in them, are available...

AMP vol dir una combinació de Apache, MySQL/MariaDB i Perl/PHP/Python.

Once installed, the stack will include your operating system: LAMP is for Linux, MAMP designates Mac OS X, and WAMP is for MS Windows. So, if you were talking about it to somebody else, and you have MediaWiki running on your Windows machine, you might say "I have a WAMP MediaWiki stack installed".

Below are AMP packages that include MediaWiki, with supported operating system(s) specified:

Bitnami MediaWiki Stack

Bitnami MediaWiki Stack is available for Windows, Linux and OS X. See Installing MediaWiki with BitNami for a step by step guide with screenshots.

AMPPS MediaWiki

AMPPS MediaWiki is available for Windows and OS X.

Mediawiki4Intranet

Mediawiki4Intranet is available for Linux as a MediaWiki bundle - includes vanilla MediaWiki with extensions and patches. Does not include third-party tools and converters as most of the Linux users usually 'apt-get' them.

It is also available for Windows as a standalone bundle, including XAMPP and all required third-party tools and media converters (even LaTeX).

MediaWiki Debian package

MediaWiki Debian package will install Apache, MariaDB/MySQL and PHP by default, allowing for further customization if you want.

Meza

Meza is a MediaWiki administration program that enables the easy install and maintenance of Apache, MariaDB, PHP 7, MediaWiki including Semantic MediaWiki, Visual Editor, Elasticsearch, and many other extensions. All you need is a minimal RedHat/CentOS install. Requires VirtualBox to run using Vagrant.

Aparells de programari de MediaWiki

Un aparell de programari (software appliance) de MediaWiki és una combinació de MediaWiki i un paquet AMP preintegrada en un JeOS (just-enough operating system, sistema operatiu mínimament suficient). Permet als usuaris saltar-se del tot la instal·lació manual de MediaWiki i les seves dependències desplegant un sistema autosuficient i llest per utilitzar que requereix poca configuració o gens, especialment en combinació amb programari de màquina virtual com ara VirtualBox o VMware.

MediaWiki-Vagrant és un conjunt de programes de configuració per a Vagrant que automatitzen la creació i actualització d'una màquina virtual que executa MediaWiki i les extensions i serveis que hi afegiu (source code). Això és ideal per als desenvolupadors de MediaWiki.

Hi ha diversos aparells de programari de MediaWiki de tercers. Són lots LAMP (Linux+AMP) que contenen un servidor MediaWiki:

 • Cloudron: Podeu instal·lar l'[$cloud-app aplicació MediaWiki] en un domini personalitzat dins d'un servidor intel·ligent de Cloudron ([$cloud-src codi font]).
 • TurnKey MediaWiki: Basat en Debian, inclou una col·lecció preintegrada d'extensions populars.
 • [$rpath rPath MediaWiki]: Basat en rPath Linux, no inclou extensions.
 • [$webuzo-url Webuzo MediaWiki]: Basat en CentOS Linux, s'executa a VMware. NOTA: Requereix comprar una llicència Premium Webuzo.
 • Bitnami: Una [$bit-vm imatge de Linux per a màquina virtual] amb [$bit-mw MediaWiki Stack]. No inclou extensions i requereix VMWare o VirtualBox. Vegeu MediaWiki with BitNami per a una guia pas a pas amb captures de pantalla.

The MediaWiki app installs MediaWiki on Cloudron and can be configured to be a public or private wiki. The installation can be tested at the demo (username: cloudron password: cloudron)

 • TurnKey MediaWiki, based on Debian includes a pre-integrated collection of popular extensions.
 • rPath MediaWiki, based on rPath Linux. (No extensions included.)
 • Webuzo MediaWiki, based on CentOS Linux. Runs on VMware. NOTE: Requires Premium Webuzo License Purchase
 • Bitnami virtual machine Linux image with MediaWiki Stack. (No extensions included.) Requires VMware or VirtualBox. See MediaWiki with BitNami for a step by step guide with screenshots.
 • Meza - A MediaWiki administration program which enables the easy install and maintenance of Apache, MariaDB, PHP 7, MediaWiki including Semantic MediaWiki, Visual Editor, Elasticsearch, and many other extensions. All you need is a minimal RedHat/CentOS install. Requires VirtualBox to run using Vagrant.

Instal·lació automàtica

Els llocs web següents ofereixen un servei gratuït que permet instal·lar, configurar i mantenir MediaWiki mitjançant la informació d'FTP d'un lloc web.

Per augmentar-ne la seguretat, cal crear un compte d'FTP i una base de dades MySQL/MariaDB exclusius per a aquest servei.

Paquets d'extensions

Són paquets de diverses extensions de MediaWiki que requereixen MediaWiki, AMP i un sistema operatiu. Alguns exemples:

Solucions d'empresa de MediaWiki

Són distribucions de MediaWiki personalitzades i preempaquetades per a ús d'empreses.

Nom Descripció Productor
BlueSpice Una distribució gratuïta de MediaWiki per a ús d'empresa que s'expandeix i es millora constantment. També hi ha disponible un servei de pagament. Hallo Welt!
QualityBox Enterprise MediaWiki Platform As A Service eQuality Technology
semantic::core Enterprise class MediaWiki distribution including Semantic, Visual Editor, Elasticsearch and many more powerful extensions. gesinn.it GmbH & Co. KG.
semantic::apps Aplicacions llestes per a utilitzar de Semantic MediaWiki, per a activitats com ara procés de negoci, gestió de projectes o gestió de contactes. Disponibles en autoallotjament, núvol segur i allotjament públic. gesinn.it GmbH & Co. KG.
Dokit A MediaWiki distribution for creating and sharing digital user guides, work instructions and best practices. Dokit SAS

Paquets AMP sense MediaWiki

També hi ha disponibles paquets AMP que no contenen MediaWiki. Si escolliu aquest mètode, heu d'instal·lar MediaWiki i les extensions per una altra banda. Segons el sistema operatiu que empreu, voldreu un LAMP (per a GNU/Linux), un WAMP (per a Windows), un SAMP (per a Solaris) o un FAMP (per a FreeBSD).

XAMPP és un paquet AMP que ha funcionat prou bé. Vegeu Manual:Installing MediaWiki on XAMPP. La versió actual de XAMPP utilitza PHP 5.4.27.

BitNami LAMPStack és un altre paquet AMP. Per a descarregar-lo i llegir un tutorial pas a pas, vegeu MediaWiki with BitNami.

Uniform Server és un altre paquet WAMP. Vegeu Manual:Installation on Uniform Server (Windows).

Software suites including MediaWiki

 • Tuleap opensource forge / project management suite

Enllaços externs

 • WikiProject Transwiki - Projecte que pretén produir un "paquet" de plantilles i un "paquet" de MediaWiki que contingui els fitxers CSS i JS més comuns, etc.