Podręcznik:Tabela user_newtalk

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:User newtalk table and the translation is 100% complete.
Podręcznik:Spis treści Opis i struktura bazy danych MediaWiki Tabela user_newtalk

Tabela user_newtalk przechowuje identyfikatory lub adresy IP użytkowników, których strona dyskusji została zmodyfikowana. Te informacje wykorzystywane są do wyświetlania komunikatu "Masz nowe wiadomości". Odpowiadający wpis jest usuwany, gdy użytkownik otworzy swoją stronę dyskusji.

Pola

user_id

Klucz wiążący z user.user_id albo "0" dla użytkowników anonimowych.

user_ip

Przechowuje adres IP użytkownika anonimowego.

user_last_timestamp

Wersja MediaWiki:
1.13

Znacznik czasu służący do porównania od ostatniego odwiedzenia strony.

Podsumowanie struktury

Wersja MediaWiki:
1.36

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(10) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40)  | NO  |   |     |    |
| user_last_timestamp | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.25 – 1.35

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(10) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40)  | NO  | MUL |     |    |
| user_last_timestamp | varbinary(14)  | YES |   | NULL  |    |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.18 – 1.24

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(11)    | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
| user_last_timestamp | varbinary(14) | YES |   | NULL  |    |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.13 – 1.17

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(11)    | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
| user_last_timestamp | binary(14)  | NO  |   | NULL  |    |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.10 – 1.12

DESCRIBE user_newtalk;

+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| user_id | int(11)    | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip | varbinary(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.1 – 1.9

DESCRIBE user_newtalk;

+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| user_id | int(5)   | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip | varchar(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+

Indeksy

Wersja MediaWiki:
1.15

SHOW INDEX IN user_newtalk;

+--------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table    | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user_newtalk |     1 | un_user_id |      1 | user_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_newtalk |     1 | un_user_ip |      1 | user_ip   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+