MediaWiki/sc

From mediawiki.org

MediaWiki est una prataforma de collaboratzione e documentatzione frunida a tie dae una comunidade biva.

Su programma Mediawiki est impreadu dae deghinas de mìgias de sitos web e e mìgias de aziendas e organizatziones. Faghet funtzionare Wikipedia e fintzas custu situ. MediaWiki t'agiudat a collire e organizare sa connoschèntzia e a fàghere in modu chi siat disponìbile a sas persones. Est poderosu, multilìngue, lìberu e abertu, estensìbile, personalizàbile, afidàbile, e de badas. Agata àteras informatziones e cumprende si MediaWiki est adatu a tie.

Imposta e allughe MediaWiki

Isvilupa e ismànnia su còdighe

Retzi agiudu e contribui

Noas

2023-08-16 to 2023-08-19
Maintenance update Wikimania 2023 conference in Singapore.
2023-05-19 to 2023-05-21
Maintenance update Wikimedia Hackathon in Athens, Greece (Europe).
2023-03-11
Maintenance update MediaWiki is now on Mastodon! Follow us for updates at @mediawiki@wikis.world

Àteras noas