Jump to content

ฟาบริเคเตอร์/ช่วยเหลือ

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Phabricator/Help and the translation is 31% complete.
Outdated translations are marked like this.
Phabricator is for software bug reports, feature requests, and planning work.
 • To ask technical questions about Wikimedia projects, see m:Tech
 • To ask technical questions about MediaWiki in non-WMF installations, see Project:Support desk

เรียนผู้ใช้ฟาบริเคเตอร์ หากคุณมีคำถาม เพียงแค่ถามในหน้าอภิปราย เราปรับปรุงเอกสารของเราโดยอิงตามการตอบกลับที่ได้รับ ถ้าคุณต้องการทดสอบฟาบริเคเตอร์ คุณควรใช้ Cloud Services instance (น่าเสียดายที่มันไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลา)

เพื่อทำการเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานว่าฟาบริเคเตอร์คืออะไร และทำสิ่งใดได้บ้าง ดูที่สไลด์นี่ หรืออ่านหน้าดังกล่าวนี้ลงไปเรื่อย ๆ และทำการเริ่มต้น

There are also slides if you have a low bandwidth. Or keep reading this page to dive right in and get started.

สร้างบัญชีของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีฟราบริเคเตอร์ใหม่ของคุณเข้าด้วยกันกับบัญชีวิกิมีเดียโกลบอลของคุณได้ หรือกับบัญชีผู้พัฒนาโครงการวิกิมีเดีย ซึ่งโดยทั้งสองกรณีนี้สามารถใช้พาสเวิร์ดเดียวกันได้

ด้วยบัญชีผู้ใช้โกลบอลของคุณ

 • แรกเริ่ม ให้แน่ใจว่าคุณ ได้ล็อกอิน ที่วิกิมีเดียแล้ว ** หากคุณยังไม่ได้มีบัญชีของวิกิมีเดีย ให้ ลงทะเบียน คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีก่อน
 • ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบฟาบริเคเตอร์ (คลิกลิงก์ที่เป็นรูปลูกศรชี้ประตูทางขวาบนเมื่อคุณออกจากระบบ)
 • คลิกที่ปุ่มรูปดอกทานตะวันที่ระบุว่า "Login or Register - MediaWiki"
 • คุณจะถูกถามโดย MediaWiki.org เพื่อขออนุมัติการเชื่อมต่อ
 • Click the button that says "Login or Register - MediaWiki".
 • The MediaWiki.org site will ask you to approve connecting your account to Phabricator.
 • ฟาบริเคเตอร์จะขอชื่อผู้ใช้ของคุณ ในกรณีที่มีข้อสงสัย เพียงแค่ใช้ชื่อผู้ใช้วิกิมีเดียของคุณ แต่โปรดทราบว่าชื่อผู้ใช้ฟาบริเคเตอร์ไม่สามารถมี non-ASCII อักขระที่ไม่ใช่ภาษาละติน อาทิ เช่น العَرَبِيةُ หรือ 中华民族 (กรุณาใช้เพียงแค่รหัสอ้าง "_" แทน). ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องจะต้องใช้เพื่อการยืนยัน แต่จะไม่แสดงให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ได้เห็น

When in doubt, you can use your Wikimedia username, but note that Phabricator usernames cannot include non-ASCII characters such as العَرَبِيةُ or 中华民族 or Xï, nor spaces. Instead of a space, use an underscore "_". You will also need to provide a valid email address for verification, but your address will not be visible to other users.[1]

 • คลิกที่ จัดการ ในแถบนำทางด้านซ้าย
 • คลิก แก้ไขโปรไฟล์ และตั้งค่าของคุณที่ยังรู้จักในฐานะ (ตัวอย่างเช่น สำหรับชื่อเต็มของคุณ) เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสำหรับคุณ

โดยบัญชีผู้พัฒนาโครงการของวิกิมีเดีย

หากคุณมีบัญชีผู้พัฒนาวิกิมีเดีย — หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ บัญชี LDAP หรือบัญชี Gerrit หรือบัญชีวิกิเทค - คุณสามารถใช้เพื่อล็อกอินได้ ชื่อผู้ใช้ฟาบริเคเตอร์สามารถเหมือนกับชื่อบัญชีผู้ใช้เดียวกับบัญชีผู้ใช้ใน MediaWiki.org และบัญชี LDAP ทั้งสองจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถที่จะสำรองข้อมูล ซึ่งไม่ค่อยเกิดเหตุที่ระบบวิกิมีเดียเอสยูแอลจะเกิดเหตุขัดข้อง If you are WMF staff or contractor, please do also connect your Wikimedia SUL account (your global wiki account) created by WMF ITS.
เชื่อมต่อ Wikimedia SUL และ บัญชี LDAP ของคุณ สำหรับสำหรับชื่อบัญชีผู้ใช้ฟาบริเคเตอร์เพียงอย่างเดียว! มิฉะนั้นคุณจะต้องสร้างบัญชีฟาบริเคเตอร์แยกต่างหาก 2 บัญชี Otherwise you will end up creating two separate Phabricator accounts.

ปัจจัยต่าง ๆ ในการอนุมัติ

:เราไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้การตรวจสอบหลายปัจจัยในการอนุมัติสิทธิ์ของวิกิมีเดียฟาบริเคเตอร์ ยกเว้นเมื่อคุณได้เข้าร่วมแล้วเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หากคุณยังคงวางแผนที่จะใช้ ให้อ่านที่ multi-factor authentication guidelines and requirements ก่อน

การแก้ไขปัญหา

Accessing Phabricator

 • Due to persistent abuse, some IPs from specific countries (such as Egypt) are blocked from accessing Phabricator. Some proxies, some VPNs and some Tor exit nodes are also blocked. When accessing Phabricator using these IPs, users will see an HTTP error (500 or 501). If your IP is blocked, and you cannot find a usable proxy to access Phabricator, you can contact security@wikimedia.org to request whitelisting your IP.

