Manual talk:Installation guide/cs

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

Ako sa dá spustiť mediawiki na servere s PHP 5.0? —The preceding unsigned comment was added by 82.119.232.168 (talkcontribs) 15:55, 6. 2. 2008 (UTC). Please sign your posts with ~~~~!

Zcela normálně, ba přesněji řečeno, PHP 5.0 je nezbytnou podmínkou pro instalaci MediaWiki (jak je ostatně na této stránce napsáno). --Mormegil 11:41, 20 February 2008 (UTC)