Project talk:Translation/pl

Jump to navigation Jump to search

About this board

Dyskusja na temat tłumaczeń na język polski.

Sutan (talkcontribs)
Wargo (talkcontribs)

Na górze jest "inne języki" i tam jest "polski".

Reply to "Dlaczego brak linku"
There are no older topics