Email addresses

 • หากคุณไม่สามารถตรวจสอบบัญชีaาบริเคเตอร์ของคุณได้เนื่องจากคุณป้อนที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องโปรดเพิ่มบันทึกใน Talk:Phabricator/Help (หากไม่สามารถทำได้ให้ติดต่อ Bugwrangler)

(If that's not possible, contact the Bugwrangler.) เราไม่สามารถแก้ไขที่อยู่อีเมลของคุณ แต่เราสามารถลบบัญชีของคุณเพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนอีกครั้ง

 • If you see the error "Email address already taken" when trying to create a Phabricator account on the page "Login or Register - MediaWiki", you have likely already registered a Phabricator account with such email address. You may recover that account using this link.

Changing accounts

 • * ถ้าคุณพบว่าบัญชีฟราบริเคเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาเพิ่มคำแจ้งเตือนบน Talk:Phabricator/Help
 • You can change the global wiki account or developer account connected to your Phabricator account via "refresh account" link.

Other issues

To claim your old Bugzilla and/or RT account(s), click this link.

รับการอัปเดตและการแจ้งเตือน

ฟาบริเคเตอร์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทำของคุณเอง your own actions

ฟาบริเคเตอร์มีเครื่องมือหลายอย่างที่จะได้รับการแจ้งเตือนที่คุณต้องการจะได้รับ

 • หากคุณสนใจในจุดหมายเดียว (งาน, ตัวอย่างจำลอง...) เพียงคลิก สมัครรับข้อมูล ในหน้าเว็บ การเพิ่มความคิดเห็นจะสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณสนใจกิจกรรมทั้งหมดภายในโครงการ ตุณสามารถคลิก เฝ้าดูโครงการ ในหน้าสรุปโครงการ

มีข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ โครงการ ภายใต้ "การเฝ้าดูโครงการ" Note that being a member of a project does not mean that you get notified about project activity.

See Phabricator/Help/Managing mail for reducing the amount of mail notifications and about filtering mail notifications.

การแก้ไขปัญหา

หากคุณได้รับอีเมล์แจ้งเตือนโดยไม่พึงประสงค์ในภารกิจ

 • คุณควรจะต้องเข้าร่วมในภารกิจ
 • ในหน้าของ "Maniphest Tasks" email preferences คุณอาจจะเปิดการใช้งาน "One of a task's subtasks changes status" ไว้ก็อาจเป็นได้
 • คุณอาจมีการตั้งค่าส่วนตัว Herald rule โดยเลือก "X-Herald-Rules" ไว้ ซึ่งคุณสามารถดูรายการทั้งหมดได้ที่ message header field
 • If nothing helps, check the "X-Phabricator-Stamps" message header field for further information.

See Phabricator/Help/Managing mail .

การตั้งค่ากฏที่ซับซ้อนสำหรับการแจ้งเตือน (Herald)

คุณสามารถสร้างกฎการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง (ส่วนบุคคล) ได้ในประกาศวิกิมีเดียฟาบริเคเตอร์ โดยจะมีตัวเลือกขั้นสูงและอาจสามารถในการยากที่จะใช้งาน และควรคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งานของคุณด้วย

การทำการสร้างภารกิจ

One of the Task creation forms. This is the "Simple Form".

มีวิธีการในการดำเนินการสร้างภารกิจมีอยู่หลายวิธี โดยขึ้นกับข้อมูลที่คุณดำเนินการป้อนลงใน: * ภารกิจใหม่: กดที่ปุ่ม * ที่อยู่เยื้องไปด้านขวาของปุ่มทิศทาง จากเมนูที่เลื่อนลง, เลือก Create Task คุณจะได้รับแบบฟอร์มในการดำเนินการ

 • A new task: click the Bookmark button toward the right side of the top navigation bar. From the dropdown menu, choose Create Task. You will get a blank form.
 • ปัญหาของระบบความปลอดภัย: คลิ๊กที่ ปุ่ม * เยื้องทางด้านขวาของเหนือปุ่มกำหนดทิศทาง

จากเมนูที่เลื่อนลง โปรดเลือกแจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย คุณจะได้รับแบบฟอร์มการติดแท็กล่วงหน้าด้วยความปลอดภัย และมีลิงก์ไปยังคำแนะนำพิเศษสำหรับการจัดเก็บบั๊กด้านความปลอดภัย

 • ภารกิจย่อยในภารกิจหลักที่มีอยู่แล้ว: คลิ๊กที่ Edit Related Tasks… > Create Subtask ซึ่งอยู่ที่คอลัมน์ด้านขวาของหน้าที่ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจทั้งสองจะถูกดำเนินการตั้งขึ้น และค่าบางรายการจะถูกตั้งอัตโนมัติเช่นเดียวกับภารกิจหลัก (Assigned To, Subscribers, Priority, Projects) รายการของภารกิจย่อยจะอยู่ภายใต้ภารกิจหลักในส่วน "Task Graph", ซึ่งแยกรายละเอียดไว้ตามการอัพเดทล่าสุด

Please review and adjust the project tags and the subscribers before creating a subtask!

กรอกแบบฟอร์ม, ทิ้งส่วนที่คุณไม่แน่ใจหากดำเนินการเปลี่ยนแปลง

Phabricator supports some formatting in text areas. See #Formatting and markup.

Use the live preview at the end of the page to check whether your text looks as you expect.

การเลือกโครงการ

ในส่วนของภารกิจที่มีความสัมพันธ์กับโครงการ (tag) ที่ฟาบริเคเตอร์ใช้ได้, คุณเพียงแค่เริ่มพิมพ์ชื่อลงในส่วนของ "Tags" แล้วเลือกโครงการจากรายการที่ตรงกับโครงการที่คุณประสงค์ (จะแสดงเพียงห้าโครงการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับชื่อที่ป้อนไว้เท่านั้น) คุณสามารถที่จะค้นหาโครงการต่าง ๆ และอ่านคำอธิบายโครงการแบบย่อโดยทำการคลิ๊กที่ไอคอนแว่นขยายในส่วนของ "Tags" คุณสามารถเลือกโครงการมากกว่าหนึ่งโครงการใน "Tags" หากคุณไม่แน่ใจ คุณสามารถปล่อยว่างไว้ — triagers จะดูแลในส่วนของหน้าที่ที่ไม่มีโครงการที่ตั้งไว้ ซึ่งมีรายการของโครงการจำนวนมากใน list of projects กด Edit Query เพื่อทำการค้นหาโครงการ ซึ่งรายการโครงการต่าง ๆ แสดงผลที่ Phabricator/Projects ด้วยเช่นกัน

