Jump to content

Příručka:Databázová tabulka change_tag

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Change tag table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka change_tag
Verze MediaWiki:
1.15

Tabulka change_tag sleduje tagy pro revize, záznamy a poslední změny. Viz také tabulky tag_summary a valid_tag .

Pole

ct_id

Verze MediaWiki:
1.28

Primární klíč.

ct_rc_id

rc_id pro změnu.

ct_log_id

log_id pro změnu.

ct_rev_id

rev_id pro změnu. Všimněte si, že toto není jedinečné: Pro každou značku použitou na změnu je přidán samostatný řádek.

ct_tag

Verze MediaWiki:
1.15 – 1.32

Řetězec odpovídající jednomu tagu použitému na změnu.

ct_tag_id

Verze MediaWiki:
1.32

Cizí klíč k primárnímu klíči tabulky change_tag_def (change_tag_def.ctd_id). Když je ct_tag naplněn, je zastaralý.

ct_params

Parametry pro značku. Příklad: gerrit:139881 v Extension:ContentTranslation .

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.43

DESCRIBE change_tag;

+-----------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| ct_id   | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ct_rc_id | bigint(20) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_log_id | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_rev_id | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_params | blob        | YES |   | NULL  |        |
| ct_tag_id | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL  |        |
+-----------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.42

DESCRIBE change_tag;

+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| ct_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ct_rc_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_log_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_rev_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_params | blob       | YES |   | NULL  |        |
| ct_tag_id | int(10) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.33 – 1.35

DESCRIBE change_tag;

+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| ct_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ct_rc_id | int(11)     | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_log_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_rev_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_params | blob       | YES |   | NULL  |        |
| ct_tag_id | int(10) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.32

DESCRIBE change_tag;

+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| ct_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ct_rc_id | int(11)     | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_log_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_rev_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_tag  | varbinary(255)  | NO  | MUL |     |        |
| ct_params | blob       | YES |   | NULL  |        |
| ct_tag_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.30 – 1.31

DESCRIBE change_tag;

+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| ct_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ct_rc_id | int(11)     | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_log_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_rev_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_tag  | varbinary(255)  | NO  | MUL | NULL  |        |
| ct_params | blob       | YES |   | NULL  |        |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.28 – 1.29

DESCRIBE change_tag;

+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| ct_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ct_rc_id | int(11)     | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_log_id | int(11)     | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_rev_id | int(11)     | YES | MUL | NULL  |        |
| ct_tag  | varbinary(255)  | NO  | MUL | NULL  |        |
| ct_params | blob       | YES |   | NULL  |        |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.15 – 1.27

DESCRIBE change_tag;

+-----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| ct_rc_id | int(11)    | YES | MUL | NULL  |    |
| ct_log_id | int(11)    | YES | MUL | NULL  |    |
| ct_rev_id | int(11)    | YES | MUL | NULL  |    |
| ct_tag  | varbinary(255) | NO  | MUL | NULL  |    |
| ct_params | blob      | YES |   | NULL  |    |
+-----------+----------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.37

SHOW INDEX IN change_tag;

+------------+------------+---------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name   | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+---------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| change_tag |     0 | PRIMARY    |      1 | ct_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag |     0 | ct_rc_tag_id |      1 | ct_rc_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| change_tag |     0 | ct_rc_tag_id |      2 | ct_tag_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag |     0 | ct_log_tag_id |      1 | ct_log_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| change_tag |     0 | ct_log_tag_id |      2 | ct_tag_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag |     0 | ct_rev_tag_id |      1 | ct_rev_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| change_tag |     0 | ct_rev_tag_id |      2 | ct_tag_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag |     1 | ct_tag_id_id |      1 | ct_tag_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag |     1 | ct_tag_id_id |      2 | ct_rc_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| change_tag |     1 | ct_tag_id_id |      3 | ct_rev_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| change_tag |     1 | ct_tag_id_id |      4 | ct_log_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
+------------+------------+---------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+