Manuál:$wgContLang

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:$wgContLang and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎日本語

Podrobnosti

Obsahuje objekt, instanci třídy Language, který obsahuje překlady asociované s obsahem zobrazované stránky. Je to jeden ze dvou globálních objektů, které řeší konverzi výchozích textů do jiného jazyka (tím druhým je $wgLang ). Tyto objekty zajišťují transformaci všech textů, případně i některých znaků a řetězců transformovaných dle specifik příslušného jazykového prostředí, co se vyskytují na stránce. Kód jazyka, který se přitom použije, je nastaven v $wgLanguageCode . Pro další informace viz Manuál:Jazyková nastavení .

Pokud vydáváte text, který by mohl být obsažen ve zprávě rozhraní, můžete použít $parser->getFunctionLang() místo $wgContLang, protože to lokalizuje do jazyka uživatelského rozhraní ve zprávách rozhraní, ale jinak se lokalizuje do jazyka obsahu wiki.

Často používané funkce

Toto není kompletní seznam všech použitelných metod (funkcí). Aktuální přehled získáte pouze z dokumentace třídy – jedině tam je aktuální seznam.

$wgContLang->getNsText ( $index )
Získá na základě kódu aktuálně vybraného jazyka lokalizovaný název jmenného prostoru. Konkrétně: $wgContLang->getNsText( NS_MEDIAWIKI ); vrátí "MediaWiki", a $wgContLang->getNsText( NS_CATEGORY ) pro změnu "Kategorie".
$wgContLang->specialPage( $name )
Získá lokalizované jméno speciální stránky na základě výchozího názvu v angličtině. Například: $wgContLang->specialPage( 'upload' ) vrátí pro češtinu "Speciální:Načíst soubor".
$wgContLang->convert( $text, $isTitle = false)
Nebylo implementováno. Tato metoda měla převádět text do různých jazykových variant, pravděpodobně na základě typu stránky.
$wgContLang->formatSize ( $size )
Převádí číslo, které udává velikost v bajtech, na textový řetězec kdy číslo převede na odpovídající řády a doplní o příslušnou příponu (B, KB, MB nebo GB)
$wgContLang->formatTimePeriod( $seconds )
Převádí číslo, které představuje čas v sekundách, na textový řetězec který odpovídá zvyklostem příslušného jazyka (sekundy, minuty, hodiny a dny)