Manual talk:$wgDefaultSkin/cs

Jump to navigation Jump to search

About this board

Překlad Manual:$wgDefaultSkin ukončen

1
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Reply to "Překlad Manual:$wgDefaultSkin ukončen"
There are no older topics