Project:ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Project:Bureaucrats and the translation is 100% complete.

ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง เป็นผู้ใช้ที่มีความสามารถทางเทคนิคในการ:

Icon that typically represents the bureaucrats on MediaWiki.org
  • เลื่อนฐานะผู้ใช้สู่การเป็นผู้ดูแลระบบ, ผู้ดูแลระบบการแปล หรือสถานะผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง;
  • อนุญาตและเพิกถอนความสามารถในหน้าข้ามวิกิ;
  • อนุญาตและเพิกถอนความสามารถในหน้านำเข้าผ่านการอัปโหลดไฟล์; และ
  • อนุญาตและเพิกถอนความสามารถสถานะบัญชีบอต

ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งไม่มีความสามารถที่จะเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบจากผู้ใช้ หรือเพื่ออนุญาตให้สู่ระดับการเข้าถึงที่สูงกว่านี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิทธิดังกล่าวจะต้องกระทำการโดยผู้ดูแลโครงการ

ดูเพิ่ม


Requests for permissions