Project:Bảo quản viên giao diện

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Project:Interface administrators and the translation is 100% complete.

Bảo quản viên giao diện có thể chỉnh sửa các trang CSS/JS mà họ không sở hữu (nghĩa là bất kỳ trang nào kết thúc bằng .css hoặc .js nằm trong không gian tên MediaWiki: hoặc là trang con của người dùng khác). Đặc biệt, họ có khả năng chỉnh sửa các trang CSS/JS trên toàn trang web (các trang như MediaWiki:Common.js hoặc MediaWiki:Vector.css, hoặc các trang tiện ích được liệt kê trên Đặc biệt:Tiện ích). Các trang này được thi hành bởi trình duyệt của các trình soạn thảo wiki và người đọc dưới dạng mã, có thể được sử dụng để thay đổi cách hiển thị nội dung, thay đổi hành vi của các trang hoặc thậm chí tạo ra các công cụ rất phức tạp. Ngoài ra, họ cũng có thể chỉnh sửa tất cả các trang khác trong không gian tên MediaWiki.

Nhóm interface-admin đã được giới thiệu vào MediaWiki trong phiên bản MediaWiki 1.32 .

Chỉnh sửa CSS/JS được thực thi trong trình duyệt của người dùng khác là rất mạnh mẽ và có khả năng nguy hiểm khi được sử dụng với mục đích xấu. Bảo quản viên giao diện nên là người dùng cần nó, được cộng đồng tin tưởng và tuân theo các thực tiễn bảo mật máy tính và mật khẩu cơ bản phổ biến (sử dụng mật khẩu mạnh, không sử dụng lại mật khẩu, sử dụng xác thực hai yếu tố, không cài đặt phần mềm có nguồn gốc đáng ngờ trên máy của bạn, sử dụng phần mềm chống vi-rút nếu đó là một điều tiêu chuẩn trong môi trường của bạn).

Người dùng có thể được thêm vào nhóm này bởi tiếp viên hoặc hành chính viên. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cuộc thảo luận nhằm lập ra nhóm người dùng này tại đây.

Xem thêm


Yêu cầu cấp quyền