การตั้งค่าลำดับความสำคัญของภารกิจ

โดยปรกติลำดับความสำคัญจะถูกตั้งค่าโดยผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้ติดตามผล, หรือผู้พัฒนาระบบที่วางแผนที่จะทำงานบนภารกิจนั้น, หรือ โดย bugwrangler หรือสมาชิกในชุมชนที่มีประสบการณ์, ซึ่งไม่ใช่จากรายงานของ bug หรือ ผู้ตรวจสอบภายนอก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Phabricator project management

การใช้อีเมล์

Sending email to Phabricator is currently not functional

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างภารกิจเสริมด้วยการส่งอีเมล์ ไปยัง task@phabricator.wikimedia.org. หัวข้อจะถูกใช้เป็นหัวข้อของภารกิจ เนื้อหาจะถูกใช้ตามที่ระบุไว้ และไฟล์แนบจะถูกรวมเข้าในภารกิจ ในการตั้งโครงการ ทำได้โดยใช้ตัวเลือกที่สัมพันธ์กับโครงการ "!projects" และที่ hashtag ที่ส่วนแรกเริ่มของเนื้อหา อาทิเช่น !projects #mediawiki-general หากมีคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อที่จะกำหนดผู้รับมอบสิทธิ์ ลำดับความสำคัญหรือสถานะสามารถทำได้ด้วยการส่งผ่านทางอีเมล

หมายเหตุ: หากลายเซ็นอีเมลของคุณไม่ได้จัดรูปแบบตามมาตรฐานโดยพฤตินัย (รวมไปถึง "-- " การแยกออกจากข้อความเนื้อหา) มันจะมีการโพสต์ด้วยเช่นกัน คุณควรนำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากลายเซ็นของคุณในความพยายามครั้งแรก เพียงเพื่อให้แน่ใจ

การส่งผ่านค่าบางอย่างในยูอาร์แอลการสร้างภารกิจ

ลิงก์ รายงานบั๊กในฟาบริเคเตอร์ สามารถส่งผ่านค่าต่าง ๆ ได้ผ่านทางพารามิเตอร์ยูอาร์แอลที่ผนวกเข้ากับลิงก์การสร้างงานทั่วไป

นี่เป็นคุณลักษณะขั้นสูงมาก เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

Another option is to request a custom form for task creation which also supports setting a task subtype (e.g. "bug report" or "feature request"). See custom forms.

Task status and life cycle

See Bug report life cycle for the meaning of the Status field values.

To close a task as a duplicate of another task, select "Edit Related Tasks… > Close As Duplicate" in the side bar.

Assigning yourself a task

To assign yourself a task:

 1. Go to the task
 2. Click "Edit Task" in the Actions sidebar on the right.
 3. Add your username to the "Assigned To" field
 4. Click "Save Changes" at the bottom

Commenting and editing a task

สำหรับการตอบกลับ คุณจำเป็นต้องมีบัญชีเสียก่อน ฟาบริเคเตอร์ช่วยให้คุณสามารถโพสต์และแก้ไขความคิดเห็นและคำอธิบายโดยใช้การจัดรูปแบบข้อความและการแทรกรูปภาพหรือไฟล์อื่น ๆ ดูการอัปโหลดไฟล์แนบ คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือที่ด้านบนของพื้นที่ข้อความที่ป้อนและคุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตัวเองของฟาบริเคเตอร์

Use the live preview at the end of the page to check whether your text looks as you expect.

To edit the description of a task, select "Edit Task" in the side bar.

Changing a task's subtype

The subtype can be edited via the comment area's "actions" section:

Example of changing Phabricator ticket subtype

Formatting and markup

Phabricator supports some formatting in text areas.

การใช้มาร์กอัปยอดนิยมประกอบด้วย:

 • การกล่าวถึงผู้ใช้ใน @ ชื่อผู้ใช้ จะสร้างลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของพวกเขาและจะสมัครเป็นสมาชิกของงาน
 • การเพิ่มหมายเลขงานเช่นเดียวกับใน T123 จะสร้างลิงก์ไปยังงานรวมถึงการ์ดโฮเวอร์ {T123} แทรกชื่อของงานในข้อความของคุณ
 • Mentioning users as in @username will create a link to their profile and will subscribe them to the task.
 • Adding a task number as in T123 will create a link to the task including a hover card. {T123} inserts the title of the task in your text.
 • การเพิ่มชื่อโปรเจ็กต์ใน # Project จะสร้างลิงค์ไปยังหน้าหลักของโปรเจ็กต์ * ถ้าคุณต้องการอ้างข้อความคุณสามารถเพิ่ม " & gt; " ที่จุดเริ่มต้น หากคุณต้องการตอบความคิดเห็นรวมถึงเป็นเครื่องหมายคำพูดให้คลิกลูกศรลงที่ด้านขวาสุดของความคิดเห็นที่คุณต้องการตอบ
 • If you want to quote text, you can simply add ">" at the beginning. If you want to reply a comment including it as a quote, click the drop down arrow at the right end of the comment you want to reply.
 • หากคุณต้องการแสดงไฟล์รูปภาพจำลองที่อัปโหลดเช่นเช่น M123 ซึ่งฝังอยู่ในความคิดเห็นของคุณเขียน {M123}
 • ถ้าคุณต้องการสร้างลิงค์ภายนอกเช่น $example ใน wiki markup ให้ใช้ $example2 รวมถึง whitespaces ใน Phabricator
 • If you want to create an external link, e.g. [https://www.mediawiki.org example] in wiki markup, use Markdown syntax in Phabricator: [example](https://www.mediawiki.org)
 • หากคุณต้องการเพิ่มที่อยู่เว็บ (ลิงค์ URL) ในความคิดเห็นเพื่อเป็นตัวอย่างให้เราขอแนะนำให้คัดลอกและวางที่อยู่เว็บแบบเต็มจากแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เช่น $example แทนที่จะเป็น $example2 . ส่วนนำหน้าของ Interwiki เช่น mw: ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Phabricator และการปรับแต่งส่วนใหญ่ที่ Bugzilla ไม่มีเช่นการเปลี่ยนแปลง Gerrit ควรเป็นที่อยู่เว็บแบบเต็มเช่นกัน
 • ถ้าคุณต้องการวางบรรทัดของรหัสเพิ่มบรรทัดด้วยสาม backticks ก่อนและหลังรหัส: https://www.mediawiki.org/wiki/Project:Support_desk หรือ สร้างการวาง และลิงก์ไปยังการวางจากงาน

Do not use mw:Project:Support desk. Interwiki prefixes like mw: are not supported in Phabricator.

