Help talk:Moving a page/cs

Jump to navigation Jump to search

About this board

Překlad Help:Moving a page ukončen

1
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Reply to "Překlad Help:Moving a page ukončen"
There are no older topics