MediaWiki/sc

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

MediaWiki est una prataforma de collaboratzione e documentatzione frunida a tie dae una comunidade biva.

Su programma Mediawiki est impreadu dae deghinas de mìgias de sitos web e e mìgias de aziendas e organizatziones. Faghet funtzionare Wikipedia e fintzas custu situ. MediaWiki t'agiudat a collire e organizare sa connoschèntzia e a fàghere in modu chi siat disponìbile a sas persones. Est poderosu, multilìngue, lìberu e abertu, estensìbile, personalizàbile, afidàbile, e de badas. Agata àteras informatziones e cumprende si MediaWiki est adatu a tie.

Imposta e allughe MediaWiki

Isvilupa e ismànnia su còdighe

Retzi agiudu e contribui

Noas

2020-09-25
Release MediaWiki 1.35.0 is now available.
Maintenance update MediaWiki 1.31.10 and 1.34.4 maintenance releases are now available.
2020-09-24
Security MediaWiki 1.31.9 and 1.34.3 security releases are now available.
2020-09-15
Maintenance update A proposal to explore GitLab for code review to supersede Gerrit welcomes your developer feedback.
2020-11-24 to 2020-11-26
Maintenance update SMWCon Fall 2020 (online)
2020-09-04
Release candidate MediaWiki 1.35.0-rc.3 pre-release is now ready for testing.

Àteras noas F icon.svg Twitter logo blue.png