MediaWiki/sc

From mediawiki.org

MediaWiki est una prataforma de collaboratzione e documentatzione frunida a tie dae una comunidade biva.

Su programma Mediawiki est impreadu dae deghinas de mìgias de sitos web e e mìgias de aziendas e organizatziones. Faghet funtzionare Wikipedia e fintzas custu situ. MediaWiki t'agiudat a collire e organizare sa connoschèntzia e a fàghere in modu chi siat disponìbile a sas persones. Est poderosu, multilìngue, lìberu e abertu, estensìbile, personalizàbile, afidàbile, e de badas. Agata àteras informatziones e cumprende si MediaWiki est adatu a tie.

Imposta e allughe MediaWiki

Isvilupa e ismànnia su còdighe

As incumentzadu dae pagu a isvilupare? Ses giai un'isvilupadore?

Retzi agiudu e contribui

Noas

2022-06-30
Security MediaWiki 1.35.7, 1.37.3 and 1.38.2 security releases are now available.
2022-06-15
Maintenance update The Wikimedia Developer Portal has launched: Discover Wikimedia's technical areas and how to contribute!
2022-06-06
Maintenance update Maintenance release: MediaWiki 1.38.1
2022-06-03
Maintenance update MediaWiki 1.36.x versions are now end of life.
2022-06-02
Release MediaWiki 1.38.0 is now available.
2022-03-31
Security MediaWiki 1.35.6, 1.36.4 and 1.37.2 security releases are now available.

Àteras noas F icon.svg Twitter logo blue.png