 • If you want to paste lines of code, add a line with three backticks before and after the code: ```.

You can also indent two spaces. Or create a Paste and link to the Paste from the task.

 • Use [ ] item to define list items with checkboxes in the task description. Change it to [X] item to resolve a list item.

การอัปโหลดไฟล์แนบ

Warning Warning: You should upload patches for review to Gerrit , unless it is a security patch.
Warning Warning: Phabricator file uploads inherit permissions from the tasks to which they are posted, which often makes them publicly-viewable. See below for more details.

มีหลากหลายวิธีในการอัพโหลดไฟล์: คุณสามารถเพิ่มไฟล์ (ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายหน้าจอ) เพื่อแสดงความเห็นหรืออภิปรายเกี่ยวกับภารกิจด้วยการลากและวางโดยใช้เม้าส์ของคุณ ผู้ใช้ยังสามารถที่จะสำเนาและวางภาพด้วยฟังค์ชั่นคลิปบอร์ดของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการได้อีกด้วย You can also click the "cloud" icon while editing / creating / commenting on a task and use the dialog.

ถ้าคุณไม่สามารถใช้ฟังค์ชั่นดังกล่าวได้คุณสามารถใช้ https://phabricator.wikimedia.org/file/upload/ และ ใช้ตัวเลขไฟล์ (เช่น "123") ที่จะแสดงให้เห็นหลังจากที่อัพโหลดสำเร็จด้วยการเขียน F123 ในความเห็นนั้น ภายใต้ไอดีในเครื่องหมาย:{F123}. โดยระบบจะแสดงตัวอย่างภาพอัตโนมัติ สำหรับทางเลือกรูปแบบอื่น ๆ ดูการจัดรูปแบบและมาร์กอัป ถ้าคุณต้องอัพโหลดไฟล์เป็นประจำและรู้สึกว่าทางเลือกล่าสุดไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร คุณยังสามารถที่จะเพิ่มผังข้อความสำหรับลิงค์โดยตรงไปที่หน้าเว็บของคุณ

The size of the uploaded files is limited to ~4 MB.[2]

File visibility

Files uploaded through https://phabricator.wikimedia.org/file/upload/ always become public, visible to everyone. (Keep this in mind in case e.g. the file is related to a restricted security ticket.)

Files uploaded while editing/creating/commenting on a task are private, and visible to no one except the file's uploader, until they are attached to the task (at which point those who can see the task can also see the file).

Attaching the file to the task usually happens automatically when you save your changes, but it is possible to bypass this by accident – for example, by uploading the files on one task, then cutting-and-pasting the resulting {F...} markup into another task. When this happens, you (the uploader) will still be able to see the file, but no one else will see it. To resolve this problem, find the "Referenced Files" section in the task's sidebar, then click "File Not Attached" on the files marked in red and follow the scary prompts to attach it.

File management

หากคุณต้องการลบไฟล์ที่คุณอัปโหลดให้เปิด phabricator:file/query/authored/|รายการไฟล์ที่คุณเขียนขึ้น]] เลือกไฟล์แล้วคลิก "ลบไฟล์" ในแถบด้านข้าง

You can also change the visibility of a file by viewing its page (such as https://phabricator.wikimedia.org/F35287447), then clicking "Edit File" in the sidebar and changing the "Visible To" field.

File access security

Note that anyone with the full URL to a file (such as https://phab.wmfusercontent.org/file/data/svlzontonhy6xxdjxwga/PHID-FILE-zbgqfq7jqirt2s24y5e3/red.png, not https://phabricator.wikimedia.org/F35287447) can download the file or share the link with others. There is no authentication protecting these file URLs from being accessed. Phabricator files rely entirely on security through obscurity; guessing the (pseudo-random) URL for any given file would be very difficult, if not impossible. If you need more protection for particularly sensitive files then you should consider a more secure alternative.

การจัดการโครงการในฟาบริเคเตอร์

Read Phabricator/Project management for essential information on maintaining and managing projects, e.g. on using project workboards, common practices, and agile workflows.

ในโครงการฟาบริเคเตอร์คือแท็ก แท็กคือโครงการ ลำดับชั้นผ่าน โครงการย่อย พร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 [3] สามารถกำหนดภารกิจได้ ให้กับโครงการมากกว่าหนึ่งโครงการและสามารถส่งได้โดยไม่ต้องกำหนดให้กับโครงการใด ๆ

ทำการริเริ่มโปรเจคใหม่

ดูที่ Phabricator/Requesting a new project.

คุณต้องการโครงการเมื่อใด

ตามปรกติแล้ว, คุณจะต้องการให้มีโครงการต่อเมื่อ...

 • เมื่อคุณมีทีมงานที่จัดตั้งขึ้นที่ทำงานโครงการหนึ่งหรือหลายโครงการ (เริ่มที่นี่ ถามเฉพาะเมื่อคุณต้องการมากเท่านั้น)
 • เมื่อคุณต้องการเวิร์กบอร์ด (นั่นคือวิ่งเต็มฝีเท้า)
 • เมื่อคุณต้องการแท็กหรือคำหลักเพื่อจัดระเบียบประเภทของภารกิจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใด ๆ (ตัวอย่างเช่น "การเข้าถึง")
 • when you have an established team running one or several projects (start here, ask more only when you need more)
 • when you need a workboard (i.e. a sprint)
 • when you need a tag or keyword to organize a type of task that can be part of any project (for example "Accessibility")

ภารกิจหลักและภารกิจรอง

งานสามารถเป็นภารกิจหลักหรืองานย่อยของงานอื่น ๆ จำนวนเท่าใดก็ได้ หากไม่ได้แก้ไขภารกิจ A จนกว่าภารกิจ B จะได้รับการแก้ไขภารกิจ A จะเป็นภารกิจหลักและภารกิจ B เป็นภารกิจย่อย ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถตั้งค่าผ่าน "แก้ไขงานที่เกี่ยวข้อง ... " งานหลักและงานย่อยจะแสดงภายใต้ "กราฟงาน" ในงาน คุณลักษณะนี้สามารถใช้เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จ:

