Project:Main page templates/mr

From mediawiki.org

सूचना[edit]

मुखपृष्ठ हे मुख्य साचा याने बनविलेले असते, जे पानाचा आराखडा निश्चित करते व त्यात लहान साच्यांचा एक संच असतो, जो त्यातील एकूण आशय प्रतिपादित करतो.याने बहुविध भाषांत केवळ, खाली दिलेल्या सारण्यांच्या यादीतील योग्य साचे तयार करुन व संपादित करुन, आशय निर्माण करता येतो.

मुख्य पानाचे नविन भाषेत भाषांतर करण्यास,Project:Main page templates/pageला ती भाषा जोडा,जेणेकरुन ती खालील यादित जोडल्या जाईल.नंतर,लाल रंगात असणारे दुवे अनुसरुन,व त्यात आशय भरुन(त्याची नक्कल करुन व आपण जाणत असणाऱ्या भाषेत भाषांतर करुन-शक्यतोवर इंग्लिश भाषेच्या आवृत्तीस), प्रत्येक प्रणाली संदेशांचे भाषांतर करा

सरतेशेवटी,मुख्य पानाचे निर्मितीस, आपणास,MediaWiki/code हे पान तयार करावे लागेल, ज्याचा आशय असा हवा:

{{Main page|code}}
<!-- to edit this page, please see [[Project:Main page templates]] -->

जेथे,वर दिलेला code हा शब्द,दोन्ही बाबतीत,उचित भाषा संकेताद्वारे बदलल्या जावयास हवा.आपण त्या पानाच्या संपादनाबाबतचा अभिप्राय त्यात अंतर्भूत केलेला आहे काय त्याची खात्री करा.जर यथायोग्य भाषेत आपणास भाषांतर करावयाचे असेल तर,त्या भाषेसोबतच इंग्लिश आवृत्तीचापण त्यात अंतर्भाव करा,(इंग्रजी आवृत्तीविना अंतर्भाव करु नये.)

जर आपण एखाद्या भागाचेच भाषांतर करीत आहात तर सुटलेल्या आशयाचे (खालील सारणीतील लाल दुवे) हे इंग्लिश भाषेतच राहतील.

महत्वाची सूचना:आपण, कोणत्याही पानाचे भाषांतर सुरु करण्यापूर्वी, Project:Language policy हे वाचलेले आहे याची खात्री करा.

सद्यस्थिती[edit]

ही सारणी (भाषांतराची) सुरुवात केलेल्या सर्व भाषांची यादी देते.कृपया नविन भाषा ही Project:Main page templates/page येथे जोडा जी, आपोआप येथे खाली जोडल्या जाईल.

welcome:
'मिडियाविकित स्वागत' हा संदेश.
Welcome to {{{1}}}

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

intro:
मुख्य प्रास्ताविकाचा मजकूर (पहिली पेटी).
MediaWiki is a free and open source software wiki package written in PHP, originally for use on Wikipedia. It is now also used by several other projects of the non-profit Wikimedia Foundation and by many other wikis, including this website, the home of MediaWiki.

Use the links below to explore the site contents. You'll find some content translated into other languages, but the primary documentation language is English.

For general questions about MediaWiki see the communication page or ask at the support desk.


en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

sitelink1:
प्रास्ताविकात,वरच्या पेटीत असलेल्या प्रथम दुव्याचा मजकूर.
About this site

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

sitelink2:
प्रास्ताविकात,वरच्या पेटीत असलेल्या दुसऱ्या दुव्याचा मजकूर.
About MediaWiki

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

sitelink3:
प्रास्ताविकात,वरच्या पेटीत असलेल्या तिसऱ्या दुव्याचा मजकूर.
Download

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

sitelink4:
प्रास्ताविकात,वरच्या पेटीत असलेल्या चवथ्या दुव्याचा मजकूर.
Help and support

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

sitelink5:
प्रास्ताविकात,वरच्या पेटीत असलेल्या चवथ्या दुव्यातला मजकूर.
Contribute

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

users title:
सदस्य पेटीचे शीर्षक
Using MediaWiki

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

users text:
सदस्य पेटीचा आशय(दुव्यांची बिंदुक्रमांकित यादी)

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

admins title:
Sysadminsच्या पेटीचे शीर्षक
System Administration

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

admins text:
Sysadminsच्या पेटीचा आशय(दुव्यांची बिंदुक्रमांकित यादी)

Install & configure MediaWiki


en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

devs title:
विकसकांच्या पेटीचे शीर्षक
Developing & Extending

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

devs text:
Devsच्या पेटीचा आशय(दुव्यांची बिंदुक्रमांकित यादी)

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

news title:
बातमी पेटीचे शीर्षक
News

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

old news link:
'शिळ्या बातम्यांच्या' दुव्यासाठीचा मजकूर
Older news...

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

current versions:
'सध्याच्या आवृत्ती' या पेटीच्या शीर्षकाचा मजकूर
Current version

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

download:
'अधिभारण करा(Download) याचे भाषांतर
Download

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

download alt:
इतर विमोचनांच्या अधिभारणासाठीचा दुवा.
Download other releases

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

new opportunities:
'नविन संधी' या पेटीचे शीर्षक
New opportunities

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk

howto contribute link:
'योगदानाचे मार्ग' या दुव्यासाठीचा मजकूर
Other ways to contribute...

en  • an  • ar  • ast  • az  • bcc  • be  • be-tarask  • bg  • br  • bs  • ca  • cs  • cy  • da  • de  • el  • eo  • es  • fa  • fi  • fo  • fr  • gl  • he  • hi  • hr  • hu  • hy  • ia  • id  • is  • it  • ja  • ka  • kab  • kk  • kl  • ko  • ko-kp  • kw  • lb  • lt  • map-bms  • min  • mk  • ml  • mni  • mr  • ms  • mwl  • my  • nah  • nl  • no  • oc  • pl  • pt  • pt-br  • ro  • ru  • sc  • si  • sk  • sq  • sr  • sv  • tg  • th  • tr  • vi  • wuu  • yue  • zh-hans  • zh-hant  • zh-hk


याशिवाय, आपणास Template:MediaWiki NewsTemplate:New opportunities/Content, याचे भाषांतर करावयाचे आहे तर,असे असेल तरी कृपया,आपण त्यास कायम अद्यतन ठेऊ शकत असालच तर ते करा -योग्य भाषेत शिळ्या बातम्या असल्यापेक्षा, त्या इंग्लिश भाषेत अद्ययावत असणेच कधीही चांगले असेल.