Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Tính năng

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Features and the translation is 100% complete.
  • Logo mới nhỏ hơn phiên bản trước đó. Điều này cho phép chúng tôi có thể làm thanh đầu trang dính và cung cấp những tính năng thường được sử dụng từ bất cứ phần nào của trang (mà không cần phải cuộn lên).
  • Thanh bên thu gọn được mang tới một trải nghiệm đọc và sửa đổi thanh thoát hơn nhưng vẫn có thể tiếp cận được những tính năng quan trọng.
  • Giới hạn chiều rộng nội dung cho phép người dùng đọc nhanh hơn và dẫn tới việc nhớ nội dung bản thân bài viết tốt hơn. Thêm nữa, nó làm giảm tình trạng căng thẳng của mắt khi đọc.
  • Tiện ích tìm kiếm đã được chuyển tới một vị trí dễ thấy hơn. Nó cũng được tích hợp tính năng tiên đoán và nội dung tương tác hơn, ví dụ như hình ảnh của trang cũng như mô tả của trang đó.
  • Di chuyển liên kết ngôn ngữ tới thanh tiêu đề bài viết sẽ khiến việc thay đổi ngôn ngữ trở nên dễ dàng hơn.
  • Menu người dùng sẽ tích hợp tất cả các liên kết liên quan đến người dùng ở nơi dễ thấy.
  • Thanh đầu trang dính sẽ cho phép người dùng tiếp cận được các chức năng quan trọng (đăng nhập/xuất, sửa đổi, trang thảo luận,...) mà không cần phải cuộn lên đầu trang.
  • Mục lục sẽ là mục lục dính (luôn có sẵn khi đọc).
  • Công cụ trang (ví dụ như liên kết đến đây, thay đổi liên quan, cũng như là công cụ tải về và PDF) sẽ được di chuyển ra ngoài thanh bên. Chúng tôi tin rằng thay đổi này sẽ dẫn tới một sự định hướng theo trực giác hơn khi phân cách rõ ràng việc định hướng liên quan đến bản thân trang web và việc định hướng liên quan đến trang đang được xem.
  • Sau khi tất cả các thay đổi về đúng chỗ, chúng tôi đã tập trung vào việc cải thiện về mặt trực quan. Chúng là các thay đổi về mặt tạo kiểu cho trang. Mục tiêu là để thống nhất giao diện mới và đảm bảo rằng tất cả các thay đổi đều thống nhất với hướng dẫn kiểu cách của chúng ta.

Trực quan hóa các phiên bản đã triển khai và ý tưởng ban đầu