 • บล็อคและงานย่อย งาน (หลัก) อาจถูกบล็อกโดยงานอื่น (ย่อย) แทนการพึ่งพา (ดูที่ $link เกี่ยวกับวิธีเพิ่มงานย่อย)
 • การติดตาม งาน "ไม่ทำงาน" (หลัก) ถูกบล็อกโดยงาน (ย่อย) หลายงานอาจติดตามงาน (sub) งานภายในระยะเวลาที่วางจำหน่ายหรือช่วงเวลาอื่น โปรดทราบว่า "การติดตาม" ที่นี่มีความหมายแตกต่างจาก เลิกใช้แท็ก #Tracking ใน Phabricator
 • การอนุมัติ ภารกิจ (หลัก) หลายอย่าง (เช่นเป้าหมายทีมร่าง) อาจถูกบล็อกโดยงานเดี่ยว (ย่อย) ซึ่งแสดงถึงภารกิจร่างที่ได้รับอนุมัติหลังจากที่เป้าหมายร่างเหล่านั้นเป็นเป้าหมายจริง

หมายเหตุ: มีคุณสมบัติ "แก้ไขงานที่เกี่ยวข้อง ... > สร้างงานย่อย" นอกเหนือจากการตั้งค่าความสัมพันธ์พาเรนต์ / ภารกิจย่อยที่ถูกต้องแล้วยังจะดำเนินการรายการ CC (สมัครสมาชิก) ลงในงานย่อยใหม่

จัดลำดับความสำคัญ

โปรดตรวจสอบ Phabricator/Project management#Setting task priorities

การรับภารกิจ

"ติดตาม" ภารกิจ

คำว่า "ติดตามงาน" ถูกนำมาจาก Bugzilla ซึ่งมีความหมายเฉพาะ: งานที่ถูกบล็อกในงานอื่น ๆ แต่ตัวเองไม่ได้เป็นตัวแทนของงานใด ๆ และสิ่งที่ ไม่ได้เชื่อมโยงกับการเปิดตัว / วันที่เจาะจง ตัวอย่างอาจเป็นภารกิจที่ชื่อว่า "ล้างเอกสาร" ซึ่งอาจมีงานย่อยที่หลากหลายซึ่งแต่ละงานจะอธิบายงานเฉพาะที่ต้องทำ งาน "ติดตาม" เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นเวลานาน (หรือตลอดไป) เนื่องจากงานย่อยของพวกเขาจะได้รับการแก้ไข แต่งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น ในฟาบริเคเตอร์โครงการได้รับการสนับสนุนมากกว่า 'การติดตามงาน' ที่มีการอ้างอิง

หมายเหตุ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่ามีงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้งานร่มซึ่งยังคงสมเหตุสมผลอยู่ โดยเฉพาะงาน "Release" รุ่นที่จะเกิดขึ้นอาจแสดงโดยงานซึ่งแสดงรายการเป็นงานย่อยทั้งหมดงานจริงที่กำหนดเป้าหมายสำหรับรุ่นนั้น เมื่อการเปิดตัวออกไปก็สามารถแก้ไขได้ การใช้งานที่คล้ายกันคือการมีงานที่แสดงถึงเป้าหมายโดยรวมของทีมสำหรับไตรมาสและแต่ละเป้าหมายอาจเป็นภารกิจย่อยที่บล็อก

การค้นหารายการ

ทำการค้นหาบริบท (โกลบอลกับขั้นสูง)

เครื่องประกอบมีหลายแอปพลิเคชั่น (การจัดการงานใน "Maniphest" เป็นหนึ่งในนั้นหรือ Diffusion สำหรับการเรียกดูรหัส) มี 2 ​​แบบฟอร์มการค้นหาที่แตกต่างกัน:

อันนี้ค่อนข้างง่าย มันอยู่ที่มุมขวาบน โดยค่าเริ่มต้นมันจะค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมดและเอกสารทุกประเภท (งานที่เปิด, งานที่ปิด, การส่งรหัส, ฯลฯ …) คุณสามารถเปลี่ยนบริบทเริ่มต้นได้โดยใช้เมนูลูกศรทางด้านซ้ายของแถบค้นหา ตัวอย่างเช่นเลือก "เปิดงาน" เพื่อแสดงผลลัพธ์ในงานที่เปิดจากตัวติดตามปัญหา Maniphest เท่านั้น หรือเลือก "แอปพลิเคชันปัจจุบัน" เพื่อค้นหา Maniphest ใน Maniphest, Diffusion in Diffusion ฯลฯ แท็กที่ระบุถูกรวมเข้าด้วยกัน (OR'd)

 • * การค้นหาขั้นสูงเฉพาะแอปพลิเคชันเช่น https://phabricator.wikimedia.org/maniphest/query/advanced/ สำหรับ Maniphest. อันนี้มีฟิลด์เพิ่มเติมและการเติมข้อมูลอัตโนมัติที่มี "ไม่อยู่ใน: ... " (เทียบเท่ากับไม่) และ "ในใด ๆ : ... " (เทียบเท่ากับ OR) (เช่น OR) (ตัวอย่างเช่นพิมพ์ "echo" ใน " ช่อง "แท็ก") นอกจากนี้ยังมีการค้นหาขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ส่วนใหญ่ (เช่น phab:file/query/advanced สำหรับไฟล์) หากต้องการค้นหางาน / รายงานข้อผิดพลาดให้ใช้การค้นหาขั้นสูงของ Maniphest แท็กที่ระบุจะถูกตัดกัน (AND'd)

ภายใน Maniphest การค้นหาที่กำหนดเองบันทึกไว้และตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงจะแสดงรายการอยู่ในแถบนำทางด้านซ้าย

คำค้นหา

ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือกคำค้นหาที่ถูกต้อง

คุณสมบัติบางอย่างที่ใช้ภายในเครื่องสำหรับฟิลด์ "แบบสอบถาม":

 • * Case insensitive: Edit เหมือนกับeDIt
 • * การค้นหาวลีใช้งานได้: "ข้อผิดพลาดร้ายแรง"
 • * พื้นฐาน tokenization ดำเนินการแล้ว เช่น ตัดเครื่องหมายวรรคตอน
 • * Stemming ดำเนินการ: "edited" ถูกค้นพบเมื่อค้นหา edit. อย่างไรก็ตาม "edited" ไม่ตรงกับ edit เนื่องจากข้อความที่ยกมานั้นไม่ได้เกิดขึ้น
 • Substring search is supported: ~amp matches example, but amp does not.
 • ~"an examp" matches an example as quoted and substring-operator text uses substring search.
 • Boolean queries to exclude certain terms are possible by using the - symbol before the unwanted term. E.g. use -non fatal error to exclude "non-fatal" errors from results.
 • To only search in a task title but not in the task description or comments, use title:quick ferret which is the same as title:quick title:ferret. To search for one term in the task title and other terms anywhere in a task, use ferret title:quick or title:quick all:ferret. See https://secure.phabricator.com/book/phabricator/article/search/ for more information.

