Help talk:Extension:UniversalLanguageSelector/Input methods/he-standard-2012-extonly/he

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

שאלות לגבי השיטה החדשה[edit]

  1. מבדיקת שיטת ההקלדה (רק השורה העליונה), בינתיים רק סימני הש"ח ומקש המינוס (למעשה קו עליון ולא ממש מקף) עובדים. לרגע חששתי שהורידו את סימן הדולר. אני כרגע לא רואה בכך צורך, אבל איך מוסיפים את סימן האירו בשיטה זו? (לי מקש 3 לא עבד)
  2. אמנם הדבר נקבע בטיוטת התקן וזה לא המקום להתנגד אליו, אבל אני לא מבין מה הייתה הבעיה להשתמש בניקוד כפי שקיים כיום: מפעילים את מקשי הברירה CAPSLOCK+NUMLOCK, וכאשר לוחצים על SHIFT עם אחד ממקשי המספרים מקבלים ניקוד. אני מעדיף את השיטה הזו שהיא נוחה בהרבה. האם יש כוונה לשנות המצב כפי שהוא קיים כעת?

Hummingbird (talk) 18:30, 26 January 2016 (UTC)

טעות מילולית בשורה האחרונה בטבלה, מירכה בודדת תחתית[edit]

הטעות היא שבעמודה איך לזכור הוא רשום כמירכה סוגרת. בפועל רואים שמדובר במירכה פותחת. גם יש מירכה סוגרת בשורה שמעליה. בנוסף לכך, האם מירכא עם אלף בסוף, או מירכה עם הא, או שתיהן? בשתי השורות מופיעות שתי הצורות. 3 בדצמבר 2016.