MediaWiki/hy

From mediawiki.org

MediaWiki-ն համագործակցության և փաստաթղթավորման հարթակ է, որը ձեզ է բերել կենսունակ համայնք

MediaWiki ծրագրակազմը օգտագործվում է տասնյակ հազարավոր կայքեր և հազարավոր ընկերություններ և կազմակերպություններ: Այն գործարկում է նաև Վիքիպեդիան MediaWiki-ն օգնում է ձեզ հավաքել և կազմակերպել գիտելիքներ և դրանք հասանելի դարձնել մարդկանց: It's powerful, multilingual, free and open, extensible, customizable, reliable, and free of charge. Find out more and if MediaWiki is right for you.

Կարգավորեք և գործարկեք MediaWiki-ն

Մշակեք և ընդլայնեք կոդը

Նորեկ մշակո՞ղ եք: Արդեն մշակո՞ղ եք

Ստացեք օգնություն և խմբագրեք

Նորություններ

2022-10-26 to 2022-10-28
Maintenance update SMWCon Fall 2022 (hybrid event)
2022-09-29
Security MediaWiki 1.35.8, 1.37.5 and 1.38.3 security releases are now available.
Maintenance update Maintenance release: MediaWiki 1.37.6 and 1.38.4
2022-09-23
Release candidate MediaWiki 1.39.0-rc.0 pre-release is now ready for testing.
2022-07-08
Maintenance update Maintenance release: MediaWiki 1.37.4
2022-06-30
Security MediaWiki 1.35.7, 1.37.3 and 1.38.2 security releases are now available.
2022-06-15
Maintenance update The Wikimedia Developer Portal has launched: Discover Wikimedia's technical areas and how to contribute!
2022-06-03
Maintenance update MediaWiki 1.36.x versions are now end of life.

Այլ նորություններ F icon.svg Twitter logo blue.png