แบบฟอร์มการค้นหาขั้นสูงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ ตรรกะ แต่ในการใช้งานทั่วไปและระหว่างเขตข้อมูลที่แตกต่างกัน

คุณสามารถยกเว้นโครงการเฉพาะจากผลลัพธ์โดยป้อน ไม่ (ชื่อโปรเจ็กต์) (เทียบเท่ากับ NOT) และรวมหลายโครงการผ่าน ใด ๆ (ชื่อโปรเจ็กต์) (เทียบเท่ากับ OR) ผ่านทางอัตโนมัติ - ข้อเสนอแนะการเติมเต็ม

มีการ จำกัด จำนวน 5 รายการในการเติมข้อความอัตโนมัติที่เป็นอันตรายที่สุด

หากต้องการเพิ่มขีด จำกัด นี้โปรดดู userscripts สำหรับ Chrome และ สำหรับ Firefox

You can search for specific task IDs by leveraging a hidden "IDs" field, revealed when a search URL takes the following format:

https://phabricator.wikimedia.org/maniphest/?ids=1,2,3,4#R

After the field is revealed, while you can still get results by manipulating the URL directly, you can also input directly into the field. The format is the number of the task only (removing the typical "T" prefix), comma-separated. This can be useful if you are pasting tasks from another place, such as a spreadsheet or database.

Another way to reveal the "IDs" field on various search forms is by enabling the "Expert Mode" checkbox in your phabricator user settings. To enable expert mode, first visit https://phabricator.wikimedia.org/settings/ and then click the "Developer Settings" menu on the left sidebar.

ทางเลือกในการหาบางสิ่ง

หากคุณจำคำศัพท์ที่ใช้ในรายการที่คุณกำลังมองหาไม่ได้คุณสามารถทำตามหนึ่งในเส้นทางเหล่านี้:

 • use the activity feed and edit the query to be restricted to certain projects or timeframes
 • use the activity feed to list all actions that you performed in a certain timeframe at phab:feed/query/EW2FwdAi.Kfz/
 • use an external search engine;
 • remove all search terms, refine the search only by project etc. and then scan all the possible results manually or use Ctrl+F to search specific strings (this might require setting "Page Size" to a high value to display more than only 100 results);
 • file a new task, mentioning that a past report exists as well, and wait for someone to merge the new report to the old.

การเลือกวันที่และช่วงวันที่

สิ่งนี้มีอยู่ในการค้นหาขั้นสูงเท่านั้น

การใช้ฟิลด์วันที่เช่น "สร้างหลังจาก" และ "สร้างก่อน" อนุญาตให้ป้อนวันที่แบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ โปรดทราบว่า Maniphest ใช้ UTC

หากต้องการรับรายการงานที่สร้างขึ้นใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้ตั้งค่าฟิลด์ "สร้างหลังจาก" เป็น "-24 ชั่วโมง" หรือ "-1 วัน" โปรดทราบว่า "อัปเดตก่อนหน้า" หมายถึง "อัพเดทล่าสุดก่อน" และค่าวันที่สัมบูรณ์เช่น "2014-11-26" อ้างถึง UTC เวลาขณะที่ เขตเวลา การตั้งค่าอาจแตกต่างกัน

ฟิลด์ "อัพเดตหลังจาก" และ "อัพเดตก่อนหน้า" จะส่งคืนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และทั้งหมดกับงาน

ตัวอย่างเช่นเมื่องานถูกย้ายไปยังคอลัมน์อื่นในกระดานจะมีการลงทะเบียนเป็น "ปรับปรุง" สิ่งนี้อาจเพิ่มเสียงในผลการค้นหาของคุณ

ตัวอย่างของ Maniphest ตีความการค้นหา:

 • ตีความว่า "00:01 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015" (UTC)
 • ตีความว่า "00:01 ในวันที่สี่ของปฏิทินก่อนวันนี้" (UTC)
 • ตีความว่า "02:45 ในวันปฏิทินที่สี่ก่อนวันนี้" (UTC)

The "X days ago" range can be confusing. Phabricator interprets today as part of any data set. Even if it is 12:30 UTC, Phabricator will interpret that as a potential day in the range.

Saving and Managing Searches/Queries

Queries can be saved and managed inside Maniphest.

Maniphest offers links to some predefined search queries in the navigation bar on the left. For example, click authored to get a list of tasks that you have created.

Search query addresses (URL) are stable so you can save and reuse them. You can share the address in your web browser's address bar with other people, e.g. via posting the link on a wikipage.

If you want to save a search, select the "Save Query" button at the bottom of the Advanced Search UI.

When looking at the navigation bar on the left in Maniphest, click on the "Edit Queries…" link. You will see a list of your saved queries. All users have a default set which can be deleted in this UI.

Some options in this UI:

 • Use the line elements on the left to drag queries up and down in the list.
 • The "x" will permanently delete a Query.
 • The Pencil icon allows a user to edit the name of a query
 • Clicking on the name of a Query will bring up the search options and results of that query

Once you save a query, you cannot change its parameters, but you can change its name. To edit a query, click on it's name, change parameters and save it as a new query. Also, Phabricator allows users to save multiple queries with the same name.

To make the user name dynamic (e.g. for "Tasks assigned to the person running this query") in searches that you'd like to share with others, select Authors > Magnify glass icon > Browse Users > "Current viewer".

Note that some common queries are also available in the "Activity" tabs on the Phabricator frontpage.

