Manual talk:Autoconfirmed users/cs

About this board

Manual:Autoconfirmed users/8

1
ENeRZet (talkcontribs)

Následující větě by slušela češtinářská úprava. Není uvolněna k překladu.

Reply to "Manual:Autoconfirmed users/8"
There are no older topics