Podręcznik:Tabela user_properties

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:User properties table and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português • ‎中文 • ‎日本語
Podręcznik:Spis treści Opis i struktura bazy danych MediaWiki user_properties table


Wersja MediaWiki: 1.16

Tabela user_properties przechowuje preferencje użytkownika . Zastępuje ona poprzednio używane do tego celu pole user.user_options . Tylko ustawienia o wartościach innych niż domyślne są w niej przechowywane, więc zmiany w ustawieniach domyślnych są stosowane także u osób, które nie zmieniały danych ustawień, a nie tylko dla nowych kont.

Pola

up_user

Klucz wiążący z polem user_id tabeli user .

up_property

Nazwa ustawienia. Opisane są na stronie Podręcznik:$wgDefaultUserOptions . Przykłady: gender, rememberpassword, watchcreations

up_value

Wartość ustawienia.

Podsumowanie struktury

Wersja MediaWiki: 1.30

DESCRIBE user_properties;

+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| up_user   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_property | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_value  | blob       | YES |   | NULL  |    |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki: 1.18 – 1.29

DESCRIBE user_properties;

+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
| up_user   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_property | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_value  | blob      | YES |   | NULL  |    |
+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki: 1.16 – 1.17

DESCRIBE user_properties;

+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| up_user   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |        |
| up_property | varbinary(32) | NO  | PRI | NULL  |        |
| up_value  | blob     | YES |   | NULL  |        |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+