Manual:Templatelinks-tabell

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Templatelinks table and the translation is 46% complete.
Outdated translations are marked like this.
Manual:Innehåll MediaWiki database layout templatelinks table
MediaWiki-version:
1.6

Tabellen templatelinks innehåller värdsidans ID, namnrymdsnumret för den inkluderade sidan och dess titel utan namnrymd, för varje nuvarande infogning.

Målsidan kan finnas eller inte, och på grund av namnbyten och raderingar kan den hänvisa till olika sidoregister allt eftersom tiden går.

Fält

tl_from

Nyckeln till $id på sidan som innehåller länken.

tl_namespace

MediaWiki-versioner:
1.6 – 1.38

Nyckeln till $ns på målsidan. Används tillsammans med $titel.

tl_title

MediaWiki-versioner:
1.6 – 1.38

Nyckeln till $titel på målsidan. Används tillsammans med $ns.

tl_from_namespace

MediaWiki-version:
1.24

page_namespace på sidan som innehåller länken.

tl_target_id

MediaWiki-version:
1.38

Foreign key to linktarget.lt_id

Sammanfattningar av schemat

MediaWiki-version:
1.39

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_target_id   | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| tl_from_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki-version:
1.38

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)       | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)   | NO  | PRI |     |    |
| tl_from_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| tl_target_id   | bigint(20) unsigned | YES | MUL | NULL  |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.36 – 1.37

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
| tl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.26 – 1.35

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.24 – 1.25

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_from_namespace | int(11)       | NO  |   | 0     |    |
| tl_namespace   | int(11)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title     | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.10 – 1.23

DESCRIBE templatelinks;

+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_namespace | int(11)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.6 – 1.9

DESCRIBE templatelinks;

+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from    | int(8) unsigned   | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_namespace | int(8)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+


Indexes

MediaWiki-version:
1.39

SHOW INDEX IN templatelinks;

+---------------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name             | Seq_in_index | Column_name    | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| templatelinks |     0 | PRIMARY             |      1 | tl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     0 | PRIMARY             |      2 | tl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_target_id           |      1 | tl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_target_id           |      2 | tl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_backlinks_namespace_target_id |      1 | tl_from_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_backlinks_namespace_target_id |      2 | tl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_backlinks_namespace_target_id |      3 | tl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+