Project:Người được miễn cấm IP

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Project:IP block exemption and the translation is 100% complete.

Miễn cấm IP cho phép người dùng có thể chỉnh sửa từ các địa chỉ IP bị cấm vì mục đích chính đáng. Quyền này cũng được trao cho bảo quản viên (ngoại trừ việc miễn trừ lệnh cấm tự động khi sử dụng Tor).

Quyền người dùng này được có thể được chỉ định và gỡ bỏ bởi bảo quản viên. Nếu bạn cần quyền miễn cấm IP, hãy yêu cầu tại Dự án:Yêu cầu.


Yêu cầu cấp quyền