Integracja licencji w MediaWiki

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page License integration MediaWiki and the translation is 100% complete.
Uwaga Uwaga: WAŻNE: Zawartość tej strony może być niekompletna, nieprawidłowa lub nieco nieaktualna, ponieważ gałąź jest w fazie rozwoju i może się zmienić w czasie bez kompatybilności wstecznej.
License integration MediaWiki
Uczestnicy Bryan Tong Minh
Timo Tijhof
Roan Kattouw

License integration MediaWiki...

LicenseManager

mysql> DESCRIBE mw_license;
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| lic_id  | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| lic_name | varbinary(255)  | NO  | UNI | NULL  |        |
| lic_url  | varbinary(255)  | NO  |   | NULL  |        |
| lic_count | int(11)     | NO  | MUL | 0    |        |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0,00 sec)

Strona opisu pliku

Files_and_licenses_concept#Display / Usability Draft

Edytowanie właściwości plików

Files_and_licenses_concept/UI#FilePropertiesForm

Uporządkowanie schematu tabel w bazie danych związanych z plikami (image i oldimage)

bugzilla:26741