Finding the Maniphest task corresponding to a Bugzilla bug number

This is only available in the Advanced Search.

All Phabricator tasks migrated in 2014 from Bugzilla have a Reference field that contains a value "bz" followed by the number of the equivalent report in Bugzilla. If you want to search the task corresponding to a specific Bugzilla report, use the Reference field in the advanced search or just add 2000.

Reporting spam or abuse

In case of spam or vandalism on Phabricator, the best place to report it is on the #wikimedia-releng connect IRC channel. (Wikimedia Foundation staff not on IRC can post in a relevant Slack channel like #engineering-all.)

In case of harassment or offensive behavior, follow the instructions at Code of Conduct#Report a problem .

คุณสมบัติเสริมขั้นสูง

การใช้แดชบอร์ด

แดชบอร์ดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษหน้าแรกซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่กำหนดเองได้หลากหลาย พวกเขาสามารถสร้างจัดการและแบ่งปันระหว่างผู้ใช้

การแก้ไขแบบกลุ่ม

เครื่องทำฟิลเตอร์มีความเป็นไปได้ที่จะทำการแก้ไขจำนวนมาก/จำนวนมากสำหรับงาน ในตอนท้ายของการค้นหา การค้นหา Maniphest คุณจะพบ "การแก้ไขเป็นกลุ่มที่เลือก" เพื่อแก้ไขงานทั้งหมดที่คุณเลือกโดยใช้ Shift-click ผู้ใช้ที่เต็มใจใช้คุณสมบัตินี้จำเป็นต้องเข้าร่วมกลุ่ม Triagers At the end of any Maniphest search query you will find a "Batch Edit Selected" to edit all the tasks you have selected using Shift-click. Users wanting to use this feature need to join the acl*Batch-Editors group. Note: to see more than 100 tasks at a time, you can update Page Size in the query.

การแก้ไขแบบแบทช์สามารถย้อนกลับได้โดยแจ้ง ID "งานจำนวนมาก" ที่สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นการแก้ไขแบทช์ สามารถเข้าถึงได้โดยคลิก "รายละเอียด" ก่อนหรือหลังการดำเนินการ ในหน้าต่อไปนี้จะมีรายการเมนู "ดำเนินการต่อ" ทางด้านขวาซึ่งจะสร้างข้อความค้นหา Maniphest สำหรับงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

If you have to perform the very same 'uninteresting' action on a lot of tasks (cleanup or reorganizing project structures) and you do not want tasks to send typical notifications, ask someone with CLI server access (people listed under "phabricator-admin" or "phabricator-roots") to silence that specific batch edit before running it, so no notifications will be sent for tasks in that batch edit. Silent batch-moves of tasks from one column to another column (via "Move tasks to column…" in the column header dropdown) on the same workboard are not supported as of July 2020.

Please be mindful about silencing a batch edit. For example, silencing is usually not appropriate for closing tasks as task subscribers would expect to get a notification.

รายการโปรด

เมนู Star ในแถบนำทางด้านบนสามารถปรับแต่งด้วยลิงก์ไปยังรูปแบบและการกระทำที่คุณต้องการ ดูคำแนะนำ เมนูโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายการส่วนบุคคลของรายการไอเทม

ฟังก์ชั่น "ตั้งค่าสถานะสำหรับภายหลัง" มีการทำเครื่องหมายวัตถุ (เช่นงานหรือการแก้ไข) ซึ่ง "คุณต้องการที่จะจำในภายหลังดู" มีธงแปดสีให้เลือก การตั้งค่าสถานะเป็นแบบส่วนบุคคลและส่วนตัวเพื่อให้รายการของคุณไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้ วัตถุที่ถูกตั้งค่าสถานะของคุณอยู่ใน [$flag flag] พวกเขาสามารถค้นหาตามสีหรือประเภทวัตถุในทางตรงกันข้ามกับ [$token tokens]

Phabricator badges

Badges are awarded to users to distinguish certain people or people in a particular group.

Currently all active badges can only be awarded by administrators.

การ จำกัด การเข้าถึงงาน

New tasks

Access to a task that you plan to create can be restricted to a list of specific users by changing the "Visible To" field to something else than "Public". This requires using a form which shows the "Visible To" field (for example the default advanced form). Note that setting "All Users" on a task will not restrict access to a task, as everybody can simply create an account and then still access a task with that visibility. To avoid vandalism, this "Visible To" field is only available to users who are members of some ACL projects or WMF-NDA. A list of all projects that you are a member of is available.

If you are a member of the #WMF-NDA project tag, then access to a task that you plan to create can be restricted to members of the #WMF-NDA project by clicking the Bookmark dropdown in the top bar and selecting "NDA Protected Task".

Security issues

If you want to file a new Security issue, you must follow Reporting security bugs to make sure that the initial task is not public! An existing task can be converted into a Security issue via "Protect as security issue" in the side bar.

Existing tasks

การเข้าถึงงานเฉพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่าน "แก้ไขงาน" จากนั้นเปลี่ยนฟิลด์ "ที่มองเห็นได้" เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ "สาธารณะ" Note that setting "All Users" on a task will not restrict access to a task, as everybody can simply create an account and then still access a task with that visibility. To avoid vandalism, this "Visible To" field is only available to users who are members of some ACL projects or WMF-NDA. A list of all projects that you are a member of is available.

การแสดงผลและการใช้ Space

Spaces (เอกสารก่อนหน้า) อนุญาตให้ จำกัด การเข้าถึงกลุ่มของวัตถุ (เช่นงาน) ให้กับสมาชิกของกลุ่มเฉพาะเท่านั้น ดู การ จำกัด การเข้าถึงผ่านนโยบายอวกาศ สำหรับการตั้งค่า

หากคุณสามารถเข้าถึงช่องว่างอย่างน้อยสองช่องคุณจะเห็นช่องว่างแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมภายใต้ "มองเห็นได้" เมื่อสร้างและแก้ไขหัวข้อ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เดียวเท่านั้นจะไม่เห็นการควบคุมนี้

ในมุมมองงานของ Maniphest Space จะปรากฏขึ้นด้านหน้าของสรุปงาน คุณสามารถ batch-edit เพื่อย้ายไปยัง Space อื่น


