Help talk:TemplateData/pl

Jump to navigation Jump to search

About this board

Warchlak (talkcontribs)
  • Przycisk do uruchomienia edytora TD (zmienna $manage) w wikipedii nosi nazwę "Zarządzaj dokumentacją szablonu", tutaj mamy "Zarządzaj danymi szablonu".
  • Edytor TemplateData w WP nazywa się "Edytor dokumentacji szablonu"; tu wszędzie określamy go jako Edytor TemplateData - jeżeli TemplateData jest słowem kluczowym, być może nie powinno być w ogóle tłumaczone
Reply to "Błędne tłumaczenie"

Brakujące elementy do przetłumaczenia

1
Warchlak (talkcontribs)

Nie bardzo wiem, gdzie można zgłaszać prośby o modyfikację dokumentacji. Dobrze by było, żeby te elementy dało się przetłumaczyć:

  • Zrzut ekranu: Help:TemplateData/pl#/media/File:Manage_template_documentation_button_for_TemplateData_2014.png
  • Zrzut ekranu: Help:TemplateData/pl#/media/File:TemplateData_GUI_editor_new.png
  • Help:TemplateData/pl#Example linia "default": "Category:CommonsRoot", zawartość: Category:CommonsRoot
  • Help:TemplateData/pl#Opis_i_parametry pole: type, nie wszystkie typy zostały wypisane; mamy jeszcze content, boolean itd.
  • Help:TemplateData/pl#Opis_i_parametry pole: deprecated, zawartość: Please use 'publicationDate' instead."
Reply to "Brakujące elementy do przetłumaczenia"
There are no older topics