Help talk:System message/cs

Jump to navigation Jump to search

About this board

Překlad https://www.mediawiki.org/wiki/Help:System_message ukončen

1
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Reply to "Překlad https://www.mediawiki.org/wiki/Help:System_message ukončen"
There are no older topics