โปรดทราบว่าคุณยังจะต้องเชื่อมโยงโครงการ "สาธารณะ" ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีอยู่) กับงานเพื่อสร้างงานในพื้นที่ จำกัด (ซึ่งคุณมีสิทธิ์เข้าถึง) เพื่อแสดงในแบบสอบถามการค้นหาและเวิร์กบอร์ดของโครงการ สามารถเพิ่มโครงการ "สาธารณะ" ได้โดยอัตโนมัติผ่านทาง การร้องขอกฎ Herald ทั่วโลก

เมื่อสร้างงานใน Spaces ให้ใช้ตัวเลือก "Create Advanced Task" ในรายการแบบเลื่อนลง "สร้างงาน" ตัวเลือกนี้จะแสดงช่องว่างแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมภายใต้ "มองเห็นได้" ใน UI การสร้างงานที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าการมองเห็นพื้นที่ซึ่งงานนี้ควรจะมองเห็นได้

หากคุณสร้างงานผ่านตัวเลือก "สร้างงานง่าย" ในเมนูแบบเลื่อนลง "สร้างงาน" จากนั้นหลังจากที่คุณสร้างงานคุณจะต้องแก้ไขงานเพื่อ จำกัด การเปิดเผยสมาชิกของพื้นที่ ก่อนที่จะแก้ไขนี้งานจะปรากฏแก่ทุกคนและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของคุณอาจถูกส่งไปยังสถานี IRC ที่บันทึกไว้ในที่สาธารณะและบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกอื่น ๆ

เทมเพลตและลิงก์ MediaWiki

 • * คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังงานตัวกรองข้อมูลจากหน้า wiki โดยใช้ phabricator: และรุ่นที่สั้นกว่า phab:, for instance [[phab:T454|example]] สร้าง example.
 • Template:ติดตาม ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมลิงก์ไปยังหัวข้อฟาบริเคเตอร์ — ดูที่วิธีการที่ {{Tracked|T177|resolved}} มีการแสดงผล

ลิงก์และเทมเพลต Bugzilla ที่มีอยู่จะยังคงใช้งานได้เพราะลิงก์เหล่านั้นจะยังคงชี้ไปที่ bugzilla.wikimedia.org ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังงาน Phabricator ที่แปลงแล้ว

สถิติ

On every project page you find a "Reports" link in the sidebar. This is mostly useful for team projects. It offers information on task throughput, age of tasks, workload per assignee, distribution of open tasks per workboard column, a burndown chart, and an activity chart. You can also filter the data for a certain time period.

Apart from that, Phabricator doesn't support further statistics, metrics, charts, reports (e.g. over time) or however you may call them, whether built-in or via an API.[4]

ฟาบริเคเตอ์เสนอตารางที่แสดง เปิดงานตามลำดับความสำคัญและโดยผู้ใช้หรือโครงการ (ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจาก phab:T125357) นอกเหนือจากนั้น, ฟาบริเคเตอร์ยังไม่สนับสนุนสถิติ, ตัวชี้วัด, แผนภูมิ, รายงาน (เช่น เมื่อเวลาผ่านไป) หรือคุณอาจเรียกพวกเขาไม่ว่าจะมีอยู่แล้วภายในหรือผ่านทาง API

Some additional overall statistics can be found in the "Phabricator monthly statistics" emails sent to wikitech-l.

Exporting task data

The results of an Advanced Search query on phab:maniphest/query/advanced/ can be exported to CSV and JSON formats. Use the "Use Results ▶ Export Data" in the upper right corner. If you are on the workboard of a project, the column header dropdown menu allows you to "View Tasks as Query" per column.

การสืบค้นรหัส (การแพร่)

Further information: Phabricator/Diffusion

การกระจัดกระจายคือเบราว์เซอร์ที่เก็บฟาบริเคเตอร์ [5] อีกตัวเลือกหนึ่งคือการใช้gitilesที่ https://gerrit.wikimedia.org/r/plugins/gitiles/?format=HTML สำหรับการทำมิเรอร์ที่เก็บแบบอ่านอย่างเดียว ตอนนี้เรากำลังทำมิเรอร์คลังเก็บ Git ของเราบางส่วนให้กับฟาบริเคเตอร์เพื่อจุดประสงค์ในการสาธิต

หากต้องการร้องขอและตั้งค่าที่เก็บรหัสใหม่โปรดดู ที่เก็บข้อมูล Gerrit/ จัดเก็บใหม่/คำขอ

ฟิลด์เริ่มต้น (แบบฟอร์ม)

Further information: Phabricator/Help/Forms

ฟิลเตอร์ช่วยให้สามารถปรับแต่งฟิลด์ที่แสดงสำหรับงานที่กำหนด สิ่งเหล่านี้ได้รับการจัดการผ่านคุณสมบัติแบบฟอร์ม These are handled via the Forms feature.

API (Conduit)

Conduit เป็นชื่อของเว็บ API https://phabricator.wikimedia.org/conduit/ เสนอคำอธิบายและตัวอย่าง ดู Conduit upstream documentation. โปรดดู Phabricator/Bots. See also ฟาบรืเคเตอร์/บอต .

Phatality

Phatality is a plugin for the Wikimedia production Logstash installation which makes it easier to create Phabricator tasks for production errors.

Automated Regular Search Summaries

 • You can get a regular email with the results of a saved Phabricator query.
 • The emails are currently delivered by the PhabSearchEmail tool maintained by RhinosF1 on a weekly or monthly basis although, more frequenices can easily be added.
 • To request a summary email, fill out this form and let RhinosF1 know your email.

Get Notified about new UBN Tasks

ลิงก์อื่น ๆ

 1. อย่างไรก็ตามหากคุณทำรายการที่เก็บไว้ในมิเรอร์ (ไม่ว่าจะกระทำใน Gerrit หรือที่อื่น ๆ ) ผู้อื่นจะเห็นการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีและที่อยู่อีเมล
 2. phab:T243113#5814392
 3. T3670 (โครงการย่อย)
 4. [$link T1562 (statistics)] บนอินสแตนซ์ฟาบริเคเตอร์ด้านบน
 5. คู่มือผู้ใช้เบราว์เซอร์ที่เก็บการแพร่กระจายของ https://secure.phabricator.com/book/phabricator/article/diffusion/ ในอินสแตนซ์ของฟาบริเคเตอร์ก่อนหน้า